ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕЛЕГРАМА
від 26.06.2020 р. N ЦМ-15/228

Н, М, ДН регіональних філій ЦМ, ЦІТ, ПКТБ ІТ, ЦВА, ЦУО, ГІОЦ, ЄРЦ, ЦТЛ, ЦТС "Ліски", РВК, ТМ Софт

Відповідно до рішень сімдесят другого засідання Ради із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності з 01.07.2020 вступають в дію наступні зміни та доповнення до Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів (ЄТСНВ).

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 1 червня 2018 року N 172

Про затвердження Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 439, та з метою становлення порядку організації претензійно-позовної роботи, представництва інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у судах та інших юрисдикційних органах наказую:

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 22 липня 2019 року N 224

Про затвердження Антикорупційної програми Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 - 2021 роки

На виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", підпункту 1 пункту 5 Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 439, Методології оцінювання корупційних ризиків в діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 3 грудня 2019 року N 461

Про деякі питання ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", пункту 212 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. N 609, Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 р. N 1095, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. N 1186 (далі - Ліцензійні умови), та на підставі протоколу засідання комісії з ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом від 29.11.2019 N 16 наказую: