Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ДБН В.2.2-15:2019

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ Основні положення

Здания и сооружения
ЖИЛЬІЕ ЗДАНИЯ Основньїе положення

Buildings and constructions
RESIDENTIAL BUILDINGS Substantive provisions

Про затвердження ДБН В.2.2-15:2019
"Житлові будинки. Основні положення"

 • СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці будівельні норми поширюються на проектування нових і реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення житлових будинків з умовною висотою до 73,5 м включно: одноквартирні та багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб літнього віку і осіб з інвалідністю та гуртожитки. При проектуванні житлових будинків з умовною висотою більше 73,5 м слід керуватися вимогами розділів 4 і 5 цих норм та ДБН В.2.2-24.

 • НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та стандарти:

ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН Б.2.2 -6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту ДБН Б.2.2 -12:2019 Планування та забудова територій

ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги.

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будівель і споруд від шуму

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення ДБН В.1.1 -46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)

ДБН В.1.2-6-2008 Механічний опір та стійкість ДБН В.1 .2-7-2008 Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишього природного середовища ДБН В.1.2-9-2008 Безпека експлуатації ДБН В.1.2-10-2008 Захист від шуму ДБН В.1.2-11-2008 Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

С.2 ДБН В.2.2-15:2019

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-26:2010 Суди

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина ІІ. Будівництво ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів ДБН В .2.5-20:2018 Газопостачання

ДБН В 2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування ДБН В.2.5-77:2014 Котельні ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення ДБН В.2.6-160-2010 Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення.

ДБН В.2.6-161:2017 Дерев'яні конструкції. Основні положення ДБН В.2.6-162:2010 Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ВБН В.2.2-ЦЗН-2004 / Мінпраці України Центри зайнятості населення базового рівня (Заклади соціального призначення)

ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів (ІЗО/ІБС Сиісіе 2:2004, МОй)

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів

ДБН В.2.2-15:2019 С.3

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опа­ленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, ИЕО)

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови ДСТУ Б В.2.6-100:2010 Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, ІЧЕО)

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу.

ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд

ДСТУ Б ЕИ 13384-2:2010 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2: Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів (ЕИ 13384-2:2003+А1:2009, ЮТ)

ДСТУ Б ЕИ 15242:2015 (ЕИ 15242:2007, ЮТ) Розрахункові методи визначення витрат повітря на венти­ляцію будівель з урахуванням інфільтрації

ДСТУ Б ЕИ 15243:2015 (ЕИ 15243:2007, ЮТ) Розрахунок температури приміщень та методи визначення навантажень і енергопотреб для будівель з системами кондиціонування повітря

ДСТУ Б ЕИ 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (ЕИ 15251:2007, ЮТ)

ДСТУ Б ЕИ 15316-2-3:2011 Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення в системі опалення

ДСТУ Б ЕИ 15459-1:2017 (ЕИ 15459-1:2017, ЮТ) Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель. Частина 1. Процедури розрахунку

ДСТУ ЕИ 81-20:2015 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські

ДСТУ ЕИ 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (ЕИ 81-70:2003, ЮТ)

ДСТУ ЕИ 81-72:2017 (ЕИ 81-72:2015, ЮТ) Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні

ДСТУ ЕИ 12101-6:2016 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків (ЕІЧ 12101-6:2005, ЕІЧ 12101-6:2005/АС:2006, ЮТ)

ДСТУ ЕИ 12845:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спрінклерні системи ДСТУ ЕИ 50131-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Част ина 1. Загальні вимоги (ЕІЧ 50131-1:2006, ЕІЧ 50131-1:2006/А1:2009, ЕІЧ 50131-1:2006/132:2010, ЮТ)

ДСТУ ЕИ 62305-1:2012. Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (ЕИ 62305-1:2011, ЮТ) ДСТУ ІЕС 62305-2:2012. Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (ІЕС 62305-2:2010, ЮТ)

ДСТУ ЕИ 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (ЕИ 62305-3:2011, ЮТ)

С.4 ДБН В.2.2-15:2019

ДСТУ БИ 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах.

ДСТУ Б ЕИ 130 7730:2011 Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників РМУ і РРй і критеріїв локального теплового комфорту (ЕИ 130 7730:2005, ЮТ)

ДСТУ 130 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (130 4190-6:1984, ЮТ)

ДСТУ 130 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (130 9386-1:2000, ЮТ)

ДСТУ 130 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках (130 9386-2:2000, ЮТ)

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звуко­поглинання та екранування

ДСТУ-Н Б В.1.1 -33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конст­рукцій житлових і громадських будинків

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Настанова. Основи проектування конструкцій (ЕИ 1990:2002, ЮИ)

ДСТУ-Н Б В. 1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елемен­тами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010 Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житло­вого і громадського призначення

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покрит­тях будівель і споруд та в їх водостоках

ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Настанова щодо проектування та улаштування вікон та дверей ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітек­тури та містобудування

ДСТУ-Н Б СЕИ/Т3 14383-3:2011 Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків (СЕИ/Т3 14383-3:2005)

НПАОП 0.00-1.51-88 Правила устройства и безопасной зксплуатации фреонових холодильних установок (Правила улаштування та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 00.1-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спе- ціаль них установок

ДБН В.2.2-15:2019 С.5

ПУЕ-2017 Правила улаштування електроустановок

ДСанПІН 145-2011 Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць

ДСанПІН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування ГН 2.2.6-166-2009 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

Стандарт СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 Правила визначення фізичного зносу житлових будинків 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих нормах використані терміни, установлені в ДСТУ 1.1 (нормативний документ, стандарт), ДСТУ Б А.1.1-91 (державні будівельні норми), ДСТУ-Н Б В.3.2-3 (термомодернізація), ДБН В.1.1-7 (умовна висота будинку), ДБН А.2.2-3 (будинок, будівля, споруда, нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне пере­оснащення), ДБН Б.2.2-12 (крупні, найкрупніші міста), Закон України "Про телекомунікації" (кінцеве обладнан­ня, пункт закінчення телекомунікаційної мережі).

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять:

 • антресоль

Площадка усередині приміщення, настил під стелею (відкритий чи закритий) для зберігання речей.

 • балкон

Виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка

 • багатоквартирний житловий будинок

Житловий будинок, до складу якого входить більше ніж одна квартира. Може бути зблокованого, секцій­ного, коридорного, галерейного і терасного типів

 • вбудовано-прибудовані приміщення

Приміщення, які розташовуються у габаритах будинків та в об'ємах, розміщених поза габаритами будинку більше ніж на 1,5 м

 • галерея

Комунікаційний простір у вигляді критого переходу, аркади, колонади, антресолі або подовженого бал­кона, що з'єднує приміщення чи частини будинку; може бути глухою, заскленою чи не бути огородженою (крім перил)

 • горище

Простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього (останнього) поверху

 • допоміжні приміщення багатоквартирного житлового будинку

Приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення)

 • житло І категорії

Житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одно-вартирних житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально допустимий

 • житло II категорії

Житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання

 • житловий будинок секційного типу Будинок, що складається з однієї або декількох секцій

С.6 ДБН В.2.2-15:2019

 • житловий будинок коридорного (галерейного) типу

Будинок, у якому квартири (або кімнати гуртожитків) мають виходи через загальний коридор (галерею) не менше ніж на двоє сходів (сходових кліток)

 • житлове приміщення (житлова кімната)

Опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання

 ---------------------------------------------------------

 

Данний документ, придатний для використання і в повному об'ємі знаходиться в ІДС "Зодчий"

Детальніше про Інформаційно-Довідкову Систему "Зодчий"

Інформаційно-довідкова система (ІДС) «ЗОДЧИЙ» - це база даних нормативно-правових документів у галузі будівництва, створена у відповідності до замовлень Міністерства архітектури України № 29 від 15.02.1994р. і № 43 від 09.03.1994 р. Це найпопулярніший на сьогодні ліцензійний збірник будівельних детальних документів України (зі змінами та доповненнями).
Базові будівельні нормативні документи ІДС "Зодчий" визнані всіма офіційними органи, мають силу печатних офіційних видань БНіП (СНИП), ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВБН (ВСН), ДНАОП, при цьому доступні за ціною та зручніші в зберіганні та використанні.

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації