ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.07.2020 р. N 11410/7/99-00-04-03-03-07

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві
Офісу великих платників податків ДПС

Державна податкова служба України, керуючись пп. 5 п. 5 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 227, щодо надання методологічної допомоги при опрацюванні змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), внесених Законом України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон N 466), повідомляє.

Починаючи з 23.05.2020 (з дати набрання чинності змін, внесених до Кодексу Законом N 466 в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок), відповідно до підпункту "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу з переліку об'єктів оподаткування Податком виключені будівлі промисловості, які віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

У попередній редакції норма виключала з об'єктів оподаткування Податком всі будівлі промисловості, у тому числі без обмеження їх використання безпосередньо підприємствами промисловості, що давало можливість застосовувати преференцію і щодо об'єктів нерухомості, зданих в оренду іншим суб'єктам господарювання.

З урахуванням внесених Законом N 466 змін для застосування преференції, визначеної підпунктом "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу, суб'єктом господарювання - власником об'єкта нерухомості (будівлі промисловості) такий об'єкт нерухомості має одночасно відповідати таким ознакам:

будівля промисловості має відповідати (бути класифікована) групі "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000;

будівля промисловості має використовуватися суб'єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності;

основний вид діяльність суб'єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010;

будівля промисловості (у т. ч. її частина) протягом звітного (податкового) періоду не має бути здана в оренду, лізинг, позичку іншим суб'єктам господарювання.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС довести зазначений лист до відома платників Податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час проведення консультаційної, контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

 

Заступник Голови

Є. Олейніков