ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 13.03.2020 р. N 1056/6/99-00-17-01-02-06/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України розглянула запит на отримання індивідуальної податкової консультації стосовно питань практичного застосуванні норм податкового та іншого законодавства в межах компетенції повідомляє.

У запиті Товариство поінформувало, що здійснює продаж газу

СПБТ у балонах фізичним особам через банк на виробничі потреби.

З урахуванням викладеного вище Товариство цікавить питання, чи необхідно отримувати ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним і як її отримати?

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України визначено Законом України від 19.12.95 N 481-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон N 481).

Відповідно до статті 1 Закону N 481 місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування. Роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції / газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки та/або реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів.

Правила роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів затверджено постановою Кабінету Міністрів від 20.11.2003 року N 1790 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових погреб населення та інших споживачів" (далі - Правила).

Відповідно до Правил роздрібна торгівля та надання послуг з постачання газу здійснюється через мережу газонаповнювальних станцій, газонаповнювальних пунктів, проміжних складів балонів.

Терміни "газонаповнювальна станція", "газонаповнювальний пункт", "проміжні склади батонів" вживаються у значенні, наведеному в ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання".

Враховуючи викладене вище, діяльність з реалізації скрапленого газу в балонах, у розумінні статті 1 Закону N 481 можлива з дотриманням Правил за умови отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним згідно вимог Закону N 481.

Порядок видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним встановлено ст. 15 Закону N 481. Зокрема, передбачено, що ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) терміном на п'ять років. Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" органом ліцензування видів господарської діяльності, зокрема з роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального визначено територіальні органи ДПС.

Документи для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним суб'єкти господарювання можуть подавати на адресу Головних управлінь ДПС в областях та м. Києві за місцем роздрібної торгівлі пальним.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

___________