ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 23.04.2020 р. N 4077/5/99-00-04-06-03-05

Національному банку України
вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601

Державна податкова служба України, керуючись статтею 19 Податкового кодексу України, розглянула звернення Національного банку України від 25.03.2020 N 57-0010/15428 (вх. ДПС N 13151/5 від 25.03.2020) щодо застосування законодавства про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), і повідомляє таке.

Законом України від 17 березня 2020 року N 533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (далі - Закон N 533) було внесено низку змін до Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464).

Зокрема, розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2464 доповнено пунктом 910, згідно з нормами якого тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статті 4 Закону N 2464, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.

Вважаємо за необхідне зазначити, що зазначена норма не поширюється на роботодавців.

Водночас Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" внесено зміни до пункту 911 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2464, згідно з приписами якого тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 Закону N 2464, не застосовуються за такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів.

При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 Закону N 2464 щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року, не застосовується.

Також протягом періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

З огляду на зазначене, Закон N 2464 надає можливість, зокрема, роботодавцям, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не виконувати своєчасно або в повному обсязі обов'язки платників єдиного внеску в частині сплати такого внеску та подання обов'язкової звітності.

Слід зауважити, що банки відповідно до статті 24 Закону N 2464 виконують покладені на них обов'язки щодо дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску.

Банки приймають від платників єдиного внеску, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону N 2464, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах праці, трудових відносин та зайнятості населення, соціального захисту населення (частина друга статті 24 Закону N 2464).

Як вже було зазначено вище, Законом N 533 внесено зміни до Закону N 2464 в частині тимчасового звільнення за бажанням платника (фізичної особи - підприємця, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члена фермерського господарства) від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) лише за себе.

При цьому змін у порядку нарахування та виплати заробітної плати, нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема щодо найманих працівників, працівників, які працюють за трудовими договорами, не відбулось.

Так, відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону N 2464 платники, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачений у строки, встановлені абзацом першим цієї частини, або за результатами звірення платника з податковим органом за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй. Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята статті 9 Закону N 2464).

Тому незмінними залишились і положення статті 24 Закону N 2464 в частині контролю банками платників єдиного внеску на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

При цьому на період запровадження надзвичайної ситуації ДПС рекомендує отримати адміністративну послугу, зокрема з погодження довідки-розрахунку за формою згідно з додатком 1 до Порядку (пункт 3 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.09.2013 за N 602/24134) в електронній формі.

Для отримання такої послуги платник єдиного внеску за допомогою Електронного кабінету платника податків може надіслати до відповідного органу ДПС скан - копію належним чином оформленої довідки-розрахунку у форматі pdf (обмеження 2 МБ); скан - копія, погоджена невідкладно податковим органом направляється на адресу електронної пошти заявника (оригінал платник зможе отримати після закінчення карантину).

 

В. о. директора Департаменту
адміністрування податків

А. Чиж