ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 14.01.2020 р. N 524/7/99-00-04-04-01-07

ГУ ДПС в областях, м. Києві
Управлінням адміністрування податків з юридичних осіб
Офісу великих платників податків ДПС

Державна податкова служба України направляє для використання у роботі рекомендації щодо справляння у 2020 році платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів.

Відповідно до статей 9 та 10 Податкового кодексу України плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі - Плата) у переліку загальнодержавних, місцевих податків та зборів відсутня.

Частиною п'ятою статті 18 Закону України від 13 грудня 2001 року N 2894-111 "Про тваринний світ" визначено, що порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом другим пункту 10 Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і Розмірами збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 449 (далі - Порядок), механізм справляння цього збору визначається Інструкцією про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі - Інструкція), затвердженою спільним наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну, Мінекобезпеки та ДПА України від 24.12.99 N 167/156/299/300/650, зареєстрованим у Мін'юсті 14.01.2000 за N 17/4238, та передбачає заповнення і подання до контролюючого органу Розрахунку платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі - Розрахунок).

Форму Розрахунку затверджено додатком до пункту 2.2 Інструкції.

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Порядку збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів - це сума авансового платежу за одержання користувачами квот вилову в розмірі 5 відсотків вартості квоти, щоквартальний збір за фактичний вилов рибних та інших водних живих ресурсів із зменшенням на суму авансового платежу і витрат на здійснення в попередні періоди рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення рибних та інших водних живих ресурсів.

З метою правильності визначення задекларованих платниками зобов'язань з Плати та достовірного відображення нарахувань у інтегрованій картці платника податків, а також враховуючи, що Розрахунок затверджено у 2000 році і в ньому відсутня строка (колонка) "нарахування з початку року за попередній звітний період", а зазначено лише колонку "нараховано за звітний період, грн.", то платникам необхідно подавати звітність за квартал, а не з початку року.

На підставі пункту 2.2 Інструкції користувач зобов'язаний вести облік вилучених водних живих ресурсів та щокварталу складати в двох примірниках розрахунок. Один примірник розрахунку подається контролюючому органу за місцем реєстрації користувача як суб'єкта господарської діяльності, другий - органу рибоохорони Держкомрибгоспу України, в зоні діяльності якого користувач здійснює вилучення водних живих ресурсів, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Згідно з пунктом 2.6 Інструкції платежі за спеціальне використання водних живих ресурсів уносяться користувачем не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Зобов'язуємо довести цей лист для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам.

Інформацію, наведену у листі, використовувати при проведенні роз'яснювальної роботи з платниками Плати.

 

В. о. директора Департаменту
адміністрування податків

Л. Древаль