МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.11.2019 N 3563/5/610

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2019 р. за N 1172/34143

Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг

Відповідно до частини другої статті 7, частини другої статті 8, пункту 8 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про електронні довірчі послуги", абзацу другого пункту 73 вимог у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 1 листопада 2019 року N 3355/5

Про внесення змін до Методології проведення антикорупційної експертизи

З метою приведення положень Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року N 1395/5, у відповідність до Господарського кодексу України, Законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" наказую:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 04.09.2019 р. N 32739/19698-26-19/7.2.2

Щодо надання роз'яснення законодавства з питань реєстрації місця проживання

(Витяг)

Відповідно до статті 25 Кодексу законів про працю при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 11.09.2019 р. N 33737

Щодо результатів розгляду звернення [стосовно заборгованості із сплати аліментів]

Міністерством юстиції України розглянуто <...> звернення <...> та в межах компетенції повідомляється таке.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 5 листопада 2019 року N 3408/5

Про внесення зміни до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію", наказу Міністерства юстиції України від 19 січня 2017 року N 130/5 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів, що містять службову інформацію, в Міністерстві юстиції України" та у зв'язку із внесенням змін до Стандартів з внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року N 1247, наказую: