ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 21.05.2020 р. N 2142/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, підприємство здійснює виробництво дезінфікуючих засобів та засобів для дезінфекції в асортименті.

Відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу, тимчасово, на період, що починається з 17 березня 2020 року та закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 року N 224 (далі - Постанова N 224).

Відповідно до Постанови N 224 коди згідно з УКТЗЕД наводяться у цьому переліку довідково. Основною підставою для звільнення від оподаткування податком на додану вартість та від сплати ввізного мита товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені в переліку.

Для віднесення товарів, зазначених у розділі "Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України, та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування на додану вартість, повинно бути:

- подано декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р N 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3047), Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3048), Технічному регламенті засобів індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 761 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 66, ст. 2216); або подано повідомлення Міністерства охорони здоров'я про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів,

- або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів.

Для цілей Переліку N 224 термін "дезінфекційні засоби" використовується у значенні, наведеному в Законі України від 06 квітня 2000 року N 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб" (далі - Закон N 1645).

Статтею 34 Закону N 1645 визначено, що дезінфекційні засоби - це хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

Виробництво, зберігання, транспортування, застосування та реалізація дезінфекційних засобів здійснюються з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється.

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року N 908, з урахуванням внесених змін та доповнень (далі - Порядок N 908). Пунктом 4 Порядку N 908 встановлено, що державну реєстрацію (перереєстрацію) засобів проводить Міністерство охорони здоров'я України на підставі поданих документів, зазначених у пункті 5 Порядку N 908, або позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що виданий до моменту набрання чинності порядками дослідження специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) засобів та їх випробування на практиці.

До Переліку N 224 (в редакції до внесення змін Постановою N 271) включено, у тому числі, розділ "Дезінфекційні засоби і антисептики" з переліком найменувань (назв товару (основного компоненту)) відповідних засобів. Постановою N 271 було викладено в новій редакції лише назву такого розділу ("Дезінфекційні засоби, антисептики та обладнання для проведення дезінфекції, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"), при цьому сам перелік назв товару (основного компоненту), що міститься у такому розділі, залишено без змін.

Операції з постачання на митній території України товарів, включених до Переліку N 224, звільняються від оподаткування ПДВ. При здійсненні таких операцій у період з 17 березня 2020 року (з 15 квітня 2020 року для товарних позицій, включених до Переліку N 224 Постановою N 271) і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, податок на додану вартість не нараховується.

Таким чином лише у разі, якщо товар, про який йдеться у зверненні (дезінфекційний засіб "Розчин "Антисептик для рук"), відповідає назвам товарів, зазначених у розділі "Дезінфекційні засоби, антисептики та обладнання для проведення дезінфекції, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Переліку N 224, а також відповідає вимогам, встановленим Законом N 1645, то операції з постачання такого товару на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ з 17 березня 2020 року (за умови дотримання також інших вимог, визначених у ПКУ і у примітках до Переліку N 224).

Якщо вказані у зверненні товари не відповідають вимогам, встановленим Законом N 1645, то з приводу можливості продажу таких товарів на митній території України та правомірності їх застосування платнику податку доцільно звернутися до МОЗ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

__________