ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.07.2019 р. N 3524/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.

Товариства поінформувало, що має у власності виробничі приміщення (адміністративні приміщення, склади, гаражі, далі - Об'єкти), частина яких передана у платне користування іншим суб'єктам підприємницької діяльності, що, на думку Товариства, є використанням приміщень у виробничій діяльності.

Товариство, посилаючись на пп. "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) щодо виключення з об'єктів оподаткування Податком будівель промисловості, зокрема виробничих корпусів, цехів, складських приміщень промислових підприємств, запитує про підстави виникнення у нього податкових зобов'язань з Податку за приміщення, передані у платне користування.

Для надання коректної відповіді контролюючому органу необхідно з'ясувати приналежність Товариства до підприємств промисловості, наприклад, за інформацією про основний вид діяльності Товариства.

Товариство повідомило, що здійснює діяльність у сфері будівництва.

Типологія видів економічної діяльності, у тому числі принципи визначення основного виду економічної діяльності підприємств, врегульована у Методологічних положеннях щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства, затверджених наказом від 14.12.2006 N 607 Державного комітету статистики України (далі - Положень). Зокрема, п. 2.2 Положень зазначено, що на практиці для визначення основного виду економічної діяльності підприємства використовується показник обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг).

ДФС, керуючись нормами ст. 72 Кодексу про отримання податкової інформації, оцінила за виданими Товариством за 2018 рік податковими накладними з податку на додану вартість показники обсягу реалізованої Товариством продукції (товарів та послуг) - "Квартири", яка є результатом провадження діяльності у сфері будівництва, частка якої в оціненому обсязі реалізації Товариства перевищує 64 відсотки.

Таким чином, Товариство є промисловим.

Разом з тим, будівлі промисловості ідентифікуються в класі 1251 "Будівлі промислові" Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі - Класифікатор). Разом з тим будівлі, що класифікуються як склади, є основним активом підприємств, економічна діяльність яких класифікується в розділі 52 КВЕД - ведення складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, який не належить до економічної діяльності промислових підприємств.

З метою уникнення невірного оподаткування Податком на 2019 рік вважаємо за доцільне запропонувати Товариству отримати експертний висновок щодо приналежності інвентарно описаних об'єктів нерухомості до певного класу будівель за Класифікатором та включити отриману класифікацію до записів реєстру майнових прав.

Таким чином, у разі визнання економічної діяльності Товариства, як підприємства промисловості (в розумінні КВЕД), то приналежні йому будівлі, що ідентифіковані у класі 1251 "Будівлі промислові" Класифікатора не будуть об'єктом оподаткування Податком.

Водночас повідомляємо, що норми Кодексу не містять окремих правил оподаткування об'єктів нерухомості в залежності від їх використання.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації