Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

Наказ від 14.11.2018 № 412

ISO 15519-1:2010
Specification for diagrams for process industry — Part 1: General rules

прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням

ДСТУ ISO 15519-1:2018
(ISO 15519-1:2010, IDT)
Вимоги до схем для переробної промисловості. Частина 1. Загальні правила

English Version

Specification for diagrams for process industry —
Part 1:
General rules

1 Scope

This part of ISO 15519 provides general rules and guidelines for the preparation and presentation of
information in diagrams for process industry.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

ISO 128-20 Technical drawings — General principles of presentation — Part 20: Basic conventions for lines

ISO 128-21, Technical drawings — General principles of presentation — Part 21: Preparation of lines by CAD systems

ISO 128-22, Technical drawings — General principles of presentation — Part 22: Basic conventions and applications for leader lines and reference lines

ISO 3098-0, Technical product documentation — Lettering — Part 0: General requirements

ISO 3098-5, Technical product documentation — Lettering — Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks

ISO 5457, Technical product documentation — Sizes and layout of drawing sheets

ISO 6428, Technical drawings — Requirements for microcopying

ISO 7200, Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers

ISO 14617 (all parts), Graphical symbols for diagrams

ISO/TS 16952-1, Technical product documentation — Reference designation system — Part 1: General application rules
ISO 80000 (all parts), Quantities and units

ISO 81714-1:1999, Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products — Part 1: Basic rules

IEC 81714-2, Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products — Part 2: Specification for graphical symbols in a computer sensible form, including graphical symbols for a reference library, and requirements for their interchange

IEC 60617DB1) Graphical symbols for diagrams

IEC 61355-1, Classification and designation of documents for plants, systems and equipment — Part 1: Rules and classification tables

IEC 61666, Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Identification of terminals within a system

IEC 81346-1:2009, Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 1: Basic rules

IEC 82045-2, Document management — Part 2: Metadata elements and information reference model

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
3.1 Basic terms
3.1.1
document
fixed and structured amount of information intended for human perception which can be managed and
interchanged as a unit between users and systems

NOTE 1 The term document is not restricted to its meaning in a legal sense.
NOTE 2 A document can be designated in accordance with the type of information and the form of presentation, for
example overview diagram, connection table, function chart.
NOTE 3 Adapted from ISO/IEC 8613-1:1994, definition 3.58
3.1.2
document type
document defined with respect to its specific content of information and form of presentation
EXAMPLE
NOTE
Overview diagram, parts lists, etc.
Adapted from IEC 62023:2000, definition 3.2.2.
3.1.3

documentation
continuous and systematic compilation and processing of recorded information for the purpose of storage,
classifying, retrieval, utilization or transmission
[ISO 5127:2001, definition 1.2.01]

3.1.4
process
sequence of chemical, physical or biological operations for the conversion, transport or storage of material or
energy
[ISO 10628:1997, definition 3.1]

3.1.5
process plant
facilities and structures necessary for performing a process
[ISO 10628:1997, definition 3.6]

3.1.6
graphical symbol
visually perceptible figure used to transmit information independently of language
[ISO 81714-1:1999, definition 3.1]

3.2 Document types

3.2.1
drawing
technical information, given on an information carrier, graphically presented in accordance with agreed rules
and usually to scale
[ISO 10209-1:1992, definition 2.11]

3.2.2
diagram
technical document showing the functions of the objects composing a system and their interrelations using
graphical symbols

3.2.3
overview diagram
diagram providing a comprehensive view of an object with low degree of detailing
[IEC 61082-1:2006, definition 3.4.1]

3.2.4
network map
overview diagram showing a network on a map

EXAMPLE
3.2.5
Networks for district heating, district cooling, natural gas including generating stations and sub-stations.

block diagram
overview diagram predominantly using block symbols

EXAMPLE
3.2.6
Rectangular symbols.

process flow diagram
diagram illustrating the configuration of a process system or process plant by means of graphical symbols

3.2.7
function diagram
diagram providing information about the functional behaviour of a system

NOTE
3.2.8
Adapted from IEC 61082-1:2006, definition 3.4.2.

circuit diagram
diagram providing information about the circuitry of an object(s)
[IEC 61082-1:2006, definition 3.4.3]

3.2.9
piping and instrumentation diagram
P&I D
process flow diagram representing the technical realization of a process system by means of graphical
symbols for equipment, connections and process measurement and control functions

3.2.10
installation diagram
document showing the location of the components of an installation and their interconnections by means of
graphical symbols

3.2.11
parts list (document)
list of elements of an object(s)
[IEC 62027:2000, definition 3.3.1]

3.3 Reference design

------------------------------------------------

Данний документ, придатний для використання і в повному об'ємі знаходиться в ІДС "Зодчий"

Детальніше про Інформаційно-Довідкову Систему "Зодчий"

Інформаційно-довідкова система (ІДС) «ЗОДЧИЙ» - це база даних нормативно-правових документів у галузі будівництва, створена у відповідності до замовлень Міністерства архітектури України № 29 від 15.02.1994р. і № 43 від 09.03.1994 р. Це найпопулярніший на сьогодні ліцензійний збірник будівельних детальних документів України (зі змінами та доповненнями).
Базові будівельні нормативні документи ІДС "Зодчий" визнані всіма офіційними органи, мають силу печатних офіційних видань БНіП (СНИП), ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВБН (ВСН), ДНАОП, при цьому доступні за ціною та зручніші в зберіганні та використанні.

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації