МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 28 травня 2019 року N 195

Про затвердження методичних вказівок визначення залишкових кількостей препаратів

На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених

до використання в Україні" та від 19.02.96 N 228 "Про затвердження Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразкам пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей" наказую:

 1. Затвердити методичні вказівки визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів, погоджених листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 01.03.2019 N 602-123-10/1285 згідно з переліком, що додається.
 2. Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності (Лук'янчук С. І.) в установленому порядку забезпечити методичними вказівками органи, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток
до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
28.05.2019 N 195

ПЕРЕЛІК
методичних вказівок визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів, погоджених листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 01.03.2019 N 602-123-10/1285

 1. МВ N 1579-2019 "Методичні вказівки з визначення абамектину в винограді та виноградному соку методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 2. МВ N 1580-2019 "Методичні вказівки з визначення азоксистробіну в томатному соку методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 3. МВ N 1581-2019 "Методичні вказівки з визначення азоксистробіну в часнику методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 4. МВ N 1582-2019 "Методичні вказівки з визначення альфа-циперметрину в насінні сої та соєвій олії методом газорідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 5. МВ N 1583-2019 "Методичні вказівки з визначення біфеназату (як суми біфеназату та його метаболіту D 3598) в насінні сої методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 6. МВ N 1584-2019 "Методичні вказівки з визначення біфентрину в цибулі-ріпці методом газорідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 7. МВ N 1585-2019 "Методичні вказівки з визначення етефону в насінні соняшнику та соняшниковій олії методом газорідинної хроматографії". Організація розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 8. МВ N 1586-2019 "Методичні вказівки з визначення індазифламу в ґрунті методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 9. МВ N 1587-2019 "Методичні вказівки з визначення індазифламу в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 10. МВ N 1588-2019 "Методичні вказівки з визначення індазифламу в яблуках, винограді, яблучному та виноградному соках методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 11. МВ N 1589-2019 "Методичні вказівки з визначення індазифламу у воді водоймищ та питній воді методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 12. МВ N 1590-2019 "Методичні вказівки з визначення іпконазолу в зерні кукурудзи та кукурудзяній олії методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 13. МВ N 1591-2019 "Методичні вказівки з визначення клотіанідину в зерні гороху методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 14. МВ N 1592-2019 "Методичні вказівки з визначення крезоксим-метилу в зерні сої та насінні соняшнику методом газорідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 15. МВ N 1593-2019 "Методичні вказівки з визначення мандипропаміду в огірках методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 16. МВ N 1594-2019 "Методичні вказівки з визначення піраклостробіну в зерні гороху методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 17. МВ N 1595-2019 "Методичні вказівки з визначення протіоконазолу-дестіо в зерні гороху методом газорідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 18. МВ N 1596-2019 "Методичні вказівки з визначення седаксану в картоплі методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 19. МВ N 1597-2019 "Методичні вказівки з визначення седаксану в зерні сої методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 20. МВ N 1598-2019 "Методичні вказівки з визначення тетраконазолу в насінні соняшнику та соняшниковій олії методом газорідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 21. МВ N 1599-2019 "Методичні вказівки з визначення тіаклоприду в насінні соняшнику методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 22. МВ N 1600-2019 "Методичні вказівки з визначення тіаметоксаму в часнику методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 23. МВ N 1601-2019 "Методичні вказівки з визначення трифлоксистробіну в зерні гороху методом газорідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 24. МВ N 1602-2019 "Методичні вказівки з визначення трифлоксистробіну в соєвій та соняшниковій олії методом газорідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 25. МВ N 1603-2019 "Методичні вказівки з визначення фенпропіморфу в коренеплодах цукрового буряку методом газорідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 26. МВ N 1604-2019 "Методичні вказівки з визначення флорасуламу в зерні сої методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 27. МВ N 1605-2019 "Методичні вказівки з визначення флубендіаміду в зерні сорго методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 28. МВ N 1606-2019 "Методичні вказівки з визначення фолпету в зерні хлібних злаків методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 29. МВ N 1607-2019 "Методичні вказівки з визначення фосетил алюмінію в зерні сої методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник. ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".
 30. МВ N 1608-2019 "Методичні вказівки з визначення хізалофоп-п-етилу в зерні кукурудзи та кукурудзяній олії методом високоефективної рідинної хроматографії". Організація-розробник: ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".

 

Директор Департаменту
екологічної безпеки та
дозвільно-ліцензійної діяльності

С. І. Лук'янчук

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації