ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.03.2020 р. N 1157/6/99-00-07-02-01-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула лист щодо невизнання податкової звітності з податку на прибуток підприємств у разі неоприлюднення аудиторського висновку на власній веб-сторінці підприємства та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до ст. 11 Закону України від 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (далі - Закон) на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність.

Статтею 14 Закону передбачено, що підприємства зобов'язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмежених доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Підприємства зобов'язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторських висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі), та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітних періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітних періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторських висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Згідно з положеннями п. 46.2 ст. 46 Кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації, з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу. Фінансова звітність, яка складається та подається платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації та її невід'ємною частиною.

Обов'язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація, передбачені пунктами 48.3 та 48.4 ст. 48 Кодексу. Зокрема, податкова декларація повинна включати інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід'ємною частиною.

Пунктом 49.11 ст. 49 Кодексу передбачено, що у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 ст. 48 Кодексу, такий контролюючий орган зобов'язаний надати платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації.

Водночас прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених підпунктами 48.3 та 48.4 ст. 48 Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають (п. 49.8 ст. 49 Кодексу).

З урахуванням зазначеного, якщо податкова декларація містить обов'язкові реквізити, зокрема інформацію про наявність додатків - форм фінансової звітності, та фінансова звітність за відповідний звітний період подана платником податків до контролюючого органу, письмове повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації платнику податків не надається.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________