ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ
від 13 травня 2019 року N 127

Про службове посвідчення працівника Держгеокадастру

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. N 1137 "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 15, та з метою забезпечення виконання службових обов'язків працівників Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру наказую:

 1. Затвердити Положення про службове посвідчення працівника Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Положення).
 2. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення відповідно до потреби забезпечити Департамент кадрової політики та персоналу бланками посвідчень, а Департаменту кадрової політики та персоналу забезпечити облік та видачу посвідчень Голові Держгеокадастру, його заступникам, працівникам апарату Держгеокадастру, начальникам головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві та їх заступникам.
 3. Керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві затвердити відповідні Положення та забезпечити виготовлення, облік та видачу службових посвідчень.
 4. Наказ Держгеокадастру від 20.04.2017 N 108 "Про службове посвідчення працівника Держгеокадастру" (зі змінами) визнати таким, що втратив чинність.
 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Департамент адміністративно-господарського забезпечення.

 

В. о. Голови

О. Колотілін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
13 травня 2019 року N 127

ПОЛОЖЕННЯ
про службове посвідчення працівника Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

 1. Цим Положенням встановлюється порядок виготовлення, видачі та обліку службового посвідчення працівника Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр), його технічний опис та зразок.
 2. Службове посвідчення працівника Держгеокадастру (далі - посвідчення) є документом, що засвідчує особу працівника Держгеокадастру, наявність трудових відносин з апаратом Держгеокадастру, головними управліннями Держгеокадастру в областях, м. Києві та підтверджує її повноваження відповідно до законодавства.
 3. Підставою для оформлення та видачі (обміну) посвідчення є:

- призначення на посаду;

- переведення працівника на іншу посаду;

- зміна прізвища;

- втрата чи непридатність для використання виданого посвідчення.

 1. В апараті Держгеокадастру, відповідно до потреби, забезпечення бланками посвідчень здійснюється Департаментом адміністративно-господарського забезпечення, а облік та видача посвідчень Голові Держгеокадастру, його заступникам, працівникам апарату Держгеокадастру, начальникам головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві та їх заступникам - Департаментом кадрової політики та персоналу.
 2. Видані посвідчення реєструються у журналі обліку службових посвідчень (далі - журнал) згідно з додатком до цього Положення. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом відповідальної особи та завірений печаткою.
 3. Кількість посвідчень виготовляється відповідно до затвердженої штатної чисельності працівників.
 4. Посвідчення є дійсним протягом строку виконання особою своїх службових обов'язків.
 5. У разі звільнення із займаної посади працівник зобов'язаний здати посвідчення за місцем його видачі.
 6. Працівник повинен дбайливо ставитися до посвідчення.
 7. Бланк службового посвідчення працівників Держгеокадастру (далі - бланк посвідчення) виготовляється у формі пластикової картки формату ID-1, що містить безконтактний електронний носій, розміром 54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 (додаток 2).
 8. У бланк посвідчення імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних.
 9. Для виготовлення бланка посвідчення використовується багатошаровий полівінілхлоридний матеріал або композитний полімер з включенням полівінілхлориду.
 10. Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку, а також спеціальних захисних фонових сіток регулярної та нерегулярної структури, орнаментальних рисунків, елементів псевдорельєфу і спецрастру та елементів, виконаних методом гільйошування. Для друкування бланка посвідчення використовуються фарби синього, жовтого, сірого, світло-коричневого, блакитного кольорів, а також фарби синього та жовтого кольорів, які під дією ультрафіолетового опромінення набувають свічення власного кольору (додаток 3).
 11. На лицьовому боці бланка посвідчення надруковано чотири захисні сітки нерегулярної структури, що створюють зображення у вигляді орнаментального рисунка з елементами гільйошної розетки.
 12. Одну із захисних сіток виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, що набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення синього свічення, у жовтий колір.
 13. Іншу захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору, що набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення жовтого свічення, у синій колір.
 14. У лівій частині лицьового боку бланка посвідчення відведено місце для внесення відцифрованого образу обличчя особи, якій надається посвідчення.
 15. На лицьовому боці бланка посвідчення способом лазерного гравіювання виконано серію та номер бланка посвідчення, які складаються з двох літер та шести цифр.
 16. На зворотному боці бланка посвідчення надруковано захисну сітку сірого кольору регулярної структури.
 17. На фоні сітки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України та смуги, що виконані фарбами синього і жовтого кольорів.
 18. Також фарбою синього кольору надруковано слово "ПОСВІДЧЕННЯ".
 19. Уздовж смуг у кольорі сірої сітки виконано позитивний мікротекст "УКРАЇНА", що повторюється.
 20. У лівій частині бланка посвідчення оптико-перемінною фарбою надруковано способом трафаретного друку стилізоване зображення карти України.
 21. Для друкування бланка посвідчення використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, синя - синього кольору, та захисна невидима при денному світлі фарба, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору.
 22. На лицьовому боці бланка посвідчення фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває червоного кольору, надруковано зображення гільйошної розетки із стилізованим зображенням малого Державного Герба України.
 23. Персоналізація бланка посвідчення здійснюється способом кольорового термодруку.
 24. З лицьового боку бланка посвідчення зазначається така інформація:

у лівій частині відтворюється кольоровий відцифрований образ обличчя особи, якій надається посвідчення, розміром 2,5 х 3,15 сантиметра;

у правій частині у відповідних зонах (зазначених на схематичній діаграмі) послідовно згори донизу:

- прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається посвідчення, державною мовою (прізвище - великими літерами шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункта; ім'я та по батькові - шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункта), максимальна кількість рядків з прізвищем - два, з ім'ям та по батькові - два;

- найменування посади особи, якій надається посвідчення, державною мовою шрифтом Arial мінімум 8 пунктів, максимальна кількість рядків - шість;

- слова "Дата видачі" та сама дата видачі зазначаються шрифтом Arial 6 пунктів, кількість рядків - один; дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев'яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка.

 1. Із зворотного боку бланка посвідчення державною мовою зазначається найменування органу, що видав посвідчення - Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру:
 2. Найменування органу зазначається шрифтом Arial розміром від 10 до 14 пунктів, максимальна кількість рядків - шість.
 3. Посвідчення, що не відповідають встановленому зразку, заповнені з помилками та виправленнями, вважаються недійсними, про що складається відповідний акт.
 4. Втрачене посвідчення вважається недійсним. У разі втрати посвідчення, особа зобов'язана терміново повідомити відповідальний за видачу посвідчень структурний підрозділ Держгеокадастру.
 5. Порядок зберігання, обліку та знищення посвідчення Держгеокадастру проводиться відповідно до чинного законодавства.

 

Директор Департаменту кадрової
політики та персоналу

С. Ковганич

 

Додаток 1
до Положення

ЖУРНАЛ
обліку службових посвідчень Держгеокадастру

N
з/п

П. І. Б. особи, яка отримала посвідчення

Повна назва посади, яку займає особа

Дата видачі службового посвідчення

Підпис про отримання посвідчення

Відмітка про втрату або заміну посвідчення

Відмітка про здачу посвідчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації