ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 25.03.2020 р. N 1229/6/99-00-04-03-03-06/ІПК

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на звернення Товариства щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок), повідомляє

Товариство, основним видом господарської діяльності якого є виробництво шпалер (код 17.24 КВЕД), повідомило, що відповідно до договорів купівлі-продажу має у власності об'єкти нерухомості, які відповідно до Висновку про фактичне (головне) призначення (використання) об'єктів нерухомого майна від 06.08.2018 N 16/3 експерта з технічного обстеження будівель та споруд О.М. Чайки, "відносяться до коду ДК 018-2000 за N 1251" (далі - Об'єкти).

Товариство запитує, чи відноситься воно до промислових підприємств та чи виникають у нього податкові зобов'язання з Податку за Об'єкти.

Об'єктом оподаткування Податком є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Кодексу).

Пунктом "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу визначено, що не є об'єктом оподаткування Податком "будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств".

Аналіз пункту "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу свідчить про те,що нерухомість має бути класифікована як "будівлі промисловості промислових підприємств".

Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 N 507 (далі - Класифікатор), будівлі промисловості (криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрика, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо) віднесено до підрозділу "Будівлі нежитлові" група 125 "Будівлі промислові та склади" клас 1251 "Будівлі промисловості" та 1252 "Резервуари, силоси та склади".

Говорячи про промислове підприємство, необхідно зауважити, що відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530 (далі - ДК 009:2010), економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо.

Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Наведені положення дають підстави зробити висновок, що застосування п. "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу можливе у разі дотримання двох обов'язкових умов: наявність будівель промисловості та їх перебування у власності промислових підприємств.

Зазначена позиція була визначена Верховним Судом України (постанови від 15 травня 2018 року по справі N 806/2461/17, від 15 травня 2018 року по справі N 806/2676/17, від 11 грудня 2018 року по справі N 819/314/18).

Таким чином, у разі дотримання вищезазначених вимог, підприємство вважатиметься промисловим та матиме право на застосування преференції, визначеної п. "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу в частині Об'єктів, що належать до класу 1251 Класифікатора та використовуються Товариством для провадження виробничої діяльності.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

_________