ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 15.05.2018 р. N 2129/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо звільнення підприємств від сплати податку на прибуток для цілей застосування пп. 6 пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат по нарахуванню роялті на користь ICI, та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

Відповідно до підпункту 6 пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь юридичної особи, яка відповідно до Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у п. 136.1 ст. 136 Кодексу.

Звільнення від оподаткування податком на прибуток для окремих платників податків передбачено положеннями п. 133.4 ст. 133, ст. 142 та окремими пунктами підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Так, не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації. Вимоги, за якими підприємство, установа, організація не сплачує податок на прибуток, визначені у п. 133.4 ст. 133 Кодексу у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Відповідно до п. 142.1 ст. 142 Кодексу звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, за умови наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Згідно з п. 142.2 ст. 142 Кодексу на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Також звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються у державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС (п. 142.3 ст. 142 Кодексу).

Пільги щодо оподаткування прибутку підприємств передбачені також у підрозділі 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, зокрема:

- тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), звільняється від оподаткування прибуток (дохід) японських суб'єктів з реалізації Проекту, за умови що такий прибуток (дохід) отриманий у рамках реалізації Проекту (п. 38 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

- тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств - суб'єктів літакобудування, що визначені відповідно до норм ст. 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (п. 41 підрозділу 4 розділу XX Кодексу).

Отже, виплата доходів у вигляді роялті на користь платників, що відповідно до Кодексу звільнені від сплати податку на прибуток, передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат по нарахуванню таких сум роялті у повному обсязі.

Корпоративний інвестиційний фонд є платником податку на прибуток на загальних підставах і не звільняється від його сплати у розумінні п. 133.4 ст. 133, ст. 142 та підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Враховуючи викладене, платник податку не збільшує фінансовий результат на суму витрат по нарахуванню роялті за ліцензійними угодами на користь юридичної особи - резидента України (корпоративний інвестиційний фонд), якщо така особа є платником податку на прибуток на загальних підставах та не відноситься до кола осіб, які відповідно до п. 133.4 ст. 133, ст. 142 та підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу звільнені від сплати цього податку, та не є юридичною особою, що сплачує цей податок за ставкою іншою, ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

___________