ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової, орендної операції

Верховна Рада України постановляє:

  1. I. Внести доПодаткового кодексу України(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:
  2. У пункті 14.1 статті 14:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

Верховна Рада України постановляє:

  1. I. Внести зміни до таких законів України:
  2. Частину п'яту статті 8 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) доповнити абзацом другим такого змісту:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні

Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів з метою створення сприятливих умов для залучення в Україну значних інвестицій (внутрішніх і зовнішніх), створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про корінні народи України

Верховна Рада України задля сприяння консолідації та розвиткові української нації, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів України, відповідно до Конституції України та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, базуючись на Декларації прав національностей України, спираючись на статтю 1 Статуту Організації Об'єднаних Націй, Віденську декларацію та Програму дій, прийняті на Всесвітній конференції з прав людини 25 червня 1993 року, Декларацію Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів, враховуючи Постанову Верховної Ради України від 20 березня 2014 року N 1140-VII "Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави", приймає цей Закон, що визначає права корінних народів України та особливості їх реалізації.

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги

Зважаючи на економічну ситуацію в Україні, що виникла внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), Верховна Рада України постановляє: