ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.02.2020 р. N 858/ФОП/26-15-33-18-12-ІПК

Головне управління ДПС у м. Києві, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянуло заяву про надання індивідуальної податкової консультації щодо включення до доходу платника єдиного податку фізичної особи - підприємця суми коштів, отриманих як відшкодування збитків за пошкоджений перевізником товар, з урахуванням фактично викладених обставин, в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами (п. 1.1 ст. 1 ПКУ).

Фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою (п. 291.3 ст. 291 ПКУ).

До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з пп. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Відповідно до ст. 292 ПКУ для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (до суми доходу за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Вичерпний перелік надходжень, які з метою оподаткування не включаються до складу доходу платника єдиного податку, встановлено п. 292.11 ст. 292 ПКУ.

Випадки та строки, коли платник єдиного податку зобов'язаний перейти на сплату інших податків і зборів, передбачені пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ.

Враховуючи вищезазначене, фізична особа - підприємець може перебувати на спрощеній системі оподаткування за умови дотримання вимог, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ для обраної групи єдиного податку.

Отримання фізичною особою - платником єдиного податку, зокрема, другої групи суми коштів, як відшкодування збитків за пошкоджений перевізником товар, не порушує умови перебування на спрощеній системі оподаткування. Зазначена сума включається до доходу платника єдиного податку.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

___________