ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 04.09.2019 р. N 21/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України з урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 N 1200 "Про утворення Державної податкової та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 N 682-р "Питання Державної податкової служби", розглянула звернення щодо формування податкового кредиту платником, який застосовує касовий метод нарахування податкових зобов'язань і формування податкового кредиту, на підставі податкових накладних, складених до 03.12.2017 року та своєчасно/несвоєчасно зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), якщо з дати їх складання не минуло 1095 днів, та, керуючись

статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Пунктом 187.10 статті 187 та пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ для окремих категорій платників податку, які здійснюють операції, визначені вказаними пунктами, передбачено застосування касового методу податкового обліку з ПДВ.

Підпунктом 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що касовий метод для цілей оподаткування ПДВ - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 ПКУ податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Починаючи з 03.12.2017 у зв'язку з прийняттям Закону України від 09 листопада 2017 року N 2198-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України" змінено період, протягом якого отримувач товарів/послуг має право віднесення суми ПДВ до податкового кредиту, з 365 календарних днів на 1095 календарних днів.

Так, згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування.

Таким чином, у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному (податковому) періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних у зв'язку з тим, що на дату складення постачальником таких податкових накладних не мав права на формування податкового кредиту (застосування касового методу), таке право виникає з моменту оплати вартості товарів/послуг, при постачанні яких була складена та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, і зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.

Таким чином, починаючи з 03.12.2017, суми ПДВ, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних (складених як до зазначеної дати, так і після неї), можуть бути віднесені до складу податкового кредиту:

- у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН - протягом 1095 календарних днів з дати складення таких податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних;

- у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН - протягом 1095 календарних днів з дати складення таких податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, але не раніше дати такої реєстрації.

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289, може бути поданий у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ подається виключно у випадках виявлення платником помилок у раніше поданій звітності.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації