ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 26.02.2021 р. N 721/ІПК/99-00-18-03-03-06

Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо повернення коштів помилково перерахованих Товариством на рахунок контрагента у Системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ), та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Товариством разом із Заявою про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені (далі - Заява) надано запит про надання індивідуальної податкової консультації.

Згідно Заяви Товариство просить перерахувати кошти з рахунку в СЕА ПДВ іншого платника податку на власний рахунок в СЕА ПДВ.

У запиті на отримання індивідуальної податкової консультації Товариство, повідомляючи про помилкове перерахування коштів, як повернення надлишково сплачених контрагентом коштів за товар, на рахунок контрагента в СЕА ПДВ, просить повернути такі кошти з рахунку в СЕА ПДВ контрагента на власний рахунок в СЕА ПДВ та просить надати роз'яснення стосовно порядку такого повернення.

Щодо Заяви поданої Товариством

Подання Заяви передбачено статтею 43 Кодексу, якою визначено порядок та умови повернення помилково та/або надміру сплачених до бюджетів грошових зобов'язань.

Так, відповідно до пункту 43.1 статті 43 Кодексу помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті Кодексу та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

При цьому, пунктом 43.3 статті 43 Кодексу визначено, що обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

Таким чином, порядком та умовами, якими передбачено повернення помилково та/або надміру сплачених до бюджету грошових зобов'язань, які визначено статтею 43 Кодексу, передбачено, що Заява подається виключно платником податку у якого в інтегрованій картці обліковуються помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання.

При цьому такий порядок та умови повернення помилково та/або надміру сплачених до бюджету грошових зобов'язань не застосовуються у випадку повернення надміру зарахованих коштів на рахунок в СЕА ПДВ платника податку.

Щодо повернення коштів з рахунку в СЕА ПДВ контрагента на рахунок в СЕА ПДВ Товариства

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Основні принципи функціонування СЕА ПДВ визначено статтею 2001 Кодексу і пунктами 33, 34 і 341 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу та регламентовано Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (далі - Порядок N 569).

Рахунок у СЕА ПДВ - рахунок, відкритий автоматично на безоплатній основі платнику ПДВ в Державній казначейській службі України, на який перераховуються кошти відповідно до пункту 2001.4 статті 2001 Кодексу (пункт 4 Порядку N 569).

Відповідно до пункту 2001.7 статті 2001 Кодексу кошти, зараховані на рахунок в СЕА ПДВ, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 2001.5 статті 2001 Кодексу та погашення податкового боргу з ПДВ.

Пунктом 2001.6 статті 2001 Кодексу передбачено, що у разі, якщо на дату подання податкової звітності з податку сума коштів на рахунку в СЕА ПДВ платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової звітності заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.

На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в СЕА ПДВ з поточного рахунку платника (åПопРах).

Перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі, якщо таке зменшення загальної суми поповнення рахунка в СЕА ПДВ (åПопРах) не призведе до формування від'ємного значення суми податку, визначеної відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу (åНакл).

При цьому Кодексом не передбачено перерахування коштів з рахунку в СЕА ПДВ одного платника на поточний або рахунок в СЕА ПДВ іншого платника.

Таким чином, для повернення Товариством помилково перерахованих коштів йому слід звертатись до контрагента.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно товариством, якому надано таку консультацію.

__________