ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 06.09.2019 р. N 48/6/99-00-04-04-03-15/ІПК

Державна податкова служба України з урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 682-р "Питання Державної податкової служби" на звернення Товариства щодо справляння екологічного податку, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у частині викидів двоокису вуглецю (далі - Податок за Двоокис), які здійснюють його структурні підрозділи, та запитує про порядок складання та подання податкової звітності з Податку за Двоокис.

Кодекс покладає на платника Податку за Двоокис обов'язок зареєструватися платником такого податку в податковому періоді, у якому досягнуто перевищення граничної величини викидів Двоокису в розмірі 500 тонн на рік (далі - Граничний обсяг). При цьому згідно з абзацом другим пункту 240.7 статті 240 Кодексу податковими зобов'язаннями з Податку за Двоокис, що декларуються, вважаються зобов'язання за обсяги викидів Двоокису, у частині, що перевищує Граничний обсяг (далі - Податкові зобов'язання).

Платники Податку за Двоокис, при декларуванні Податкових зобов'язань у будь-якому звітному (податковому) кварталі, використовують передбачений п. 250.9 ст. 250 Кодексу механізм визнання зобов'язань шляхом подання до контролюючих органів за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення (далі - Джерело) заяви про звітний (податковий) період, у якому очікується перевищення Граничного обсягу всіма його Джерелами, з додатком у формі розрахунку оцінки інвентаризації обсягів викидів Двоокису за всіма Джерелами платника Податку за Двоокис (далі - Заява).

Суми Податкових зобов'язань підлягають декларуванню платниками Податку за Двоокис у окремому додатку 1 до Податкової декларації з екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 N 715, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за N 1052/27497 (далі - Декларація), та подаються до контролюючих органів за місцем розташування Джерел.

Зокрема у звітному (податковому) періоді 2019 року, у якому фактичний сукупний (всіма Джерелами платника Податку за Двоокис) обсяг викидів Двоокису перевищив Граничний обсяг, Податкові зобов'язання обчислюються за об'єктом оподаткування, що є різницею між фактичним та Граничним обсягом, та декларуються з урахуванням Заяви. У наступних звітних (податкових) періодах 2019 року об'єкт оподаткування Податком за Двоокис відповідає фактичному у такому періоді обсягу викидів Двоокису.

Разом з тим, з огляду на те, що Товариство за I - II квартали 2019 року звітувало за основним місцем податкового обліку, то оскільки надходження сум Податкових зобов'язань зараховуються виключно до загального фонду Державного бюджету України (п. 161 ст. 29 Бюджетного кодексу України), вважаємо за доцільне Товариству до завершення звітного поточного року подавати Декларацію за основним місцем податкового обліку.

Податкова консультація відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

___________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації