ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 07.10.2019 р. N 624/6/99-00-04-04-03-15/ІПК

Державна податкова служба України на звернення Товариства, надіслане Головним управлінням ДПС у м. Києві, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи, внаслідок розірвання договору з контрагентом та відповідно до листа про повернення коштів у першому кварталі 2017 року здійснило повернення передоплати, отриманої та оподаткованої єдиним податком у третьому кварталі 2016 року. У першому кварталі 2017 року сума доходу з урахуванням повернених коштів становила від'ємне значення, тому Товариство відобразило дохід у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) (далі - Декларація) за цей період без урахування повернених коштів.

Товариство запитує, яким чином потрібно подати уточнюючу Декларацію та за який саме період, які існують строки давності для подання уточнюючої Декларації.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

Згідно з пп. 296.7 п. 296 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку третьої групи - юридичні особи складають Декларацію наростаючим підсумком та подають до контролюючого органу у строки, встановлені для квартального (звітного) періоду.

Форма Декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 N 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2017 N 369, зареєстрованого в Мін'юсті 10.04.2017 за N 478/30346).

Об'єктом оподаткування для юридичної особи, яка сплачує єдиний податок, згідно з п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу, вважається будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

До суми доходу не включаються суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів (частина п'ята п. 292.11 ст. 292 Кодексу).

Отже, якщо Товариство внаслідок розірвання договору здійснює повернення коштів, отриманих та оподаткованих у минулих податкових періодах, то Товариство має право на врахування цієї операції при визначенні оподатковуваного доходу у податковому періоді, у якому таке повернення відбулося.

Водночас звертаємо увагу на особливість уточнення показників, якщо сума повернених коштів перевищує суму отриманого у звітному періоді доходу.

Якщо б Товариство при визначенні об'єкта оподаткування за перший квартал 2017 року своєчасно врахувало суму повернених коштів, то виявило відсутність бази оподаткування для розрахунку податкових зобов'язань до сплати (відсутність позивного об'єкта оподаткування).

Оскільки Декларація надається наростаючим підсумком, то при складанні звітної Декларації за півріччя 2017 року Товариство мало зменшити суму доходу, отриману за два квартали, на суму повернених коштів та з цього об'єкта оподаткування визначити податкові зобов'язання до сплати за другий квартал 2017 року.

Враховуючи зазначене, з метою уточнення суми доходу Товариство має надати уточнюючу Декларацію за перший квартал 2017 року, де визначати уточнену суму податкових зобов'язань "0" (рядок 12 Декларації). Крім цього, Товариство має надати уточнюючу Декларацію за півріччя 2017 року, в якій у рядку 12 визначити уточнену суму податкових зобов'язань, розраховану з об'єкта оподаткування з урахування коштів.

Уточнюючий розрахунок (уточнену Декларацію) до раніше поданої Декларації платник податків має надіслати у терміни з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу (п. 50.1 ст. 50 Кодексу).

Відповідно до п. 102.1 ст. 102 Кодексу строк давності визначається як період не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання Декларації, яким для квартальної Декларації є 40-й календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

Згідно п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

___________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації