ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.03.2020 р. N 971/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення та аналогічне звернення, надіслане листом Міністерства фінансів України, щодо порядку складання податкових накладних та нарахування податкових зобов'язань з ПДВ ари здійсненні безоплатної операції з вивезенні товарів за межі митної території України і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Пунктом 188.1 статті 188 ПКУ визначено, що база оподаткуванні операцій з постачання товарів/лослуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/поелуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни) за винятком:

товарів (послуг), ціни на які піддягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, визначені статтею 198 ПКУ, до яких зокрема належать операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту.

Датою виникнення податкових зобов'язань в разі експорту товарів є дата оформленні митної декларації, що засвідчує факт перетинанні митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства (пункт 187.1 статті 187 ПКУ).

При цьому норми ПКУ не визначають обмеження щодо застосування нульової ставки в залежності від ціни постачання товарів.

Таким чином, операції з постачання товарів (у тому числі безоплатного постачання) за межі митної території України у митному режимі експорту, за якими ціна придбання / звичайна ціна / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість), оподатковуються за нульовою ставкою.

Згідно з пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307), при складанні податкових накладних, особливості заповненні яких викладені у підпунктах 10 - 15 Порядку N 1307, у верхній лівій частині таких накладних у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" робиться помітка "X" та зазначається тип причини 07 - Складена на операції з вивезенні товарів за межі митної території України.

Відповідно до пункту 12 Порядку N 1307 у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у графі "Отримував (покупець)" зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у графі "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупці)" проставляється умовний індивідуальний податковий номер "300000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наївності) та номер паспорта" не заповнюється.

Інші графи такої податкової накладної заповнюються в загальному порядку.

Водночас пунктом 15 Порядку N 1307 визначено, що у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / звичайна ціна / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

Разом з цим, оскільки операції з постачання товарів (у тому числі безоплатного постачання), за якими ціна придбання / звичайна ціна / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість), оподатковується за нульовою ставкою ПДВ, то необхідність складання другої податкової накладної відповідно до пункту 15 Порядку N 1307 відсутня.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які визначені ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником додатків, якому надано таку консультацію.

___________