Нове в ПК АВК-5 редакції 3.6.0 в порівнянні з редакцією 3.5.4

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.6.0 передбачене наступне:

 1. Враховані Актуальні розрахункові показники:

- На підставі Листа Міністерства соціальної політики від 28.08.2020 р. № 3501-06 / 2019 «Про розрахунок норми тривалості робочої годині на 2 021 рік» прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочої години:

 • для ТЗ №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними відносно 40-годинний робочий тижня) - 166,17 годин;
 • для ТЗ №№ 8-10 (у відповідності з даними відносно 30-годинний робочий тижня) - 125 годин;
 • для ТЗ № 22 (у відповідності з даними відносно 36-годинний робочий тижня) - 150 годин.

- За замовчуванню розмір середньомісячної заробітної плати ухвалено на Рівні мінімально допустимого значення, Може буті враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2021 году.

Замовити ліцензійний комплекс АВК-5 За ціною виробника

 Згідно з Наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, Який Враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів» (зареєстровано в Мін'юсті 11 листопада 2016 року за № 1469/29599), на підставі Даних, оприлюднення на Офіційному веб-сайті державної служби статистики відносно середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2020 рік та індексу споживчих цін на 2021 рік (Постанова КМУ від 29.08.2020 № 671) зазначеним рівень складає:

9832 грн х 1,081 = 10628,39 грн.

- Враховані Усереднені показники вартості ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин и механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.03.2021 р.

Усереднені КОЕФІЦІЄНТИ до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначеним в РД 200 УРСР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів и автобусів», складають величин:

запасні частини (Кзч) 36,68 х 1,005 = 36,86 рази

матеріальні ресурси (Км) 32,58 х 1,005 = 32,74 рази

- Змінено значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття Додатковий витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (витрати П145).

Параметри для розрахунку відносно індексів інфляції прийняті у відповідності з ПОСТАНОВА КМУ від 29 липня 2020 р. № 671 «Про одобреня Прогнозу економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на 2021-2023 роки».

Примітка: Нагадуємо, що при умові розрахунку інфляції з Використання кошторисно розрахунку, наведення у витраті П145, параметри відносно термінів будівництва (КС145МП, КС145М та КС145ТБ) мають буті відкориговані у відповідності до умов Певного об'єкту будівництва.

- Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на 1.03.2021 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» державної служби статистики.

Примітка: Звертаємо Рамус, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру і мають буті уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог за результатами проведеного АНАЛІЗУ.

 1. Внесені зміні у представлення інформації окремих екранів:

- У екранах: список будов (ф120), список об'єктів (Ф131), список локальних кошторисів (ф125), список позицій ЛК (Ф127) додана можливість відображення Даних у формі таблиць з сіткою. Така можливість є за умовчанням. Для відмові потрібно змінити умову «Відображення таблиць з сіткою» в Настройках інтерфейсу сервісу других функцій на головному екрані

- Змінено ПЕРЕЛІК та порядок Розташування Даних екранах локального кошторису Ф127 у Будова по типу П (за узагальнені Показники з прибутком від собівартості). Додано Виведення інформації відносно складових Загальної вартості на одиниць: ринкової ціни, прибутку, накладних витрат та витрат замовника. У Нижній частині екранах, крім відображення інформації, з якої буде формуватися підсумковій вихідний документ «Договірна ціна комерційна» або «Акт приймання виконаних будівельних робіт - у формі комерційного кошторису», додатково розраховується відсоткова Частка складових Загальної вартості.

- В екрані Список локальних кошторисів ф125, до номеру локального кошторису додано літеру-Позначку, яка визначає тип локального кошторису:

 • Б - локальний кошторис на будівельні (пусконалагоджувальні) роботи;
 • П - локальний кошторис на придбання устаткування;
 • З - локальний кошторис зимового Подорожчання;
 • Е - локальний кошторис Мінпаливенерго;
 • Я - локальний кошторис в явному виді.
 1. У сервісі «Розробка вихідних документів Користувача»:

- передбачено захист описів документів Користувача паролем. Для цього в Реквізитах вихідного документа додана відповідна кнопка. Якщо для Певного опису документів встановлено пароль, то Редагування інформації у вкладках Написи, Шапка, Інформаційні рядки та Підписи дозволяється тільки після внесення пароля.

До Переліку реквізитів для Опису позицій та ресурсів додані витрати, Які визначаються порядок нарахування ПДВ.

 1. У Будова по типу П (за узагальненими Показники з прибутком від собівартості) форми вихідних документів «Договірна ціна комерційна у Розгорнутим виде» та «Акт приймання виконаних робіт» представлені у новому форматі. Запропоновані Нові форми документів мінімізують розбіжності між результатами розрахунків узагальненої одиничної вартості та ее складових у Розгорнутим формах підсумкових документів.
 2. До існуючих розрахунків розміру транспортної складової кошторисної ціни матеріалів та устаткування додано алгоритм, Який визначає ВАРТІСТЬ перевезення з урахування ціни ЕКСПЛУАТАЦІЇ машин Із розділу НДІ СН2.

Існуючій до редакції 3.6.0 пункт меню «Перевезення вантажу здійснюється Орендодавця» при редагуванні транспортної складової по данім Підрядника змінено на «За тарифом при годинній оплаті (оренда або розрахунок)». У екрані, Який викликається ЦІМ пунктом передбачена, крім внесенні значень тарифів оренди, ще и можливість зверни ПО машини СН2. У Першу Черга, для Вибори пропоновано ПЕРЕЛІК машин, Які Вже є у Цій будові, а також передбачена можливість поповнити цією ПЕРЕЛІК Із відповідного розділу НДІ.

Усі розрахункові формули, параметри для розрахунку та кінцевій результат відображаються в самому екрані та формують вихідний документ «Розрахунок витрат з транспортування будівельних вантажів». У Цінах Будови Такі машини позначені символом «+», а інформація відносно кількості та вартості Відображається у знаменнику. У підсумковій Відомості ресурсів дані по ним винесені у розділ «Машини для перевезення будівельних вантажів».

Примітка: Звертаємо Рамус, что ВАРТІСТЬ цих машин компенсується за рахунок транспортної складової кошторисної ціни матеріалу або устаткування и не Враховується у Загальній вартості ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів.

 1. У Переліку вихідних параметрів КОМПЛЕКСНОЇ позиції передбачена можливість згортанні / розгортанні рядки-заголовки.
 2. Якщо Кількість позиції локального кошторису визначена Арифметичний вирази, то при перенесенні Будови до підсистемі Підрядник ВІН заноситися у якості Примітки Користувача до цієї позиції.
 3. При введенні текстового файлу регіону з цінами ресурсів, у випадка, коли ПО ресурсу генерується автоматично ліквідовано Додавання цього ПО до найменування позиції.
 4. У Ресурсах Будови реалізовано можливість віддалення ресурсів, Які враховані у складі позиції типу РР.
 5. Ліквідовано ділення об'єктів на «типові» та «Індивідуальні».
 6. ВРАХОВУЮЧИ Постійно Зростаючий ОБСЯГИ збірників РЕКН в ПК АВК-5 та з метою систематизації наявної інформації, БУВ зміненій Загальний екран НДІ з переліком розділів. Існуючій ПЕРЕЛІК розділів за Певна ознака БУВ поділеній на групи, Які можуть буті відображені у згорнути або Розгорнутим виде.

За умовчанням Прийнято:

- відображення груп «Національні стандарти та Стандартні фрагменті», «Ресурси» та «Перевезення» у Розгорнутим виде;

- відображення груп з відомчими нормами та СОУ у згорнути виде;

- відмова від відображення недоступних елементів (групи та розділі НДІ Користувача та Тимчасової НДІ, Які НЕ містять інформації).

Внесення Власний налаштування у відображення цього екранах можливе у Настройках інтерфейсу за пунктом «Редагування зовнішнього вигляд НДІ».

 1. При внесенні змін у НДІ Користувача передбача можлівість автоматичного создания інформаційної моделі ее поточного стану. За Вибори інформаційна модель НДІ Користувача може зберігатися у форматі ТХТ або NSF. За умовчанням автозбереження відбувається у форматі NSF у папку UserNsi. Изменить налаштування або відмовитися від автозбереження можна у Сервісі других функцій за пунктом «Установка / скидання режими автоматичного створення інформаційних моделей», де організована відповідна вкладка.
 2. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

o СОУ Д.2.4-34045861-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування однопрофільної конструкції деформаційного шва «Маурер», узгодженням ТК 311 (лист від 05.11.2020р. №320) и учет наказом ТОВ «Маурер УКРАЇНА». Нормам присвоєно пошуковий образ МУ1;

- СОУ Д.2.2-33605504-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на будівельні роботи. Контактне дугового зварювання рейок комплексом зварювальний мобільним КСМ-005 », узгодженням ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №304) и учет наказом ТОВ« НВП ЛІДІС ». Нормам присвоєно пошуковий образ ЛД1;

- СОУ Д.2.7-33605504-001: 2020 «Ресурсні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів. Комплекс зварювальний мобільний КСМ-005 », узгодженням ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №304) и учет наказом ТОВ« НВП ЛІДІС »;

- СОУ Д.2.2-34898640-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги », узгодженням ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) и учет наказом ТОВ« ЄВРОБУД ПЛЮС ». Нормам присвоєно пошуковий образ ВР1;

- СОУ Г.1-34898640-003: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на роботи з експлуатаційного Утримання. Автомобільні дороги », узгодженням ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) и учет наказом ТОВ« ЄВРОБУД ПЛЮС ». Нормам присвоєно пошуковий образ ВР3;

- СОУ Д.2.7-34898640-002: 2020 «Ресурсні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів. Машини та Механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів », узгодженням ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) и учет наказом ТОВ« ЄВРОБУД ПЛЮС »;

- СОУ Г.1-03448860-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на роботи з експлуатаційного Утримання. Автомобільні дороги », узгодженням ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №317) и учет наказом ПрАТ« Хмельницьке ШБУ №56». Нормам присвоєно пошуковий образ УШ1;

- СОУ Д.2.7-03448860-002: 2020 «Ресурсні кошторисні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів. Машини та Механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів », узгодженням ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №317) и учет наказом ПрАТ« Хмельницьке ШБУ №56 »;

- СОУ Д.2.4-37988621-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги », узгодженням ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №300) и учет наказом ТОВ« ТВД ». Нормам присвоєно пошуковий образ БД1;

- Зміна №1 СОУ Д.2.4-37988621-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги », узгодженням ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №316) и ЗАТВЕРДЖЕНА наказом ТОВ« ТВД »;

- СОУ Д.2.7-37988621-002: 2020 «Ресурсні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів. Машини та Механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів », узгодженням ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №300) и учет наказом ТОВ« ТВД »;

- Зміна №1 СОУ Д.2.7-37988621-002: 2020 «Ресурсні кошторисні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів. Машини та Механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів », узгодженням ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №316) и ЗАТВЕРДЖЕНА наказом ТОВ« ТВД »;

- СОУ Д.2.4-33740357-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з Відновлення поверхонь бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій матеріалами «МАРЕI», узгодженням ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) и учет наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП1;

- СОУ Д.2.4-33740357-002: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з Відновлення поверхонь конструкцій гідротехнічніх споруд матеріалами «МАРЕI», узгодженням ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) и учет наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП2;

- СОУ Д.2.4-33740357-003: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з Відновлення поверхонь цегляний та кам'яних конструкцій матеріалами «МАРЕI», узгодженням ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) и учет наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП3;

- СОУ Д.2.4-33740357-003: 2020 «Ресурсні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів. Машини та Механізми для робіт з Відновлення поверхонь матеріалами «МАРЕI», узгодженням ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) и учет наказом ТОВ «Мапеі Україна»;

- Зміна №1 СОУ Д.2.2-37024912-001 діє до: 2014 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Гідроізоляція деформаційних швів, тріщин, промокань, вводів інженерних комунікацій та вуальна гідроізоляція бетонних, залізобетонних и цегляний конструкцій методом ін'єктування », узгодженням ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №339) и ЗАТВЕРДЖЕНА наказом ТОВ« ЦГіП »;

- СОУ Д.2.2-37024912-003: 2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Встановлення самозабурювальних анкерів MAI SDA », узгодженням ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №338) и учет наказом ТОВ« ЦГіП ». Нормам присвоєно пошуковий образ ЦГ3;

- СОУ Д.2.7-37024912-004: 2020 «Ресурсні кошторисні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів. Машини та Механізми для робіт з встановлення самозабурювальних анкерів MAI SDA », узгодженням ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №338) и учет наказом ТОВ« ЦГіП »

 1. У підсистемах КД и ДЦ уточнено порядок визначення розміру максимально допустимого значення прибутку у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-3 діє до: 2013: при визначенні 15% не Враховується ВАРТІСТЬ устаткування.

 15   Розпочата робота над реалізацією нового сервісу «Формування текстових таблиць для звітів». Відповідний пункт доданий у перелік для «Уведення-введення» на рівні будови. Увесь перелік таблиць та їх формат для виведення представлений у розділі Довідка по пункту «Опис текстових таблиць для звітів».

Замовити ліцензійний комплекс АВК-5 За ціною виробника

Нове в ПК АВК-5 редакции 3.5.4 в порівнянні з редакцією 3.5.3

У програмному комплексі АВК-5 редакции 3.5.4 передбачено наступне:

 1. Враховані Усереднені показатели вартості ЕКСПЛУАТАЦІЇ дорожніх машин та Механізм, чінні від 01.12.2020., Прійняті 25.11.2020.
 2. У нормативно-довідковій информации (НДІ) враховані:

- Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-034: 2018 «Дорожні машини та Механізми. Ресурсні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-474/1300, чінні з 01.12.2020;

- Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-082: 2018 «Дорожні машини та Механізми. Ресурсні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ машин для експлуатаційного утримання ». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-470/1300, чінні з 01.12.2020;

- Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-071: 2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторісні норми на роботи з експлуатаційного утримання ». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-471/1300, чінні з 01.12.2020;

- Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-035: 2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторісні норми на ремонтно-будівельні роботи ». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-472/1300, чінні з 01.12.2020.

Примітка: Незалежності від завдання значення параметрів Н123 та КСС, розрахункове значення вартості експертизи буде співставлятіся з мінімальною вартістю експертизи проєктів будівництва (Примітка 2. Додатка Е ДСТУ Б.Д.1.1-7: 2013). За результатами такого співставлення програма автоматично обирає значення вартості експертизи для подалі розрахунків.

 1. У нормативно-довідковій информации (НДІ) додані:

- СОУ Д.2.2-31481925-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін будівель з Використання матеріалів POLIMIN », узгодженням ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №303) и учет наказом ТОВ« Фомальгаут-Полімін ». Нормам присвоєно пошуковий образ ФН1 ...;

- СОУ Д.2.2-40148165-001: 2018 «Ресурсні елементні кошторісні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги », узгодженням ТК 311 (лист від 14.12.2017р. №139) и учет наказом ТОВ« Автострада ». Нормам присвоєно пошуковий образ АС1;

- СОУ Д.2.2-40148165-002: 2018 «Ресурсні елементні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин и механізмів. Машини та Механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів », узгодженням ТК 311 (лист від 14.12.2017р. №139) и учет наказом ТОВ« Автострада »;

- Зміна №1 СОУ Д.2.7-40090765-002: 2019 «Ресурсні елементні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин и механізмів. Машини та Механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів », ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом №3389 від 17.11.2020р. ТОВ «Славдорстрой»

- СОУ Д.2.4-40090765-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги », узгодженням ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №315) и учет наказом ТОВ« Славдорстрой ». Нормам присвоєно пошуковий образ СВ1 ..

- СОУ Г.1-40090765-003: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на роботи з експлуатаційного Утримання. Автомобільні дороги », узгодженням ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №315) и учет наказом ТОВ« Славдорстрой ». Нормам присвоєно пошуковий образ СВ3 ...

- СОУ Д.2.2-01387432-001: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми на будівельні роботи. Улаштування огороджувальніх конструкцій методом «стіна в ґрунті» з розробки траншеї під глинистих розчин універсальнімі бурової установки з грейфер », узгодженням ТК 311 (лист від 04.11.2020р. №319) и учет наказом ПАТ« КИЇВМЕТРОБУД ». Нормам присвоєно пошуковий образ МБ1 ...

- СОУ Д.2.7-01387432-002: 2020 «Ресурсні елементні кошторісні норми ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин и механізмів. Універсальні Бурові установки з грейфер. Гідравлічний вітягувальній Пристрій в комплекті з дизельним силовим агрегатом. Комплекс для Приготування та очищення бентонітової суміші », узгодженням ТК 311 (лист від 04.11.2020р. №319) и учет наказом ПАТ« КИЇВМЕТРОБУД ».

 1. При формуванні Опису документів Користувача додана можлівість враховуваті дані за тарифними ставками. Для цього у Переліку Реквізітів передбача вкладка «Дані по тарифних ставках».

Нове в АВК-5 редакції 3.5.3 в порівнянні з редакцією 3.5.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.3 передбачено наступне:

 1. У нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

1.1 СОУ-Н ЕЕ 05.606 до: 2017 «Норми часу на ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Електричний цех »в новій редакції, зміненій наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 470 від 29.11.2019 р (пошуковий образ ТГ10).

1.2 СОУ-Н ЕЕ 05.840: 2007 «Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Енергетичний нагляд і енергозбуткова діяльність. Метрологія. » в новій редакції, зміненій наказом Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища України № 280 від 28.04.2020 р (пошуковий образ ТР11).

1.3 ВБН Д.2.2- 33151242-001-05 «Ресурсні елементний кошторисні норми на будівельні та ремонтно-будівельні роботи. Прокладка поліетиленових труб типу «Spiro» в каналізаційних колекторах. Зварювання стиків поліетиленових труб типу «Spiro» внутрішнім діаметром 1200 мм. Облицювання плоских бетонних поверхонь поліетиленовими листами типу ПЕ-80. Зварювання стиків листів типу ПЕ-80. Розкрій листів. Пристрій і розбирання комплексу механізмів для протягування труб внутрішнім діаметром 1200 мм », розроблений для УКБ ПАТ« АК «Київводоканал». Нормам присвоєно пошуковий образ ВК.

 1. Внесено актуальні показники для розрахунку розміру коштів на покриття додатковий витрат, пов'язаних з інфляційними процесами відповідно до Постанови КМУ від 29.07.2020г. № 671 (витрат П145)

     Крім того, на численні прохання користувачів, до складу витрати доданий вбудований розрахунок, орієнтований на визначення лімітів вищевказаних коштів у разі, коли дані про терміни будівництва ще не визначені. Для запуску такого розрахунку досить активізувати в Главі 13 витрату П145, при цьому в витраті повинні бути відсутніми ознака «кошторисного розрахунку» і задані явно вартісні значення.

 1. Під час редагування ресурсів в складі позиції-робота передбачено два нові пункти:

3.1 Заміна машини на іншу з зіставленням вартісних показників;

3.2 Заміна машини на ручну працю з зіставленням вартісних показників.

     У розділі Довідка доданий документ «Заміна машин в складі РЕКН». В якому викладені основні положення нового сервісу.

 1. Надано можливість встановлювати ознака на позицію-роботу «Демонтаж». Зазначене дію виконується аналогічно вибору конкретної «Бібліотечної поправки». При встановленому ознаці «Демонтаж» автоматично:

- приймаються відповідні значення окремих числових параметрів позиції;

- в полі «обгрунтування» заноситься інформація про вжиті коефіцієнтах;

 - до найменування позиції додається текст «Демонтаж» (може бути відредагований).

 1. Чи передбачена можливість формування файлу OUTBOX в форматі XML. Формат і опис файлі наведено в розділі Довідка. Крім того, передбачена можливість управляти складом інформації, яка виводиться в файл.
 2. Реалізовано висновок класифікатора замін ресурсів в текстовий файл.
 3. До переліку інформації, яка відображається при редагуванні ресурсів норми (Ф130) додані:

- вартість окремо взятого ресурсу на одиницю виміру норми (додатково до вартості на весь обсяг позиції);

- вартість на одиницю виміру і на весь обсяг позиції по розділу «Матеріали» і по розділу «Машини і механізми»;

- інформації про кількість та вартість енергоносіїв і мастильних матеріалів від машин 2 частини, вартість, яких враховується в прямих витратах.

 1. Для будівництв по типу П (Прибуток від собівартості) передбачена можливість вносити значення індивідуальної заробітної плати для позицій локальних кошторисів на рівні будівництва в екрані «Розцінки робіт». Передбачено занесення значення індивідуальної заробітної плати при копіюванні розцінки в регіон.

     Вихідний документ «Підсумкова відомість розцінок робіт» доповнений інформацією про значення заробітної плати в складі розцінки.

 1. При формуванні описів документів Користувача передбачено:

9.1 До переліку реквізитів локального кошторису додані показники для визначення 1 і 3 блоків ОПР.

9.2 Передбачена можливість змінювати запропонований розробниками перелік елементів будівництва, з яких формується опис. Для цього в сервісі «Переліку вихідних документів Користувача» додано пункт «Редагування каталогу структурних елементів будівництва», де допускається:

- переміщення рядків в межах переліку;

- коригування найменування та ідентифікатора реквізиту.

 1. При виконанні перенесення з підсистеми Підрядник в підсистему «Договірна ціна» передбачена можливість відмовитися від перенесення позицій з нульовою кількістю.
 2. У Цінах ресурсів будови:

11.1 Режим фільтрації переліку матеріалів та обладнання «з нульовою ціною» поширюється як на відпускні, так і на кошторисні ціни.

11.2 При коригуванні цін виділеної групи ресурсів надана можливість вносити або відмовлятися від вже існуючого обґрунтування ціни;

11.3 Передбачена можливість привласнювати єдиний ідентифікатор для визначення транспортної складової за усередненими показниками для виділеної групи матеріалів або обладнання.

 1. Підсумкова відомість ресурсів доповнена довідковою інформацією про кількість будівельного сміття і ґрунту, які передбачені в локальних кошторисах.
 2. Реалізовано пропозиції і побажання користувачів, залишені на форумі сайту розробників.

 

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.5.2 в порівнянні з редакцією 3.5.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.2 (з 29.05.2020) передбачено наступне:

 1. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів, затверджені Державним агентством автомобільних доріг України 18.05.2020 р (за станом на 1.06.2020 р).
 2. У нормативно-довідкову інформацію (НДІ) додані:

- СОУ Д.2.4-34953769-001 діє до: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об'єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження », узгоджений ТК 311 (лист від 16.02.2017г. №71) та затверджений наказом КП« КВЛК ». Нормам присвоєно пошуковий образ КК1;

- СОУ Д.2.7-34953769-002 діє до: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для утримання і ремонту об'єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження », узгоджений ТК 311 (лист від 16.02.2017г. №71) та затверджений наказом КП« КВЛК »;

- Зміна №1 СОУ Д.2.4-34953769-001 діє до: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об'єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження », затверджене наказом №261 від 24.10.2019г. КП «КВЛК» (пошуковий образ КК1);

- Зміна №1 СОУ Д.2.4-34953769-001 діє до: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для утримання і ремонту об'єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження », затверджене наказом №261 від 24.10.2019г. КП «КВЛК»;

- СОУ Д.2.2-31749934-001: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пристрій утеплення конструкцій фасаду з обробкою штукатурами із застосуванням матеріалів SILTEK », узгоджений ТК 311 (лист від 28.10.2019г. №265) і затверджений наказом ПрАТ« Термінал-М ». Нормам присвоєно пошуковий образ МТ1 ...

 1. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 13.03.2020г. № 21-С / 1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт основних фондів підприємств:

- усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифні сітки 2 і 5) відповідно до Таблиці 1 Додатка 1 до листа;

- усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт в складних і шкідливих умовах праці (тарифна сітка 3) відповідно до Таблиці 2 Додатку до листа;

- усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) відповідно до Таблиці 3 Додатка 1 до листа;

- усереднена вартість людино-години водолазів по класах (тарифна сітка 11) відповідно до Таблиці 4 Додатка до листа.

 1. Внесені зміни в сервіс «Розробка документів Користувача»:

- У перелік реквізитів для створення опису документа за типом даних «Ресурси будівництва» додані числові параметри і параметри-характеристики.

При формуванні блоку «Підсумки» в описі документа за типом даних «Рядки локального кошторису» до реквізитів додані підсумкові вартісні параметри будівництва.

- Для уніфікації підсумкових вартісних параметрів в залежності від типу будівництва, в опис документа Користувача доданий реквізит «Тип будівництва».

При створенні нового опису документа за аналогією з існуючим для іншого типу будівництва, в разі використання в ньому підсумкових вартісних параметрів, передбачена автозаміна таких. При цьому формується відповідний протокол.

 1. До кошторисного розрахунку інфляції внесені зміни:

- Періоди часу між початком розглянутого календарного року і датами, що впливають на рівень інфляції (дата цін, прийнятих в підсумковому вихідному документі, дати початку і кінця робіт в кожному календарному році будівництва) і тривалість будівельних робіт вимірюються в місяцях з точністю в 2 знаки після коми ;

- Проектні вартості витрачених коштів в різні календарні роки будівництва можуть бути визначені не тільки автоматично (пропорційне періодами часу робіт в ці роки), але і задані користувачем як числа-відносини конкретної вартості даного року і загальної вартості відповідних робіт або обладнання;

- Користувачеві, який розраховує розмір коштів інфляції в вартості об'єктів будівництва, що фінансуються не з бюджетних коштів, надана можливість відмови від Вказівки Мінрегіону про застосування коефіцієнта обліку інфляції 1,0 при визначенні середнього рівня інфляції в році з прогнозної інфляцією, більшою чи рівною 10%;

- У формулі підсумкового рядка розділу «Розрахунок» для кожного календарного року будівництва показані застосовані коефіцієнти обліку середньорічного рівня інфляції (1,0 або 0,5);

- У підсистему «Довідка» включений документ «Розрахунок інфляції на період з 2020 року, починаючи з редакції 3.5.2 програмного комплексу АВК-5», в якому описані параметри-характеристики, необхідні для вбудованого кошторисного розрахунку.

 1. При заміні, виборі або оновленні поточного блоку настройки передбачена фіксація прийнятих в будівництві даних:

- значення параметрів інших витрат і показників;

- оформлення;

- ознаки включення / вимикання Глав;

- визначення інших;

- числові параметри.

 1. Виправлена помилка перенесення інформації, що стосується вартості виконання при переході на наступний звітний період. Зазначена помилка впливала на коректності накопичення інформації в Довідці КБ-3. Тому, після поновлення до редакції 3.5.2, рекомендуємо продублювати перехід на наступний період, виконаний в редакції 3.5.1.

Замовити ліцензійний комплекс АВК-5 За ціною виробника

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.5.1 в порівнянні з редакцією 3.5.0

24.04.2020 вийшла нова редакція ПК АВК5 - 3.5.1

В оновленні АВК-5 редакції 3.5.1 виправлені помилки редакції 3.5.0.
     У локальних кошторисах, в яких є окремостоячі позиції типу «матеріал», неправильно друкувалося підсумкове значення в рядках:
         Усього за розділом;
         Всього за кошторисом.
     При внесенні інформаційних моделей не заносилась інформація про показники прибутку та адміністративних витрат в облікові реквізити і параметри об'єкта.
     У комерційній договірній ціні (коротка форма) неправильно друкувалося підсумкове значення для вартості робіт.

1  У нормативно-довідкову інформацію (НДІ) внесені:

 • Зміна №2 до ДСТУ Б Д.2.7-1 діє до: 2012 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів», прийняте наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 27.02.2019г. № 38.
 • СОУ НАЕК 143-3: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Окремі види робіт », затверджений наказом ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія« Енергоатом »№1077 від 22.10.2019г. Нормам присвоєно пошуковий образ РА3 ...
 • СОУ НАЕК 143-4: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Електротехнічні пристрої та обладнання », затверджений наказом ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія« Енергоатом »№1077 від 22.10.2019 року. Нормам присвоєно пошуковий образ РА4 ...
 • Зміна №1 СОУ Д.2.4-03359182-001 діє до: 2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів », узгоджене ТК 311 (лист від 25.05.2017г. №88) та затверджене наказом КП« ШЛЯХРЕМБУД »(пошуковий образ ШР1).
 • Зміна №2 СОУ Д.2.4-03359182-001 діє до: 2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів », узгоджене ТК 311 (лист від 29.03.2018г. №161) і затверджене наказом КП« ШЛЯХРЕМБУД »(пошуковий образ ШР1).
 • Зміна №3 СОУ Д.2.4-03359182-001 діє до: 2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів », узгоджене ТК 311 (лист від 17.05.2019г. №225) і затверджене наказом КП« ШЛЯХРЕМБУД »(пошуковий образ ШР1).
 • СОУ Д.2.2-03359182-003: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Герметизація швів і стиків дорожніх покриттів бітумної стрічкою », узгоджений ТК 311 (лист від 17.05.2019г. №225) і затверджений наказом КП« ШЛЯХРЕМБУД ». Нормам присвоєно пошуковий образ ШР3 ...
 • СОУ Г.1-36095773-001: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва », узгоджений ТК 311 (лист від 24.10.2019г. №31) та затверджений наказом КП« Центр організації дорожнього руху ». Нормам присвоєно пошуковий образ УЦ1 ...
 • СОУ Д.2.2-36095773-002: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Об'єкти вулично-дорожньої мережі міста Києва », узгоджений ТК 311 (лист від 02.07.2019г. №30) та затверджений наказом КП« Центр організації дорожнього руху ». Нормам присвоєно пошуковий образ УЦ2 ...
 • СОУ Д.2.7-36095773-002: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів », узгоджений ТК 311 (лист від 02.07.2019г. №30) та затверджений наказом КП« Центр організації дорожнього руху ».
 • СОУ-Н ЕЕ 05.839: 2007 «Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Пристрій релейного захисту та автоматики. Типові схеми приєднань. Том10 », в новій редакції, змінений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №364 від 21.08.2019г. (Пошуковий образ ТР10).
 • СОУ Д.2.4-32872788-001: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги », узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2019г. №269) і затверджений наказом ТОВ« ПБС ». Нормам присвоєно пошуковий образ УБ1 ...
 • СОУ Г.1-32872788-003: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги », узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2019г. №269) і затверджений наказом ТОВ« ПБС ». Нормам присвоєно пошуковий образ УБ3 ...
 • СОУ Д.2.7-32872788-002: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів », узгоджений ТК 311 (лист від 04.112019г. №269) і затверджений наказом ТОВ« ПБС ».
 • СОУ Д.2.2-03362123-001 діє до: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пристрій покриття дитячих і спортивних майданчиків і бігових доріжок з гумового грануляту і синтетичної трави », узгоджений ТК 311 (лист від 27.12.2017г. №22) та затверджений наказом КО« Київзеленбуд ». Нормам присвоєно пошуковий образ ЗБ1 ...
 • СОУ Д.2.7-03362123-001 діє до: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь », узгоджений ТК 311 (лист від 28.12.2017г. №141-1) і затверджений наказом КО« Київзеленбуд ».
 • СОУ Д.2.4-2596705237-001 діє до: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт асфальтобетонного покриття доріг із застосуванням технології інфрачервоного нагріву », узгоджений ТК 311 (лист від 27.04.2017г. №82) та затверджений наказом ФО-П Яшин Д.В. Нормам присвоєно пошуковий образ ЯШ1 ...
 • СОУ Д.2.7-2596705237-002 діє до: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для виконання робіт по ремонту асфальтобетонного покриття доріг із застосуванням технології інфрачервоного нагріву », узгоджений ТК 311 (лист від 27.04.2017г. №82) та затверджений наказом ФО-П Яшин Д.В.

   2    Внесено зміни в технічній частині СОУ Д.2.2-33422747-001: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пристрій фасадних систем скріпленої теплоізоляції Baumit »відповідно до листа-дозволу №429-Т від 24.02.2020г. про використання СОУ усіма учасниками будівельного процесу на безоплатній основі.

    Внесено зміни в розрахунок вартості проектних робіт (витрата П122): до параметрів-характеристикам витрати доданий новий параметр РБ - ознака розрахункової бази для визначення вартості ПВР. Завдяки цьому параметру Користувач може управляти визначенням розрахункової бази.

    Якщо РБ = 1, то розрахункова база визначається відповідно до п.5.2 ДСТУ Б Д.1.1-7 діє до: 2013 (вартість будівельних робіт за підсумком глав 1-9 РСР).

    Якщо РБ = 2, то розрахункова база визначається відповідно до п.5.3 ДСТУ Б Д.1.1-7 діє до: 2013 (сума вартості будівельних робіт та частка вартості обладнання, певна процентним показником, наведеним у таблиці 1 ДСТУ).

    За замовчуванням РБ = 1.

4 Внесено зміни у вбудований розрахунок прибутку (крім будівництв на будівельні та ремонтні роботи - прибуток від собівартості):

 • У підсистемах Кошторисні документи і Договірна ціна передбачена можливість відмови від перевірки на відповідність розміру прибутку, прорахованого від трудовитрат і усередненого показника, максимально допустимого значення (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат). Для цього в Признаках будівництва (вкладка Кошторисні документи або Договірна ціна) доданий ознака «Не виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об'єкта будівництва».
 • При перенесенні будівництва з підсистеми Підрядник, де перевірка розміру прибутку не виконується в будь-якому випадку, в підсистему Договірна ціна в екрані вибору режиму перенесення (Ф232-3) додані способи перенесення прибутку в ДЦ:
 1. не виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об'єкта будівництва;
 2. виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об'єкта будівництва.

Дані зміни спрямовані на забезпечення точності щодо розміру прибутку, розрахованого для будівництва в підсистемі, Підрядник при перенесенні в підсистему Договірна ціна.

 • Автоматизовано розподіл кошторисних трудовитрат в залежності від збірок РЕКНрв і вибір відповідного показника для розрахунку розміру прибутку при визначенні вартості реставраційно-відновлювальних робіт (ДСТУ Б.Д.1.1-3: 2013, Додаток Е, рядки 4 і 5).

Звертаємо увагу, що умовою для вищевказаного розподілу є вибір одного з «реставраційних» показників, прибутку:

 1. для ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21 із значенням 6,80 грн / люд.-год;
 2. для реставраційно-відновлювальних робіт, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21) зі значенням 3,28.

4  Використання «Інших витрат» доповнено новими можливостями:

 • В екрані редагування реквізитів витрати (Ф107) передбачена ознака «Не обкладається ПДВ». За замовчуванням ознака не активний. Якщо в будівництві є витрати, в яких згаданий ознака активізований, то при розрахунку ПДВ із загальної бази нарахування виключається підсумкова вартість цих витрат (П154001). Відповідні зміни передбачені в вихідних документах «Розрахунок ПДВ» і «Підсумковий вартісні параметри.
 • До існуючих реквізитами, які можуть бути використані в якості вихідних даних при створенні кошторисного розрахунку (Ф290), додано вкладку "Інші витрати». Зміст вкладки залежить від приналежності витрати до глави і формується з числа тих витрат, які передбачені в попередніх розділах.

 5   До переліку вихідних документів на рівні будівництва доданий новий вихідний документ «Зведена таблиця використання машин з транспортування будівельних вантажів».

6   Створено новий режим перенесення видів обсягів робіт з підсистеми Підрядник в підсистему Договірна ціна: «Загальні додаткові обсяги». При виборі цього режиму в підсистему Договірна ціна переносяться тільки позиції, які додані в підсистемі Підрядник або позиції, для яких загальний обсяг виконання перевищує обсяг, передбачений в Договірній ціні. Загальний обсяг виконання - це сумарний обсяг виконання по всіх періодах.

    З урахуванням того, що додаткові позиції в підрядників мають початкову кількість (задається при внесенні), то обсяги додаткових позицій для перенесення в підсистему Договірна ціна визначаються в такий спосіб:

 • якщо загальний обсяг виконання додаткової позиції не перевищує її початкова кількість, то в підсистему Договірна ціна, в якості додаткового обсягу, буде перенесено значення початкового кількості;
 • якщо загальний обсяг виконання додаткової позиції перевищує її початкова кількість, то в підсистему Договірна ціна, в якості додаткового обсягу, буде перенесено значення загального обсягу виконання. При цьому в Договірній ціні такі обсяги додаткових позицій будуть представлені у вигляді виразу, що представляє собою суму значень початкового кількості і загального перевищення початкового кількості.

Усі позиції, перенесені з режиму «загальні додаткові обсяги», в Договірній ціні матимуть відповідну примітку.

7    В сервіс «Порівняння будівництв» додана можливість порівнювати позиції локальних кошторисів і їх складові. Для цього в екран і документ збереження / друку додано дві нові вкладки:

 • Позиції локальних кошторисів (сортування за номером позиції);
 • Позиції локальних кошторисів (сортування по пошуковому образу).

При порівнянні позицій локальних кошторисів (сортування за номером) список позицій для порівняння формується виходячи з відповідності нумерації: в екрані порівнюються обсяги та загальна вартість позицій, що мають однаковий номер в локальних кошторисах з однаковим номером, незалежно від їх типу і пошукового образу. Для кожного рядка в екрані порівнянні:

 • зіставлення діючих на позиції числових параметрів (кнопка F3 або відповідний пункт меню);
 • детальне порівняння найменувань і вартісних складових позицій (кнопка F5 або відповідний пункт меню);

При перегляді детального порівняння двох позицій передбачено порівняння їх реквізитів і списку ресурсів (кнопка F2 або відповідний пункт меню в екрані «детально»).

При порівнянні позицій локальних кошторисів (сортування по пошуковому образу) список позицій для порівняння формується виходячи з відповідності пошукових образів позицій: в екрані порівнюються обсяги і загальна вартість позицій, що мають однаковий ПО, незалежно від приналежності і розміщення в локальних кошторисах. При цьому обсяги позицій з однаковим ПО підсумовуються. Для кожного рядка в екрані порівняння передбачено детальне порівняння (кнопка F5 або відповідний пункт меню). Якщо в режимі детального порівняння двох позицій виділити дві позиції з різних будівництв, то буде можливо:

 • зіставлення діючих на позиції числових параметрів (кнопка F3 або відповідний пункт меню);
 • порівняння реквізитів і списку ресурсів (кнопка F2 або відповідний пункт меню).

Слід зазначити, що перегляд та аналіз результатів порівняння позицій з сортуванням по номеру доцільно за умови, що обрані будівництва мають однакові перелік і нумерацію локальних кошторисів і їх позицій. Наприклад, одна і та ж будівництво в різних підсистемах чи будівництво і її копія, в якій були змінені розрахункові параметри і т.п.

8  Реалізована наступний щабель розвитку механізму «Розробка документів Користувача». Передбачено наступне:

 • розширено перелік реквізитів для додаткових інформаційних рядків при створенні документа Користувача за типом вихідних даних «Рядки локального кошторису»;
 • до переліку реквізитів для всіх типів рядків додані «Числові параметри»;
 • надана можливість створювати, запам'ятовувати і використовувати вирази;
 • до існуючої можливості формування і друку підсумків, додана нова можливість - створення і ведення накопичувачів.

Крім того, для зберігання файлів опису документів Користувача організована папка «ImDocUse». В папку внесені приклади, створені вже з використанням нових можливостей.

Примітка: У розділі «Довідка» оновлено документ-роз'яснення «Розробка документів Користувача» з урахуванням вищеописаних доповнень. Для більш детального вивчення вже існуючого і нового функціоналу механізму рекомендуємо ознайомитися з ним.

 9   При редагуванні позицій локальних кошторисів типу РРР до складу реквізитів заголовка додані «Числові параметри позицій», значення яких діють локально на всі рядки, що належать тілу РРР.

10    У будівництвах типу П (прибуток від собівартості) передбачені наступні нові можливості:

 • Норма прибутку (числовий параметр Н199) може бути внесена в окремо взяту або виділену групу позицій локального кошторису;
 • Для формування вихідних документів «Договірна ціна комерційна» і «Акт приймання виконаних робіт у формі комерційної кошторису» на підставі даних про вартість матеріалів та обладнання, наведених в Підсумкової відомості ресурсів, до переліку Ознак для Договірної ціни і Підрядника доданий відповідний ознака.
 • У вихідних документах «Локальний кошторис», «Договірна ціна» і «Акт приймання виконаних робіт» друк рядків типу «Розділ» і «Локальний кошторис» доповнена інформацією про будівельному обсязі (якщо такий заданий в параметрах) і показнику одиничної вартості.

----    До переліку ознак для Договірної ціни доданий ознака «Друк повного складу інших супутніх витрат (в тому числі)». Якщо дана ознака актуалізований, то в вихідному документі Договірна ціна під рядком «Інші супутні витрати» (розрахунок №8) перераховуються всі витрати, які в ній враховані.

-----    Розширено перелік можливостей для застосування індивідуальної заробітної плати:

 • При завданні значення індивідуальної заробітної плати на позицію локального кошторису (кнопка Shift + Z або відповідний пункт меню в параметрах позиції ЛЗ) надана можливість вказувати або загальне значення індивідуальної заробітної плати для всіх працівників, або її складові: значення заробітної плати основних робітників і значення заробітної плати робітників, які обслуговують машини.
 • Передбачена можливість внесення і застосування індивідуальної заробітної плати всіх працівників в регіонах з ресурсними ринковими розцінками.

----    У підсистемах Кошторисні документи і Договірна ціна надана вносити позиції з нульовим кількістю.

 ----   Змінено формат деяких текстових файлів для внесення інформації:

 • Форматом файлу для внесення інформації в регіон для ресурс передбачена можливість обліку вартості оренди для машин першої частини.
 • Форматом файлу для внесення рядків локального кошторису передбачена можливість для обліку:
 1. індивідуальної заробітної плати;
 2. значення ринкової вартості робіт (тільки для локальних кошторисів ладі типу П (прибуток від собівартості)).

----    Розширено перелік можливостей в сервісі «Ув'язка ресурсів АВК з витраченими ТМЦ»:

 • Передбачено призначення пріоритету автоматичної ув'язки в першу чергу: за збігом найменувань ресурсів з найменуваннями ТМЦ (за замовчуванням) або згідно з «Довідника відповідності»;
 • Передбачено призначення пріоритету вибірки даних ТМЦ за номером складу і установка першої черги вибірки;
 • У вихідний документ «Таблиця відповідності матеріалів АВК і ТМЦ» додані дані про номер складу.

Примітка: У розділі «Довідка» оновлено документ-роз'яснення «Ув'язка ресурсів АВК з ТМЦ, зареєстрованими в бухгалтерії» з урахуванням вищеописаних доповнень.

16  У форматі фалів OUTBOX розширено перелік виведеної інформації, що стосується вартісних та кількісних показників для опису локальних кошторисів і заголовків розділів локальних кошторисів.

    Для опису локальних кошторисів:

 • загальна кошторисна вартість;
 • загальна кошторисна трудомісткість;
 • загальна кошторисна заробітна плата;
 • середній розряд робіт;
 • показник одиничної вартості (визначається за умови наявності будівельного обсягу для локального кошторису).

Для опису заголовків розділів локальних кошторисів (в поточній редакції реалізовано тільки для будівництв П, поширення на інші типи будівництв планується в наступному оновленні):

 • кількість;
 • одиниця виміру;
 • показник одиничної вартості (визначається за умови наявності кількості та одиниці виміру);
 • загальна кошторисна вартість.

Зазначені зміни в описі формату OUTBOX (знаходиться в розділі «Довідка») виділено червоним кольором.

17    У підсистемах Кошторисні документи і Договірна ціна, в екрані редагування ресурсів в складі позиції-роботи локального кошторису (Ф130-1) надана можливість внесення фактичних витрат ресурсу на обсяг позиції. Передбачено два поля для внесення значень:

 • витрата за нормою;
 • витрата з урахуванням прийнятих числових параметрів.

Примітка: подібна можливість вже існує в підсистемі Підрядник. Але, при редагуванні витрати на обсяг, що діють в позиції числові параметри не враховуються.

18    У перелік вихідних документів підсистем Договірна ціна і підрядників додані нові форми:

 • Договірна ціна комерційна в скороченій формі (без винесення вартості матеріалів з позиції);
 • Акт приймання виконаних робіт у скороченій формі (без винесення вартості матеріалів з позиції.

 

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.4.2* в порівнянні з редакцією 3.4.1.1

18.10.2019 вийшла нова редакція ПК АВК5 - 3.4.2

У програмному комплексі АВК 5 редакції 3.4.2 передбачено наступне:

У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

СОУ Д.2.2-33422747-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції BAUMIT», узгоджений ТК 311 (лист від 27.06.2019 р. №242) і затверджений наказом ТОВ «Бауміт Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ БМ ...;

Зміна №3 СОУ Д.2.2-32794511-009:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги та аеродроми», узгоджена ТК 311 (лист від 28.01.2019 р. №217) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».;

Зміна №3 СОУ Д.2.7-32794511-010:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини для дорожнього і аеродромного будівництва», узгоджена ТК 311 (лист від 28.01.2019 р. №217) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».;

Зміна №1 СОУ Д.42.1-37641918-034:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 203.;

Зміна №1 СОУ Д.42.1-37641918-082:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми будівельних машин та механізмів для експлуатаційного утримання», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 206;

Зміна №1 СОУ Д.42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 204;

Зміна №1 СОУ Д.42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 205;

Внесені зміни в «Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 1. Ремонт парових котлів, водогрійних котлів і допоміжного котельного обладнання» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011. Лист ДП «Львівське конструкторське бюро» від 24.10.18 року №09 / 03-344;

СОУ Д.2.4-38470464-005:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування покрівлі з гідроізоляційних покрівельних мембран Баудер», узгоджений ТК 311 (лист від 13.06.2019 р. №239) і затверджений наказом ТОВ «РЕНОБАУ». Нормам присвоєно пошуковий образ КМ5 ...;

СОУ Д.2.4-38470464-006:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утеплення покриттів плитами із поліізоціанурату Баудер ПІР», узгоджений ТК 311 (лист від 13.06.2019 р. №239) і затверджений наказом ТОВ «РЕНОБАУ». Нормам присвоєно пошуковий образ КМ6 ...;

СОУ Д.2.2-31575976-005:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», узгоджений ТК 311 (лист від 26.11.2018 р. №195) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М». Нормам присвоєно пошуковий образ АМ5 ...;

СОУ Г.1-31575976-007:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми з утримання будівель та споруд. Технічний огляд трубопроводів», узгоджений ТК 311 (лист від 10.07.2019 р. №248) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М». Нормам присвоєно пошуковий образ АМ7 ...;

СОУ Д.2.7-31575976-006:2018 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами» узгоджений ТК 311 (лист від 26.11.2018 р. №195) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М».;

СОУ Д.2.7-31575976-004:2017 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з санації трубопроводів» узгоджений ТК 311 (лист від 25.05.2017 р. №90) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М»;

Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів (станом на 03.10.2019 р.).

Згідно СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного і допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації (в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28 серпня 2019 р № 395) змінені:

усереднені показники кошторисної вартості людино-години з ремонту основного і допоміжного обладнання гідроелектростанцій (ТС №19);

відповідні усереднені показники для визначення ЗВР, прибутку та адміністративних витрат.

Виправлена помилка формування переліку об’єктів для вихідного документа Довідка КБ-3 (помилка виявлялась при умові наявності більше ніж 9 об’єктів однієї глави).

Вбудованим розрахунком вартості експертизи (П123), для об’єктів з класом наслідків (відповідальності) СС1 передбачена можливість визначити вартість комплексної експертизи: одночасно експертизи кошторисної частини та експертизи з питань міцності, надійності, довговічності проєкту будівництва.

Для цього до переліку допустимих значень параметру Н123 (параметр, що визначає напрямок експертизи) додано значення «4». При заданих значеннях Н123=4 та КСС=1 (клас наслідків), вартість комплексної експертизи визначається як підсумок вартості експертизи кошторисної частини та експертизи з питань міцності, надійності, довговічності проєктів будівництва.

Звертаємо увагу, що нове значення параметру Н123 доступне у будовах, створених у редакції 3.4.2, а також у будовах, створених до редакції 3.4.2 ПІСЛЯ оновлення даних на основі поточного блоку настройки.

Примітка: Незалежно від заданих значень параметрів Н123 та КСС, розрахункове значення вартості експертизи буде співставлятися з мінімальною вартістю експертизи проєктів будівництва (Примітка 2. Додатка Е ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013). За результатами такого співставлення програма автоматично обирає значення вартості експертизи для подальших розрахунків.

Внесені зміни в екран для вибору вихідного даного в кошторисний розрахунок і реалізовано пошук в переліку параметрів, запропонованих в якості реквізиту для вихідних даних при створенні кошторисного розрахунку в іншій витраті.

У сервісі «Розробка документів Користувача», для документів по типу вихідних даних «Рядки локального кошторису» розширений перелік реквізитів.

До існуючих реквізитів для типу рядка «Позиція локального кошторису» додані:

трудовитрати робітників, що обслуговують машини та механізми;

ринкова розцінка (для будов П);

норма прибутку від вартості робіт та накладних витрат (для будов П);

норма прибутку від вартості матеріалів підрядника (для будов П);

прибуток від вартості робіт та накладних витрат на одиницю (для будов П);

прибуток від вартості матеріалів підрядника на одиницю (для будов П);

адміністративні витрати на одиницю (для будов П);

загальна вартість одиниці.

Для всіх типів рядків у якості реквізитів для внесення додані «Параметри-характеристики будови» і «Підсумкові дані суб'єкта».

Крім того, в переліку реквізитів організований пошук по контексту найменування або ідентифікатора.

В папку Data внесений файл опису документа Користувача "Дефектний акт" (def_akt.imdp). Даний опис документа Користувача формує відповідний вихідний документ в цілому по будові з відображенням матеріально-технічних ресурсів, закладених всередині позицій локальних кошторисів типу "робота".

Передбачена можливість друку у вихідному документі Відомість ресурсів «Обґрунтування ціни ресурсу». Для цього до переліку ознак друку внесена ознака «Додавання обґрунтування ціни до найменування при друку Відомості ресурсів».

При розрахунку транспортних витрат в складі кошторисної вартості матеріалів і обладнання в режимі «Розрахунок (дані підрядника)» - екран Ф58 «Спосіб розрахунку провізної плати» - уточнені, зроблені більш інформативними найменування доступних в АВК5 способів розрахунку в режимі «з виділенням трудовитрат». Для способу «Універсальна методика ...» за замовчуванням прийнято варіант розрахунку ціни транспортних витрат, коли кузов автомобіля заповнений на 100%, ознака Пцп = 0).

Нове в ПК редакція АВК-5 3.4.1.1 в порівнянні з редакцією 3.4.1

02.08.2019 вийшла нова редакція ПК АВК-5 – 3.4.1.1.
У програмному комплексі редакції AVK-5 3.4.1.1 приведені актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також ряд представлених нижчих доповнень та змін.

Доповнення та зміни:

В нормативно-довідкову інформацію (НСІ) додано:

СОУ Д.2.2-40781863-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підсилення та закріплення грунтів підстави із застосуванням технології SPT», узгоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) Та затверджені приказом ТОВ «СПТ України». Нормам присвоєно пошуковий образ СТ1…;

СОУ Д.2.2-40781863-002: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Гідроізоляція та герметизація конструкцій, заповнення пустот за конструкціями, заблочне, міжблочне і контрольне нагнітання при будівництві тунелів із застосуванням SPT», узгоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) і затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ СТ2…;

СОУ Д.2.7-40781863-001: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для посилення грунтів, гідроізоляції та герметизації із застосуванням технологій SPT », узгоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) І затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна».;

СОУ Д.2.4-40438660-001: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», узгоджені ТК 311 (лист № 207 від 29.01.2019р.) і затверджені наказом ТОВ «Орні ГРУП». Нормам присвоєно пошуковий образ ОГ1…;

СОУ Д.2.7-40438660-001: 2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», узгоджені ТК 311 (лист № 207 від 29.01.2019 р) та затверджені наказом ТОВ «Орні ГРУП».

Неправильно визначався розмір екрану «Ресурси будівництва/ об’єкта/ локального кошторису/ виділених позицій». В результаті, в окремих випадках, не всі розділи ресурсів виводилися на екран.
При розрахунку транспортної складової з виділенням трудовитрат по універсальній методиці (Наказ №43 Мінтрансу України) при використанні самоскидів з причепами некоректно відображалися результати проміжних значень у відповідних екранних і вихідних формах документів.
З урахуванням роз’яснень ТК 311 №252 від 19.07.2019 р, внесені зміни в розрахунок вартості проектних робіт для об’єктів телекомунікаційних мереж загального користування (витрата П122, ПО=8): розрахункова база, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники визначається відповідно до п 5.2 ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 (вартість будівельних робіт за підсумками глав 1-9 і частка обладнання).

Доповнено перелік доступних реквізитів при формуванні документів Користувача:

Для типу вихідних даних «Рядки локального кошторису», для інформаційних рядків «Об’єктний кошторис», «Локальний кошторис», «Позиція» доданий реквізит «Примітка Користувача».

Для типу вихідних даних «Ресурси», для інформаційного рядка «Будівельні машини і механізми» до реквізитів додані складові для розрахунку мастильних матеріалів (за даними Підрядника):
– витрата і ціна моторної олії;
– витрата і ціна пластичних мастил;
– витрата і ціна трансмісійних масел;
– витрата і ціна спеціальної олії.

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.4.1 в порівнянні з редакцією 3.4.0

20.06.2019 вийшла нова редакція ПК АВК-5 – 3.4.1.

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.1 внесені актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 11.03.2019р. № 10-Е/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт основних фондів підприємств:
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифна сітка 2) відповідно до Таблиці 1 Додатка 1 до листа;
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт в складних і шкідливих умовах праці (тарифна сітка 3) відповідно до Таблиці 2 Додатку до листа;
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) відповідно до Таблиці 3 Додатка 1 до листа;
– усереднена вартість людино-години водолазів по класах (тарифна сітка 11) відповідно до Таблиці 4 Додатка до листа;
– усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами робіт згідно з Додатком 4 до листа.
Внесено усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів (станом на 01.06.2019 року).

До нормативно-довідкової інформацію (НДІ) додані:

– СОУ Д.2.4-01190043-001 діє до: 2013 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Регулювання зусиль у постійних відтягненнях металевих радіотелевізійних щогл », узгоджених Мінрегіоном України (лист від 23.07.2013 №8/15-229-13) і затверджених Наказом Концерном «Радіомовлення, Радіозв’язку і Телебачення». Нормам присвоєно пошуковий образ ТВ1…

– СОУ Д.2.2-33053410-001: 2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Посилення залізобетонних конструкцій матеріалами з вуглецевими волокнами ТМ Sika», узгоджених Технічним комітетом зі стандартизації ТК 311 (лист від 10.12.2018 №198) та затверджених Наказом ТОВ «СІКА Україна ». Нормам присвоєно пошуковий образ СУ1…

У вбудованому розрахунку “Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами” (інша витрата П145) реалізовані додаткові можливості – облік фактичних дат будівельного процесу через відповідні їм коефіцієнти інфляції.

Облік дати кошторисних цін будівництва (вона вказується в Зведеному кошторисному розрахунку і в Договірній Ціні) – через відповідний коефіцієнт інфляції від дати кошторисних цін будівництва до 1 січня першого року будівництва – новий параметр-характеристика КС1454;

Облік дати початку будівельних робіт першого календарного року будівництва – через відповідний коефіцієнт інфляції на цю дату; цей параметр визначається Користувачем на основі прогнозного коефіцієнта інфляції першого року будівництва (КС1451) – новий параметр-характеристика КС1455;

Облік дати закінчення робіт у другому календарному році будівництва – через коефіцієнт інфляції на дату закінчення робіт; цей параметр в редакції програми 3.4.1 уточнюється Користувачем в складі рядка Вихідних даних вбудованого кошторисного розрахунку на основі прогнозного числового значення коефіцієнта інфляції другого року будівництва (КС1452).

При формуванні розрахункових коефіцієнтів, що відповідають різним коефіцієнтам інфляції, прийнято (відповідно до листа Мінрегіону України 26.03.2015 №7/15-3282), що інфляція, яка перевищує 10%, враховується з коефіцієнтом 1,0 і впливає на кошторисні ціни стрибкоподібно, один раз, але в свою повну відсоткову міру.
У стандартному вбудованому розрахунку за замовчуванням, як і раніше, прийнято, що будівництво триває один рік – протягом всього першого календарного року.

Перенесення будівництва з підсистеми «Договірна ціна» в підсистему «Підрядник», а також перехід на наступний звітний період/наступну частину звітного періоду, доповнені аналізом на наявність інших витрат, в яких вартість або/і трудовитрати задані числовими значеннями. Якщо в будівництві присутні такі витрати, то в результаті аналізу програма видасть відповідне інформаційне попередження і буде сформований протокол з переліком таких витрат.
Примітка: Числові значення вартості або/і трудовитрат в витратах не відсотки автоматично в залежності від обсягу виконаних робіт в поточному періоді. Крім того, при переході на наступний період числові значення показників в таких витрат будуть перенесені повністю.

Нагадуємо, що відмовитися від числових значень показників витрат можна декількома способами :
– видалити числові значення безпосередньо в кожній окремо взятій витраті;
– при перенесенні будівництва з підсистеми «Договірна ціна» в підсистему «Підрядник» в екрані Ф154-2 актуалізувати ознака «Скидання вартісних показників інших витрат»;
– при редагуванні реквізитів будівництва для Договірної ціни або Акта КБ-2В, у вкладці «Показники витрат» актуалізувати ознаку «Відмова від числових значень вартісних показників інших витрат» і вийти зі збереженням.

Нове в АВК-5 редакции 3.4.0 в порівнянні з редакцією 3.3.3.1

У програмному комплексі АВК-5 редакции 3.4.0 внесені Актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а такоже введено ряд наведення нижчих доповнень і змін:

Враховані наступні розрахункові показники:

1.1 На підставі листа Міністерства соціальної політики України від 08.08.2018 № 78/0/206-18 середньомісячна тривалість робочого часу для відповідніх тарифних сіток ставити 166,08 годин;

1.2 Запропонована за замовчуванням середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток 1,18,12 і 20 прийнята на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації. Відповідно до Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2018 рік та індексу споживчих цін на 2019 (Сценарій 1), затвердженого Постановою КМУ № 546 від 11.07.2018) зазначений рівень складає:

7845 грн. х 108,7 / 100 = 8527,52 грн;

1.3 Запропонована за замовчуванням середньомісячна плата для тарифної сітки 17 визначена виходячи з усереднених показників вартості людино-години, що наведені у Зміні №2 до нормативного документа ГКД 34.08.601-2003 у Таблиці Б.3 (станом на 1 грудня 2018р);

1.4 Запропонована за замовчуванням середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток 21 та 22 визначена виходячи з рекомендацій щодо рівня кошторисної заробітної плати, наданих у Листі ДП «СхідГЗК» №04-10/1503 від 25.02.2019 р;

1.5 Внесені усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які розраховані станом на 01.03.2019.

1.6 Внесені усереднені показники вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом станом на 01.03.2019.

1.7 У вбудованому розрахунку заробітної плати, який реалізовано згідно з Порядком у редакції Наказу Мінрегіонбуду України від 20.10.2016 № 281, актуалізовані прийняті за умовчанням вихідні дані для розрахунку тарифної частини середньомісячної заробітної плати:
– для параметра ЗПмін (розмір прожиткового мінімуму встановлений для працездатних осіб на 1 січня 2019 року) занесено значення 1921 грн;
– для параметра Кмін (коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу) занесено значення 2,31.

2. У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 546 від 11 липня 2018 року, прийняті наступні прогнозні індекси інфляції:
– на 2019 рік – 110,1%;
– на 2020 рік – 108,2%.
Крім того, внесені зміни до запропонованого кошторисного розрахунку інфляції, завдяки яким необхідність використання коефіцієнта 0,5 у розрахунковій формулі в залежності від розміру індексу інфляції визначається автоматично.

3. У вбудованих розрахунках інфляції та ризиків використана нова змінна «Код основного документу» (КОД) . Ця змінна визначає в якій підсистемі (Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник) формується основний вихідний документ. Змінна представлена в Параметрах-характеристиках, формується автоматично, недоступна для редагування, може прийматися до кошторисних розрахунків і, відповідно, керувати розрахунками.
Запропоновані нові розрахунки передбачають у підсистемах Договірна ціна та Підрядник зменшення вартості прямих витрат за рахунок віднімання вартості ресурсів та устаткування Замовника, а також вартості зворотніх матеріалів.

4. Керуючись перевиданням СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту автомобільних доріг» та СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Правила визначення вартості з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг» передбачені наступні зміни у «дорожніх» будовах і блоках налаштувань:

– враховані чинні показники та характеристики для визначення прибутку, загальновиробничих, адміністративних та інших витрат;
– змінено алгоритм вибору вищезазначених показників (як у звичайних будов);
– у перелік блоків налаштувань, до існуючих «дорожніх» блоків настройки для капітального ремонту і експлуатаційного утримання доріг, доданий блок настройки для поточного ремонту.

5. У форматі ИБД редакції 5.2 були погоджені и додані наступні зміни:
– передбачено ознака «оренда» у вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;
– відкоригований обмін інформацією, яка стосується вартості «дорожніх» будов у відповідності до перевиданих СОУ.

В поточній редакції ПК АВК передбачено виведення формату ІБД редакції 5.2. та формату ІБД редакції 5.1. Слід зазначити, що формат ІБД редакції 5.1 не може бути створений для «дорожніх» будов та будов, в яких були застосовані позиції із нових розділів НДІ.

6. Надана можливість приймати і вносити у будову наступні результати розрахунків із програмних комплексів для визначення вартості проектно вишукувальних робіт:

– клас наслідків (відповідальності) об’єкту;
– кошти на утримання служби замовника;
– кошти на здійснення технічного нагляду;
– кошти на надання послуг інженера-консультанта;
– вартість вишукувальних робот;
– вартість проектних робот;
– вартість експертизи проектної документації;
– кошти на здійснення авторського нагляду.

Для цього було розроблено і погоджено з ПК АС4-ПИР формат файлу для для обміну даних. Для прикладу в папку Data доданий файл АС_AVK.txt

Для занесення результатів розрахунків із АС4-ПИР необхідно звернутися до нового пункту «Інших витрат» будови «Ввести текстовий файл з результатами розрахунків із ПК ПВР» і вибрати потрібний файл. Після цього, за допомогою ознаки включити/виключити, потрібно визначити для яких саме витрат потрібно занести вже розраховані значення із обраного файлу. До витрат будови будуть занесені значення, які відміченні ознакою «включено» з урахуванням заокруглення прийнятого по будові.

Слід зазначити, що ознака «Включити/виключити» прийнята для Глави або для відповідної витрати будови не впливають на внесення інформації із файлу ПВР.

7. Запропоновані нові можливості при роботі з будовами на будівельні та ремонтні роботи (прибуток від собівартості) та ринковими розцінками:

7.1 Параметр «Реквізитів будови» «Норма прибутку від вартості робіт і інших витрат» поділений на два параметра:

– «Норма прибутку від вартості інших витрат», який задається тільки в «Реквізитах будови»;
– «Норма прибутку від вартості робіт», який задається як в «Реквізитах будови», так і за допомогою числового параметру Н199. Завдяки цьому норма прибутку від вартості робіт може бути уточнена для окремого об’єкта, локального кошторису, групи позицій локального кошторису.

7.2 Введена ознака «Подвійна нумерація в Акті у формі комерційного кошторису». При виборі цієї ознаки номер позиції «Акту приймання виконаних робіт» буде мати два значення: поточний номер і через дробову риску номер цієї позиції у відповідній «Договірній ціні у розгорнутій формі».

7.3 Додана можливість уведення/виведення інформаційних моделей регіонів ринкових розцінок.

8. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

8.1. СОУ Д.2.2-34867717-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автоматичне дугове зварювання сварка ванним способом плавким мундштуком стиків трамвайних та залізничних рейок», погоджені ТК 311 (лист від 23.11.2018 №192) та затверджені наказом ТОВ «ІНПАТ». Нормам наданий пошуковий образ НП1…

8.2 СОУ Д.2.2-31101383-001:2018 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм», погоджених ТК 311 (лист від 20.11.2018 №191) та затверджені наказом ТОВ «НПП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ1…

8.3 СОУ Д.2.2-31101383-002:2019 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні теплоізоляційної сумішшю BAUWER», погоджені ТК 311 (лист від 29.01.2019 №208) та затверджені наказом ТОВ «НПП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ2…

8.4 СОУ Д.2.4-40090765-001:2018 «Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги» змінено на СОУ Д.2.4-40090765-001:2019 «Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», погоджені ТК 311 (лист від 28.01.2019 №215) та затверджені наказом ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ». Нормам наданий пошуковий образ СД1…

9. При роботі з НДІ передбачено:

9.1 На загальному екрані НДІ (Ф121) доданий керуючий елемент «?» для швидкого пошуку вказаного розділу НДІ.

9.2 До пошуку, при редагуванні ресурсної частини позицій НДІ типу «робота», внесені уточнення, завдяки яким можна включити або виключити ресурси по проекту.

9.3 НДІ Користувача розділена на дві частини:

– позиції власної розробки;
– позиції сторонніх розробників.

При перенесенні інформації із Тимчасової НДІ до власної НДІ у Користувача є можливість самостійно обрати до якого складу позицій має бути занесена інформація. Після занесення, приналежність може бути змінена при редагуванні НДІ Користувача.

10. При роботі з регіонами для ресурсів передбачено:

10.1 Регіональні ціни на енергоносії із розділу НДІ «Будівельні матеріли, вироби і конструкції» (С1999-90…) в будові будуть враховуватися ще і при визначені вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.

10.2 При внесенні або редагуванні значення відпускної ціни у регіоні перебачено використання вбудованого калькулятора.

11. Додана можливість внесення або поповнення наявної інформації у «Переліку класифікаторів для заміни ресурсів» із текстового файлу.

Для створення нового класифікатора на основі текстового файлу необхідно в екрані «Класифікатори замін» (Ф257) виконати дію «Уведення текстового файлу».

Для поповнення існуючого класифікатора необхідно, знаходячись у тілі класифікатора (Ф258), виконати дію «Уведення текстового файлу».

Опис текстового файлу розміщено в розділі «Довідка». Приклад текстового файлу klas.res.txt додан у папку Data.

12. Спрощена задача з обліку індивідуальних даних щодо величини заробітної плати основних робітників у складі вартості одиниці позицій локального кошторису типу «робота» за допомогою автоматизації визначення значень відповідних числових параметрів.

Для цього до переліку «Параметрів» екранного локального кошторису доданий пункт меню «Задати індивідуальну зарплату основних робітників у вартості одиниці». Цей пункт меню відкриває екран, в якому можна буде ввести значення заробітної плати основних робітників «в лоб». Після внесення даних та виходу із екрану по кнопці «Застосувати», програма автоматично розрахує і внесене необхідне значення числового параметра відповідно до номеру тарифної сітки (Н24 – Н132). Визначена таким чином заробітна плата в екрані локального кошторису буде виділена синім кольором.

Для скидання індивідуальних даних про заробітну плату передбачено пункт меню «Відмовитися від індивідуальної зарплати основних робітників».

Пункти меню доступні як для окремо розташованих позицій типу «робота», так і для виділеної групи позицій.

13. При використанні сервісу «Очистка будови» надана можливість конкретизувати від яких саме змін і які саме ресурси мають бути «очищені». Для цього в екрані Ф240 додана вкладка «Ресурси», яка складається із:

– спеціальні ресурси;
– будівельні машини (1 частина);
– будівельні машини (2 частина);
– матеріали.

14. В списках об’єктів та локальних кошторисів підсистеми «Підрядник» передбачена нова позначка «$». Зазначена позначка з’являється перед номером відповідного суб’єкту списку у разі наявності у ньому залишків.

15. Для швидкого переходу на сайт/форум розробників, а також на форум «Усе про АВК5, усе для АВК5» у перелік «Довідки» додані відповідні посилання.

Доповнення та зміни 3.3.3.1.

“АВК-5” редакція 3.3.3.1. розповсюджується з 13.11.18р.

В стандартнe НСІ додано СОУ НАЕК 143-1:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконаладочні роботи.

Частина 1. Автоматизовані системи управління технологічними процесами» та СОУ НАЕК 143-2:2018 «Ресурсні елементарні смітні норми на пусконаладочних роботах.

Частина 2. Вимірювальна техніка та метрологія».

Норма присвоєний пошуковий образ РА1 і РА2 відповідно.

Виправлені помилки оновлення 3.3.3.:

– у вихідний документ «Розрахунок загальновиробничих витрат для локального кошторису» попадали окремо стоячі позиційні матеріалів та обладнання;
– збій при виконанні пункту меню редакції позиції-робота «Виділення матеріально-технічних ресурсів в окрему позицію локального кошторису» в підсистемі Підрядник.

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.3.3 в порівнянні з редакцією 3.3.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.3.3. враховані актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

Запропоноване за замовчуванням значення середньомісячної заробітної плати визначено відповідно до Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196 з урахуванням даних, опублікованих на офіційному веб-сайті Державної служби статистики про динаміку середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності в 2010-2017 роках і індексу споживчих цін на 2018 (Сценарій 2), затвердженого Постановою КМУ від 31.05.2017 № 411 (ЦО 12 2017, стор. 17) і складає:

6251 Х 111,4 / 100 = 6963,61 грн.

Вартість матеріалів і устаткування прийнято за станом на 1.10.2018 р з урахуванням індексів зміни вартості робіт, наведених у листі Мінрегіонбуду України № 7 / 15.3 / 10900-18 від 17.10.2018.

Усереднені відсоткові показники вартості експертизи та проектних робіт приведені у відповідність з наказом № 3 ДСТУ Б.Д.1.1-7 діє до: 2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затвердженого Наказом ДП «УкрНДНЦ» № 334 від 24.09.2018.

Примітка: після установки оновлення 3.3.3. в раніше створених будівництвах вартість експертизи та проектних робіт будуть перераховані автоматично.

Внесено усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 01.11.2018 рік.
Удосконалено вбудований розрахунок прибутку в будівництвах на будівельні, ремонтні та гірничопрохідницькі роботи:

Якщо в Договірній ціні значення прибутку, розраховане за нормативними показниками, перевищує 15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат, до обмеження розміру прибутку, що приймається в наступні розрахунки, додано визначення розрахункового показника прибутку, відповідного 15-ти відсоткового обмеження. Цей розрахунковий показник буде врахований при перенесенні будівництва в підсистему Підрядник для формування вихідних документів про виконані будівельні роботи за звітний період.

У підсистемі Підрядник ліквідовано прийняте раніше обмеження на розмір прибутку; в розрахунок прийнятий показник прибутку, переданий з Договірної ціни.

У нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані розділи «Матеріали по проекту» і «Машини по проекту», а також реалізовані наступні можливості для роботи з ресурсами по проекту:

Відповідні розділи організовані в переліку «Ресурси» будівництва / об’єкта / локального кошторису / виділеної групи позиції, в яких передбачені пункти для роботи з ресурсами по проекту: редагування, видалення, заміна і т.д.
Надано можливість враховувати ресурси по проекту в «Класифікаторі замін ресурсів» для групової заміни ресурсів.

При внесенні інформації в НДІ користувача дозволено використання ресурсів по проекту.

Користувачеві надана можливість створювати в підсистемі «Договірна ціна» будівництво, для якого кошторисний прибуток розраховується не від загальної трудомісткості будівництва згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3: 2013, а відсотком від виробничої собівартості роботи і витрат підрядника – у складі загальної вартості кожної кошторисної позиції документів «Договірна ціна» і «Акт приймання виконаних робіт», що випускаються в форматі комерційних кошторисів. При цьому:

Процентні нормативи кошторисного прибутку від собівартості задаються користувачем при створенні будівництва і редагуванні Реквізитів будівництва – норматив прибутку від собівартості роботи і інших витрат і норматив прибутку від вартості матеріалів і обладнання поставки підрядника.

В реквізити будівництва запропоновано новий варіант завдання адміністративних витрат – відсотком від зарплати робітників. Аналогічний спосіб (від зарплати робітників) доступний в реквізитах будівництва і для загальновиробничих витрат (числові параметри Н19 і Н20).

У складі загальної вартості кошторисної позиції враховуються, крім прямих витрат, її накладні витрати (сума загальновиробничих і адміністративних витрат) і загальний прибуток.

Екран Ф127 кошторисних позицій локального кошторису доповнено новою графою «Загальна вартість», в якій представлена сума прямих витрат, накладних та загального прибутку кожної кошторисної позиції. Колишня графа «Загальна вартість» перейменована в «Прямі витрати».

Для кошторисної позиції виду «робота» надано в спеціальному екрані можливість аналізувати всі складові частини її загальної вартості і задавати «в лоб» її ринкову розцінку. У складі ринкової розцінки прийнято враховувати вартість роботи (зарплата робітників + експлуатація машин + накладні витрати) і прибуток від цієї вартості. Зазначений екран викликається пунктом Сервісу «Ринкова вартість та структура загальної вартості при розрахунку прибутку від собівартості».

За аналогією з «Цінами ресурсів» будівництва організована можливість дивитися і редагувати Ціни розцінок. Екранна «Відомість розцінок робіт будівництва» містить розцінки всіх позицій-робіт і застосованих в будівництві РРР (Ресурсних Ринкових Розцінок) і дозволяє редагувати ці розцінки. Тут же представлена загальна на все будівництво кількість кожної задіяної в будівництві позиції-роботи і їх загальні (з урахуванням вартості всіх матеріалів) вартості одиниці виміру і всього.

Та ж інформація в розрізі об’єкта, локального кошторису, кошторисної позиції представлена в екранної таблиці «Відомість розцінок роботи».

Для кожного пошукового образу позиції-роботи представлений сумарний кошторисний прибуток для будівництва, об’єкта, локального кошторису, кошторисної позиції; для кошторисних позицій вказані їх фактичні відсотки кошторисного прибутку від роботи.

Склад Регіонів будівництва доповнений можливістю створювати спеціальні Регіони ринкових розцінок. Тут ринкові розцінки (відмінні від розцінок, розрахованих за процентним нормативу, прибутку від собівартості роботи, вказаною для будівництва) можуть бути введені для норм-робіт і для РРР. Прийнятий для будівництва Регіон ринкових розцінок задається в реквізитах будівництва.

Сервіс для такого Регіону аналогічний сервісу Регіону цін ресурсів.

Враховано, що всі, необхідні для спорудження об’єкта будівництва інші витрати підрядника, як і всі його прямі витрати на виконання будівельних робіт, повинні приносити прибуток в процентному нормативі, зафіксованому в Контракті.

Екран редагування іншої витрати (Ф107) доповнено уточнюючими користувачем ознаками «Витрата замовника» і «Враховувати прибуток». Якщо задана ознака «Витрата замовника», то така витрата не враховується в «Договірній ціні» і в «Акті приймання виконаних будівельних робіт».

У вартості іншої витрати підрядника можуть бути враховані її накладні витрати; в даному випадку – адміністративні витрати, які розраховуються, якщо визначена трудомісткість витрати.

Якщо для іншої витрати задана ознака «Враховувати прибуток», то в загальній вартості витрати буде враховано і її прибуток. За замовчуванням, всі інші витрати підрядника задані з ознакою «Враховувати прибуток».

Склад вихідних документів будівництва (а для підсистеми «Підрядник» – об’єкта) аналогічний складу вихідних документів при «Комерційному кошторисі» з прибутком по ДСТУ. На додаток до нього представлена таблиця «Розрахунок накладних витрат, прибутку і загальної вартості інших витрат». Вихідний документ локального кошторису за формою №1 містить в своїй кінцівці дані про сумарні накладні витрати і прибутки (від собівартості робіт, матеріалів і обладнання поставки підрядника).

Новий вихідний документ «Підсумкова відомість розцінок робіт» є твердою копією екрану «Відомість розцінок робіт будівництва».

В розділ «Довідка» доданий документ «Вартість будівництва з прибутком від собівартості».
У стандартній НДІ враховані такі доповнення і зміни:

Внесено зміни в СОУ-Н-МЕВ 40.1-00130044-602/89 : 2013 Частина 2 Паротурбінні установки згідно з листом № 09/03-202 від 14.06.2018 року.

Додані СОУ Д.2.4-39620512-001: 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Видалення пнів методом подрібнення », СОУ Д.2.7-39620512-002: 2017« Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Подрібнювач пнів FSI B22, потужність 10,5 кВт», узгоджених ТК 311 (лист №174 від 18.06.2018г.) І затверджених наказом ТОВ«СК «ПОЛТАВА-Білд». Нормам присвоєно пошуковий образ БП1…

Додані СОУ Д.2.4-39620512-002: 2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зрізання гілок і стовбурів дерев в умовах міста, подрібнення деревини », СОУ Д.2.7-39620512-003: 2018« Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Рубильная машина DP 660 ТК », узгоджених ТК 311 (лист №174 від 18.06.2018г.) І затверджених наказом ТОВ« СК «ПОЛТАВА-Білд». Нормам присвоєно пошуковий образ БП2…

Додано СОУ Б Д.2.2-13617440-001: 2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми», зміна №4, узгоджене ТК 311 (лист №172 від 24.07.2018г.) І затверджених наказом ТОВ«Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

Додано СОУ Д.2.2-32794511-009: 2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги та аеродроми », зміна №2, узгоджене ТК 311 (лист №173 від 27.04.2018г.) І затверджених наказом ТОВ« Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

Додано СОУ Д.2.4-32794511-001 : 2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми», узгоджене ТК 311 і затверджених наказом ТОВ«Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ». Нормам присвоєно пошуковий образ СА4 …

Додані СОУ Д.2.4-03358222-001: 2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Кругова різання асфальтобетонних покриттів », СОУ Д.2.7-03358222-001: 2018« Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Фреза навісна на базі екскаватора-навантажувача JCB 3CX SM для кругового різання асфальтобетонних покриттів », узгоджених ТК 311 (лист №175 від 03.07.2018г.) і затверджених наказом Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської місцевої ради. Нормам присвоєно пошуковий образ ЧВ1…

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 546 від 11 липня 2018 року, прогнозний індекс інфляції для другого року будівництва прийнятий в розмірі 110,1%.

Розширено можливості при формуванні окремих вихідних документів:

У реквізитах дефектного акту доданий ознака «Друк заголовків» для відображення в вихідному документі Частин, Відділів, Розділів.

У вкладці «Додаткові дані» при редагуванні ОВС «Відомості обсягів» додана ознака для відображення рядків-приміток.

Створено вихідний документ «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису» для будівництв, в яких передбачено розрахунок ОПР від заробітної плати в прямих витратах (при завданні числових параметрів Н19 і Н20).

Список ресурсів позиції-робота доповнений довідковими даними про витрати праці робітників, зайнятих на ремонті, ТО і перебазування будівельних машин і механізмів.

Метод розрахунку ОПР (по ДСТУ або від зарплати в прямих витратах) задається на все будівництво, для чого в екрані Ф153 організована нова вкладка «Параметри ОПР».

Внесено зміни в введення / виведення ІБД для реалізації можливості виводити ресурси по проекту і задавати метод розрахунку ОПР.

Крім того, для будівництв Мінпромполітики і ЖКГ в перелік глав інших витрат додана 15 глава.

У зв’язку з тим, що в НДІ Користувача можна створювати ресурси по проекту, внесені зміни в документ «Формат_НСІ_ПТ.doc», які реалізовані в програмі.
Сервіс «Інших функцій» доповнено пунктом «Сформувати журнал будівництв».

“АВК-5” редакція 3.3.3. поширюється з 01.11.2018

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.3.2 в порівнянні з редакцією 3.3.1

“АВК-5” редакція 3.3.2. поширюється з 25.05.2018 по 01.11.2018

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.3.2 враховані актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

З урахуванням прийнятих Змін №2 до ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2018 і Змін №2 до ДСТУ Б.Д.1.1-3: 2018:

У Главу 10 “Утримання служби замовника» будівництв на будівельні роботи, в Главу 12 «Утримання дирекції споруджуваного підприємства» будівництв для робіт на об’єктах залізничного транспорту додані нові витрати:

– Кошти на утримання служби замовника (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2018, Додаток К, п 45);
– Кошти на здійснення технічного нагляду (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2018, Додаток К, п 46);
– Кошти на надання послуг інженера-консультанта (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2018, Додаток К, п 47).

Крім того, існування цих витрат передбачено в поточному форматі ІБД.

Змінено усереднені показники для визначення розміру прибутку (ДСТУ Б.Д.1.1-3: 2018, таблиця Е.1 додатка Е).
Внесено зміни в програмний розрахунок прибутку: введено обмеження на розмір прибутку, який буде враховуватися у вартості об’єкта будівництва. Для цього в розрахунку прибутку визначається відношення прибутку, підрахованогої від кошторисної трудомісткості за показниками прибутку, до максимально допустимого значення прибутку (згідно ДСТУ Б.Д.1.1-3: 2018 – 15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат). У разі якщо розраховане значення прибутку перевищує максимально допустимий, то сумарний розмір прибутку, що приймається в розрахунок, становитиме 15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат.

Примітка: В будівництвах, створених до редакції 3.3.2, попередні показники прибутку будуть збережені. При необхідності використання змінених даних необхідно виконати дію “Оновити дані по будівництву на основі поточного блоку настройки” (вкладка «Показники витрат» в реквізитів будівництва).

У стандартній НДІ враховані такі доповнення і зміни:

З огляду на лист ТК 311 від 02.03.2018 № 153 «Про умовне позначення СОУ 42.1-37641918-035: 2018, СОУ 42.1-37641918-071: 2018», прийняті в редакції 3.3.1 пошукові образи ДА1, ДА2, ДА3, ДА4, ДА5 і ДА10 замінені на ДН1, ДН2, ДН3, ДН4, ДН5 і ДН10. У свою чергу, для норм, скасованих СОУ, відновлені початкові пошукові образи: ДА1, ДА2, ДА3, ДА4, ДА5 і ДА10 замість прийнятих в редакції 3.3.1 ДАУ1, ДАУ2, ДАУ3, ДАУ4, ДАУ5 і ДАУ10. Перетворення будівництв, створених в редакції 3.3.1, виконаються автоматично.

Додані СОУ Д.2.4-40090765-001: 2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги », СОУ Д.2.7-40090765-002: 2017 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів» (з урахуванням Змін 1), узгоджених ТК 311 (лист № 144 від 27.12.2017) та затверджених наказом ТОВ «Славдорстрой». Нормам присвоєно пошуковий образ СД1…

Вартість матеріалів і устаткування прийнято за станом на 1.04.2018 р з урахуванням індексів зміни вартості робіт, наведених у листі Мінрегіонбуду України № 7/15-4064 від 20.04.2018.

Враховано затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 189 від 29.03.2018 р Зміни 2 до Порядку визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд (ГКД 34.08.601-2003).

Керуючись наказом ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» №262 від 20.04.2018 «Про затвердження вартості людини-години за розрядами робіт на будівництві підприємств по видобуванню уранових руд станом на 01.03.2018», змінені прийняті за замовчуванням значення середньомісячної заробітної плати для відповідних тарифних сіток (ТС21 і ТС22).

У сервісі «Налаштування інтерфейсу» Інших функцій додана можливість змінити прийняте за замовчуванням поєднання гарячих клавіш. В редакції 3.3.2 така можливість запропонована для наступних екранних форм:

– Список будівництв (СД і ДЦ), Список об’єктів (ПД) – ф120,
– Список локальних кошторисів (СД, ДЦ і ПД) – ф125,
– Список позицій локального кошторису типу СМР (СД, ДЦ і ПД) – Ф127,
– Список об’єктних кошторисів (СД, ДЦ) – Ф131;
– Список будівництв (ПД) – Ф145.

Передбачена можливість формування вихідного документа, в якому наведена інформація про прийняте поєднанні гарячих клавіш для кожного екрану.

У наступних редакціях передбачається розширення переліку екранних форм і функціоналу такого сервісу.

В екрані локального кошторису доданий пункт «Спеціальний сервіс», за допомогою якого можна безпосередньо змінювати / редагувати параметри і ознаки, а також виконувати деякі сервісні можливості, які задаються на рівні будівництва.

В редакції 3.3.2 «Спеціальний сервіс» включає в себе:

– Реквізити будівництва та показники витрат;
– Ознаки будівництва;
– Розрахунок параметрів річного подорожчання;
– Перенесення Тимчасової НДІ будівництва в НДІ – Користувача;
– Перетворення норм ДБН, що втратили чинність і мають відповідності в ДСТУ;
– Заміна норм, що втратили чинність;
– Середньомісячна заробітна плата і тарифні ставки;
– Ціни ресурсів;
– Ціни енергоносіїв і мастильних матеріалів;
– Вибір даних для розрахунку прямих витрат;
– Порівняння будівництв (тільки в режимі роботи з двома локальними кошторисами).

У перелік реквізитів інформаційних рядків при створенні документа Користувача за типом вихідних даних «локальний кошторис» додані витрати праці машиністів:

– зайнятих на керуванні та обслуговуванні;
– на ремонт і техобслуговування;
– на перебазування.

В Ознаки будівництва для підсистем Договірна ціна і Підрядник доданий ознака «Друк позицій – робіт тіла РРР в комерційній кошторисі (якщо їх кількість більше 1)».

В папку Data додані файли опису документів Користувача:

– Акт прийому-передачі обладнання (поставка Замовника);
– Акт повернення матеріалів від розбирання / демонтажу;
– Протокол узгодження відпускних цін на матеріали.

 Купити ліцензійний комплекс АВК-5 по ціні виробника