ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 29.07.2019 р. N 3540/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ та єдиним податком операцій з надання в оренду власного або орендованого нерухомого майна та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодексу), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків без сплати ПДВ. Товариство планує здійснювати діяльність з надання в оренду власного або орендованого нерухомого майна та має намір отримати в безоплатне строкове користування нерухоме майно на підставі укладання договору субпозички, який передбачає тимчасове користування об'єктом нерухомості без переходу права власності із зазначенням строку повернення такого майна.

Щодо порядку оподаткування ПДВ

Відповідно до підпункту 3 пункту 297.1 статті 297 розділу XIV Кодексу платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування і сплати ПДВ та подання податкової звітності з ПДВ, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу (3 відсотки), а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи.

Таким чином, згідно вищевказаної норми діючого податкового законодавства, Товариство, яке є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків, звільнено від обов'язку нарахування і сплати ПДВ та подання податкової звітності з ПДВ.

Щодо єдиного податку

Згідно з пунктом 1 статті 827 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ), за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними (пункт 1 статті 827).

Водночас статтею 774 ЦКУ передбачено право передання за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом, наймачем речі у користування іншій особі (піднайм).

До договору піднайму застосовуються положення про договір найму (пункт 3 статті 774 ЦКУ).

Об'єктом оподаткування для юридичних осіб, які сплачують єдиний податок, згідно із підпунктом 2 пункту 292.1 статті 292 розділу XIV Кодексу вважається будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 розділу XIV Кодексу.

До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (пункт 292.3 статті 292 розділу XIV Кодексу).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Згідно з пунктом 292.13 статті 292 та підпунктом 296.1.3 пункту 296.1 статті 296 розділу XIV Кодексу дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку), який здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Таким чином, операція з безоплатної передачі нерухомого майна за договором субпозички у строкове користування без переходу права власності на нього не є об'єктом оподаткування у розумінні пункту 292.1 статті 292 розділу XIV Кодексу.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації