10.07.2020 N 11410/7/99-00-04-03-03-07 Щодо виключення з переліку об'єктів оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівель промисловості, віднесених до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Держкласифікатора буд

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.07.2020 р. N 11410/7/99-00-04-03-03-07

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві
Офісу великих платників податків ДПС

Державна податкова служба України, керуючись пп. 5 п. 5 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 227, щодо надання методологічної допомоги при опрацюванні змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), внесених Законом України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон N 466), повідомляє.

Починаючи з 23.05.2020 (з дати набрання чинності змін, внесених до Кодексу Законом N 466 в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок), відповідно до підпункту "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу з переліку об'єктів оподаткування Податком виключені будівлі промисловості, які віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

У попередній редакції норма виключала з об'єктів оподаткування Податком всі будівлі промисловості, у тому числі без обмеження їх використання безпосередньо підприємствами промисловості, що давало можливість застосовувати преференцію і щодо об'єктів нерухомості, зданих в оренду іншим суб'єктам господарювання.

З урахуванням внесених Законом N 466 змін для застосування преференції, визначеної підпунктом "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу, суб'єктом господарювання - власником об'єкта нерухомості (будівлі промисловості) такий об'єкт нерухомості має одночасно відповідати таким ознакам:

будівля промисловості має відповідати (бути класифікована) групі "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000;

будівля промисловості має використовуватися суб'єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності;

основний вид діяльність суб'єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010;

будівля промисловості (у т. ч. її частина) протягом звітного (податкового) періоду не має бути здана в оренду, лізинг, позичку іншим суб'єктам господарювання.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС довести зазначений лист до відома платників Податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час проведення консультаційної, контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

 

Заступник Голови

Є. Олейніков