ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.07.2019 р. N 3523/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про перебування на спрощеній системі оподаткування, про ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення Підприємства та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Підприємство запитує, чи має право юридична особа, яка є управителем багатоквартирного будинку на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, бути платником єдиного податку третьої групи та не бути зареєстрованим платником ПДВ, якщо загальна сума від здійснення операцій за договором протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентовано розділом XIV Кодексу.

Пунктом 291.5 ст. 291 Кодексу визначені види діяльності, при здійсненні яких суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп, це зокрема діяльність з управління підприємствами (код 74.15.0 за КВЕД-2005, що відповідає кодам 64.20 "Діяльність холдингових компаній", 70.10 "Діяльність головних управлінь (хед-офісів)", 70.22 "Консультування з питань комерційної діяльності й керування" за КВЕД-2010).

Умовою, за якою суб'єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб'єктом види діяльності, зазначені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, які заявлені ним при державній реєстрації.

Кодексом не визначено обмежень застосування спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб, які здійснюють управління багатоквартирним будинком.

Разом з цим зазначаємо, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи - юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн гривень.

Відповідно до пп. 3 п. 297.1 ст. 297 розділу XIV Кодексу платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування і сплати ПДВ та подання податкової звітності з ПДВ, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу (3 відс. доходу у разі сплати ПДВ згідно з Кодексом), а також, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації регулюється ст. ст. 180 - 184 розділу V Кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за N 1456/26233 із змінами і доповненнями.

Статтями 181 та 182 розділу V Кодексу визначено умови для реєстре ції особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 розділу V Кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використань ям локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

До загального обсягу оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ.

Згідно з пп. 183.1 та 183.2 ст. 183 розділу V Кодексу для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ (далі - Заява N 1 - ПДВ).

Враховуючи викладене, якщо в особи - управителя багатоквартирного будинку загальний обсяг операцій з постачання товарів/послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V Кодексу, протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн гривень, то така особа - управитель багатоквартирного будинку (за винятком особи управителя багатоквартирного будинку, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності третьої групи зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відс. і обсяг доходу якої протягом календарного року не перевищив 5 млн. грн.) повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Заяву N 1-ПДВ і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.

При цьому звертаємо увагу, що будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках та в порядку, передбачених ст. 183 розділу V Кодексу, але не подала до контролюючого органу Заяву N 1-ПДВ, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рі зні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (п. 183.10 ст. 183 розділу V Кодексу).

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації