ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 31.01.2020 р. N 406/6/99-00-04-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України на звернення обслуговуючого кооперативу (далі - Кооператив) на отримання індивідуальної податкової консультації щодо визначення доходів платника єдиного податку третьої групи та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), інформує.

Кооператив поінформував, що обрав спрощену систему оподаткування, є платником єдиного податку третьої групи та запитує щодо включенні до складу доходу Кооперативу сум пайових внесків членів та асоційованих членів.

Згінно з ст. 6 розділу II Закону України від 10 липня 2003 року N 1087-IV "Про кооперацію", зі змінами, кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.

Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 N 76, житлово-будівельним кооперативом вважається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентовано розділом XIV Кодексу.

Об'єктом оподаткування для платника єдиного податку третьої групи є дохід від здійснення господарської діяльності.

Підпунктом 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу визначено, що доходом юридичної особи - платника єдиного податку є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковіЙ); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб) дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку) (п. 292.13 ст. 292, пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу), який здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено.

Слід зазначити, що Кодексом не передбачено якихось особливостей включення до складу доходу платника єдиного податку сум пайових внесків членів та асоційованих членів. Отже, такі операції відображаються відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами).

Таким чином, з питань відображення в бухгалтерському обліку операцій з включення до складу доходу обслуговуючого кооперативу суми пайових внесків членів та асоційованих членів доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

__________