ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 05.08.2019 р. N 3651/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.

З питання перерахунку сум нарахованих доходів та сум утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору вам було надано індивідуальну податкову консультацію ..., у якій зокрема зазначено, що "..., як податковим агентом не правомірно здійснено перерахунок сум доходів нарахованих (виплачених) на користь ..., та сум утриманого з нього податку, за період, включаючи той, що підлягав перевірці в ході попередньої документальної перевірки, що призвело до не правомірного відображення в бухгалтерському обліку підприємства сум переплати по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору.

Враховуючи викладене, оскільки перерахунок податку на доходи фізичних осіб здійснено... під час проведення документальної позапланової виїзної перевірки, то підстав для проведення повторного перерахунку безпосередньо... не виникає."

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма N 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4 (далі - Порядок), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за N 111/26556 від 30.01.2015.

Порядок визначає порядок заповнення і подання до органу Державної фіскальної служби України (далі - контролюючий орган) Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок) відповідно до вимог ст. 51 глави 2, пп. 70.16.1 п. 70.16 ст. 70 глави 6 розділу II, пп. 170.4.2 п. 170.4 ст. 170 та пп. "б" п. 176.2 ст. 176 розділу IV, пп. 1.6 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п. 1.1 розділу I Порядку).

Відповідно до пп. "б" п. 176.2 ст. 176 розділу IV Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

При цьому відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом його походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Враховуючи зазначене, внесення фізичною особою - платником податків коштів підприємству не є доходом такої особи у розумінні Кодексу, а розглядається як окрема операція, проведена в період після перерахунку сум податку на доходи фізичних осіб, здійсненого контролюючим органом, а отже не відображається в розрахунку за формою N 1ДФ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації