Призначення ПК АВК-5

ПК АВК-5 призначений для автоматизації визначення вартості будівництва – нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення. Сьогодні він орієнтований на вимоги національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва". Крім того в ньому реалізовані алгоритми, що дозволяють визначати вартість будівельних робіт згідно з відомчими нормативними документами:
- Міністерства промислової політики України;
- Міністерства транспорту та зв'язку України;
- Державного агентства автомобільних доріг України;
- Житлово-комунального господарства України.

Основні можливості ПК AVK-5

- зручний і простий розрахунок вартості будівельних робіт з формуванням всіх необхідних стандартних вихідних документів;
- формування допоміжних вихідних документів для аналізу, контролю і перевірки кошторисів;
- автоматизований розрахунок і випуск всіх стандартних форм Титулу будівництва, в тому числі Внутрішньо будівельного титулу будівництва, згідно з Вказівками Мінрегіон України від 17.04.2013 «Щодо порядку Заповнення внутрішньо будівельного титулу Будови (об'єкту)»;
- стикування з будь-якими бухгалтерськими програмними комплексами для обліку фактичних витрат товарно-матеріальних цінностей і визначення фактичної собівартості виконаних будівельних робіт;
- формування файлів OUTBOX - як сховища всіх вихідних даних і результатів розрахунків у відкритому форматі, що дозволяє користувачеві організувати інформаційне погодження з іншими програмними продуктами, а також аналізувати склад і витрати ресурсів будівництва;
- вивід і введення даних, отриманих з інших кошторисних програмних комплексів, за допомогою інформаційного блоку даних ІБД-5, формат якого погоджено з розробниками програм і затверджений Мінрегіонбудом;
- випуск кошторисної документації з урахуванням цінового середовища, актуального в різні періоди часу (з 2012 року по теперішній час) і відповідно різним редакціям АВК-5;
- створення і використання індивідуальних позицій в Нормативно-довідковій інформації, можливість складання індивідуальних розрахунків для визначення розміру інших витрат;
- вбудовані супутні розрахунки – визначення числових значень ОПР, прибутку, Адміністративних витрат, інфляції, визначення реальної нормативної вартості перевезення будівельних вантажів власним транспортом;
- отримання повної інформації з Нормативно-довідкової інформації – можливість розширеного пошуку, перегляд Вказівок щодо застосування, технічних частин, складу робіт, нормативних витрат ресурсів і т.д.;
- створення користувацьких фрагментів та Комплексних позицій, що дозволяють максимально автоматизувати роботу інженера з кошторису;
- створення документів Договірної ціни й Акта вартості виконаних робіт у форматі комерційного кошторису;
- порівняння будівництв, автоматична оцінка впливу комплексу зміни розрахункових параметрів на вартість будівництва.

Склад нормативно-довідкової інформації ПК «АВК-5»

1. Державні норми й стандарти (з врахуванням наявних змін):

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН);
- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр);
- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ);
- ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв);
- ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн);
- ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ).

2. Відомчі норми й стандарти Мінпромполітики (з урахуванням наявних змін):

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування;
- ресурсні елементні кошторисні норми на спеціальні і ремонтно-будівельні роботи;
- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування підприємств хімічної промисловості;
- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування гірничо-металургійного комплексу;
- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування для перероблення целюлози;
- прейскурант 26-05-43Е;
- пусконалагоджувальні роботи підприємств чорної металургії.

3.Відомчі норми й стандарти Житлово-Комунального Господарства і ДержВодГосп:

- ремонтно-будівельні роботи;
- ремонт пасажирських і вантажних ліфтів;
- ремонт обладнання об'єктів ЖКГ;
- ремонт об'єктів і споруд ДержВодГосп;

4. Відомчі норми й стандарти УкрАвтодор (з урахуванням наявних змін):

- ремонт автомобільних доріг і мостів;
- утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів;
- ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації дорожніх машин і механізмів.

5. Відомчі норми й стандарти МінПаливЕнерго (оновлюється регулярно):

- ремонт і техобслуговування електричних мереж;
- ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС;
- ремонт енергетичного обладнання, передавальних пристроїв;
- ревізія, налагодження, випробування обладнання.

6. Стандарти організацій України

В НДІ ПК АВК-5 вже включено понад 20 СОУ з ресурсними елементними кошторисними нормами на різні види робіт. Перелік СОУ постійно поповнюється.

7. Супутня інформація:

- довідник обладнання, матеріалів, виробів і конструкцій;
- каталог штучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- машини для перевезення будівельних вантажів;
- перевезення будівельних вантажів;
- перевезення ґрунту і будівельного сміття;
- бібліотечні поправки до ресурсних елементних кошторисних норм (бібліотечні поправки автоматизують облік вимог технічних частин збірників норм).

У користувачів є можливість змінити запропоноване за замовчуванням показ Нормативно-довідкової інформації, самостійно вказати порядок проходження розділів НДІ, об'єднувати групи розділів у вкладки.
Стандартна НДІ оновлюється відповідно до змін та доповнень, що випускаються.

Вимоги для встановлення ПК АВК-5

Мінімальні системні вимоги:

- Операційна система: Windows XP SP3 і вище;

- ОЗУ – не менше 1 Гб;

- Тактова частота процесора – 1 ГГц і вище;

- Обсяг вільного дискового простору – не менше 2 Гб.

АВК-5 не працює на віртуальних машинах і в термінальному режимі (тонкий клієнт і т.д.)

Для коректної роботи ПК АВК-5 тека, в яку Ви встановили програму, настійно рекомендується помістити в "довірену зону" Вашої антивірусної програми.

Програмний комплекс АВК-5 постійно розвивається, він наповнюється новими даними й можливостями, які полегшують працю інженера з кошторису і підвищують якість випущеної кошторисно-ресурсної документації.

 

Прогромний Комплекс Автоматизований випуск Кошторисів АВК-5  останньої редакції від виробника є