МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 13 червня 2019 року N 321

Про внесення змін до Положення про тендерний комітет Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року N 557 "Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)" (із змінами) наказую:

  1. Внести до Положення про тендерний комітет Міністерства аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 09 червня 2016 року N 195 (із змінами) такі зміни:

1) пункт 2.1 викласти у новій редакції:

"2.1. Положення про комітет, зміни до нього затверджуються замовником в установленому законодавством порядку. Склад комітету, зміни до складу затверджуються керівником державної служби замовника. До складу комітету входять не менше п'яти осіб.";

2) пункт 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Голова комітету визначає секретаря та заступника голови з числа членів комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо визначення заступника голови і секретаря комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, зазначених у тендерній документації.".

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В. Андронова.

 

Заступник Міністра

В. Топчій


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації