ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.08.2020 р. N 3600/ІПК/99-00-07-05-01-06

Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ щодо зняття фіскального звіту і оприбуткування виручки протягом дня та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до звернення Підприємство цілодобово здійснює реалізацію пального через мережу АЗС із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО).

Чи відповідає вимогам чинного законодавства оприбуткування готівки і роздрукування фіскальних звітних чеків по зміні, яка дорівнює добі, а саме о 07 год, 00 хв, наступної календарної доби, що не перевищує у загальному підсумку 24 годин, встановлених для звіту про обсяг виконаних розрахункових операцій?

Правовідносини у цій сфері регулюються Податковим кодексом України (далі - Кодекс), Законом України від 06 липня 1095 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 N 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі - Положення N 148).

Законом N 265 визначено правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчуванні та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається.

Пунктом 9 ст. 3 Закону N 265 визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані щоденно друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Ця норма враховує особливості роботи РРО, які повинні забезпечувати друкування таких звітів за кожний робочий день.

У пункті 2 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 N 199 (далі - Вимоги), наведено визначення "зміна" - це період роботи РРО від реєстрації першої розрахункової операції після виконання "Z-звіту" до виконання наступного "Z-звіту".

У примітках до формату і розрядності даних, що зберігаються у фіскальній пам'яті (додаток до Вимог), наведено важливе уточнення: максимальна тривалість зміни РРО не повинна перевищувати 24 години.

Відповідно до пункту 7 Вимог усі режими роботи реєстратора (крім тих, що забезпечують усунення причин блокування) повинні блокуватися, зокрема у разі перевищення максимальної тривалості зміни.

Враховуючи вищевикладене, якщо суб'єкт господарювання працює цілодобово, то фіскальний звітний чек ("Z-звіт") повинен роздруковуватися кожного дня по закінченні робочої зміни, але не пізніше 24 годин від її початку.

Згідно з абзацом третім пункту 11 розділу II Положення N 148 оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Кодексу, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками / електронними фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії). Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних "Z-звітів") у електронній формі.

З урахуванням викладеного та наведеного Підприємством прикладу повідомляємо таке.

Якщо дата зняття "Z-звіту" РРО не перевищує 24 годин від початку зміни (незалежно від дати початку та закінчення зміни), порушень вимог абзацу третього п. 11 розділу II Положення N 148 щодо своєчасності оприбуткування готівкової виручки не вбачається за умови своєчасного занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до КОРО (у разі її використання).

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

__________