ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ

Відповідальність працедавців за порушення законодавства при оформленні трудових відносин та оплаті праці

Столична податкова служба звертає увагу, що за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, це 141690 грн (у 2020 році розмір мінімальної зарплати 4723 грн) за наступні порушення:

фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору;

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків.

10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, це 47230 грн за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

3 мінімальні заробітні плати, - це 14169 грн за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;

10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, це 47230 грн за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Звертаємо увагу, що зазначена відповідальність для роботодавців передбачена статтею 265 Кодексу законів про працю України.

__________