ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 23.08.2019 р. N 3970/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула Товариства щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно необхідності реєстрації акцизних накладних в системі електронного адміністрування пального та спирту етилового (далі - СЕА РПСЕ) при реалізації пального у фасованій тарі до 20 літрів, та повідомляє.

В зверненні Товариство зазначає, що являється платником акцизного податку та має зареєстровані акцизні склади і ліцензії.

Згідно ст. 212 Кодексу платниками акцизного податку є, зокрема, особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212).

Відповідно до пп. 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 Кодексу підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Перелік підакцизних товарів, їх коди згідно з УКТ ЗЕД та ставки акцизного податку визначено п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Як визначено у пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу пальне - це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Згідно із пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу починаючи з 01.07.2019 під реалізацією пального розуміються будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

до акцизного складу;

до акцизного складу пересувного;

для власного споживання чи промислової переробки;

будь-яким іншим особам.

Відповідно до абзацу десятого пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:

у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу.

Платник податку, зокрема, при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (п. 231.1 ст. 231 Кодексу).

Згідно із п. 231.3 ст. 231 Кодексу Товариство при реалізації пального у фасованій тарі до 20 літрів зобов'язане скласти в електронній формі акцизну накладну в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального в двох примірниках у разі реалізації пального:

а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;

б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;

г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов'язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник такої акцизної накладної в день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального.

Розпорядник акцизного складу / розпорядник акцизного складу пересувного - отримувач пального або спирту етилового зобов'язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отримання пального на акцизний склад / акцизний склад пересувний.

Форма та порядок заповнення акцизної накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 N 262, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за N 753/33724.

Одночасно повідомляємо, що Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 N 408 "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового" (далі - Порядок).

Так, відповідно до п. 28 Порядку у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі платників акцизного податку - розпорядників акцизних складів / акцизних складів пересувних та акцизних складів / акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД ведеться окремо облік обсягів пального, що:

оподатковуються акцизним податком, у тому числі окремо за кожною іншою ставкою податку;

оподатковуються на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 Кодексу;

не підлягають оподаткуванню;

звільняються від оподаткування.

Платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, обчислений за формулою, наведеною у п. 33 Порядку.

Цим Порядком не передбачено окремого порядку адміністрування пального у фасованій тарі до 20 літрів.

Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації Товариство має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів, які відображають сутність здійснюваних операцій та взаємовідносини з контрагентами.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації