ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 24.07.2019 р. N 3428/6/99-99-12-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист [...] про надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних та ліцензування роздрібної торгівлі пальним.

Підприємство у запиті зазначає, що здійснює видобуток залізної руди та використовує значну кількість палива, яке придбавається у резидентів і нерезидентів. Власні склади для зберігання пального у Підприємства відсутні, для ведення господарської діяльності укладено договір відповідального зберігання та наливу. Для транспортування пального від складу до вантажних автомобілів у Підприємства обліковуються паливозаправники, які працюють в цілодобовому режимі. Паливозаправники обладнані паливо-роздавальними колонками, а реєстратори розрахункових операцій (РРО) на них відсутні. Крім того, паливозаправники здійснюють заправку техніки підрядних організацій.

Питання 1. Чи має право Підприємство скласти зведену акцизну накладну на відвантажене протягом місяця паливо для власної техніки та техніки підрядних організацій в розумінні абз. 3, 4 ст. 231 Податкового кодексу України? В який термін повинна бути зареєстрована така акцизна накладна?

Пунктом 231.3 ст. 231 Кодексу передбачено можливість складання для кожного отримувача пального - суб'єкта господарювання зведених акцизних накладних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця - у разі забезпечення безперервного постачання пального. Під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального - суб'єктів господарювання (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

У п. 3 розділу II Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 N 262, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за номером 753/33724 (далі - Порядок N 262), визначено, що зведена акцизна накладна може складатися у разі реалізації пального:

з акцизного складу до акцизного складу без використання акцизного складу пересувного;

суб'єктам господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

з акцизного складу будь-яким іншим суб'єктам господарювання (не платникам податку) з використанням транспортного засобу, що не є акцизним складом пересувним.

Таким чином, заправлення пальним транспортних засобів інших суб'єктів господарювання з акцизного складу пересувного не підпадає під випадки складання зведеної акцизної накладної.

Відповідно до п. 3 розділу II Порядку N 262 акцизна накладна може бути складена за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорїї згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця.

Крім того, у п. 3 розділу II Порядку N 262 визначено, що акцизна накладна (перший примірник акцизної накладної - для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках) може бути складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних після фактичного отримання пального, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального, у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою.

Таким чином, у випадку, якщо Підприємством здійснюється заправлення пальним техніки підрядних організацій з акцизного складу пересувного, перший примірник такої акцизної накладної може бути складений та зареєстрований після фактичного отримання пального, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального.

Якщо Підприємством здійснюється заправлення пальним техніки підрядних організацій з акцизного складу, термін реєстрації першого примірника акцизної накладної - у день її складання, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального з акцизного складу (п. 231.6 ст. 231 Кодексу).

Питання 2. Чи достатньо Підприємству при імпорті палива скласти акцизну накладну на кожний пересувний акцизний склад з зазначенням акцизного складу, на який воно прямує? Чи потрібно складати в такому випадку будь-які інші акцизні накладні при імпорті палива?

Відповідно до розділу II Порядку N 262 при ввезенні пального на митну територію України:

для здійснення розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, складається акцизна накладна в одному примірнику. Особливості заповнення деяких обов'язкових для заповнення полів такої акцизної накладної - зазначається код операції "4" (ввезення пального на митну територію України), ознака щодо умов оподаткування пального (залежно від умов оподаткування пального), реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне (у лівій та правій частинах акцизної накладної). В таких накладних реквізити акцизного складу / пересувного акцизного складу, з якого відвантажене пальне (у лівій частині акцизної накладної) не зазначаються, а в правій частині акцизної накладної зазначаються реквізити акцизного складу пересувного, який здійснив таке ввезення;

після відвантаження пального з акцизного складу пересувного на акцизний склад складається акцизна накладна у двох примірниках. Особливості деяких обов'язкових для заповнення полів такої акцизної накладної - зазначається код операції "0", реквізити акцизного складу пересувного, з якого відвантажене пальне (в лівій частині такої накладної), реквізити акцизного складу, на який відвантажене пальне (в правій частині такої накладної).

Питання 3. Яку саме акцизну накладну (порядок її заповнення) повинно скласти Підприємство, якщо відвантаження палива здійснюється розпорядником акцизного складу (стороння організація) за допомоги паливороздавальної колонки (без РРО) безпосередньо в бак автомобіля, який належить Підприємству?

При реалізації пального платник податку зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (п. 231.1 ст. 231 Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу реалізація пального - це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного

до акцизного складу;

до акцизного складу пересувного;

для власного споживання чи промислової переробки;

будь-яким іншим особам.

Розпорядник акцизного складу для пального - це суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу (пп. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Якщо пальне відвантажується з акцизного складу на акцизний склад пересувний (паливозаправник), з якого здійснюється заправлення автомобілів Підприємства, акцизні накладні складаються:

розпорядником акцизного складу, який здійснює фізичний відпуск пального (тобто реалізацію пального в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) - при відпуску пального з акцизного складу на акцизний склад пересувний (паливозаправник). Термін реєстрації першого примірника такої акцизної накладної - у день складання, але не пізніше здійснення операції з реалізації (відвантаження) пального з акцизного складу;

розпорядником акцизного складу пересувного, яким відповідно до пп. 14.1.2241 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є власник пального, - на операції з заправлення автомобілів. Пунктом 3 розділу II Порядку N 262 передбачено, що у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою така акцизна накладна (перший примірник акцизної накладної - для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках) може бути складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних після фактичного отримання пального, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального.

Якщо розпорядник акцизного складу (стороння організація) безпосередньо здійснює заправлення автомобілів Підприємства з такого акцизного складу, такий розпорядник акцизного складу складає акцизну накладну. Для визначення кількості примірників акцизних накладних та особливостей її складання Підприємством не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення Підприємством господарських операцій, що унеможливлює надання Підприємству остаточної відповіді.

Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації Підприємство має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів, фіксуючих факти здійснення Підприємством господарських операцій.

Питання 4. Чи є постачання підрядним організаціям шляхом здійснення щоденної заправки транспортних засобів підрядників власними паливозаправниками, що обладнані паливороздавальними колонками (але не обладнані РРО) роздрібної торгівлею пальним та чи потрібно Підприємству на таку діяльність отримувати ліцензію?

Питання 5. Якщо Підприємству потрібно отримувати у вищезазначеному випадку ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, то які документи необхідні для отримання такої ліцензії і чи потрібно отримувати ліцензії на кожний паливозаправник? Чи потрібно буде підприємству отримувати ліцензію/ліцензії на роздрібну торгівлю паливом у випадку, якщо Підприємство має ліцензію на оптову торгівлю паливом за відсутності місць оптової торгівлі пальним?

Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" внесено зміни до Кодексу та Закону України від 19 грудня 1995 року N 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), зокрема запроваджено ліцензування видів господарської діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Згідно з ст. 1 Закону N 481:

місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

оптова торгівля пальним - діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб'єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам;

роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції / газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки.

Відповідно до статті 15 Закону N 481 ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію (оптова торгівля пальним та роздрібна торгівля пальним).

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю пальним додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.

Для отримання ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі пальним разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним;

дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним.

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають.

Суб'єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.

Суб'єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Згідно зі статтею 18 Закону N 481 тимчасово, до 1 січня 2022 року, суб'єкти господарювання можуть отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акта вводу в експлуатацію об'єкта або акта готовності об'єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо об'єктів, необхідних для здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об'єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року.

Статтею 15 Закону N 481 встановлено необхідний перелік документів для отримання ліцензії. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється.

Отже, видача ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі пальним можлива лише за умови надання всіх необхідних документів, які встановлені вимогами Закону N 481.

Крім цього, повідомляємо, ст. 17 Закону N 481 передбачено застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу за відсутність ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації