ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ
від 3 вересня 2019 року N 216

Про печатки і штампи Держгеокадастру

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15, наказую:

  1. Внести до Порядку обліку, зберігання та використання печаток і штампів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру від 20.09.2017 N 193 (далі - Порядок), такі зміни:

1) абзац третій пункту 2 Порядку викласти в такій редакції:

"Погоджена керівником доповідна записка передається до Департаменту адміністративно-господарського забезпечення для подальшого виготовлення печатки або штампу.";

2) абзац перший пункту 3 Порядку викласти в такій редакції:

"3. Виготовлені печатки, штампи видаються співробітником Департаменту адміністративно-господарського забезпечення відповідальним працівникам під підпис у журналі обліку та видачі печаток та штампів, у якому проставляються їх відбитки.";

3) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

"4. Гербова печатка Держгеокадастру проставляється на оригіналах документів на підписи Голови та його заступників відповідно до переліку документів, які зазначено у додатку 6 до Інструкції з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженої наказом Держгеокадастру від 03.08.2018 N 123.";

4) пункт 6 Порядку викласти в такій редакції:

"6. Печатки і штампи в разі звільнення, переведення особи, визначеної відповідальною за їх зберігання та використання, передаються до Департаменту адміністративно-господарського забезпечення, про що робиться відповідна відмітка в журналі обліку печаток і штампів.

До відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення надається акт прийому-передачі печаток і штампів іншій матеріально відповідальній особі для відображення у бухгалтерському обліку.

У разі втрати або викрадення печатки чи штампа, особа, яка це виявила, негайно доповідає керівництву Держгеокадастру, інформує відповідальну особу, вживає заходів для їх розшуку.

Про визнання печатки із зображенням Державного Герба України недійсною повідомляються заінтересовані органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші юридичні і фізичні особи, у разі необхідності відповідна інформація оприлюднюється в засобах масової інформації.".

  1. Затвердити перелік документів, які засвідчуються печатками і штампами Держгеокадастру, що додається.
  2. Призначити особою, відповідальною за зберігання, використання печаток, штампів Держгеокадастру:

для здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, - Чорноуса Сергія, головного спеціаліста з режимно-секретної роботи;

для здійснення діяльності, пов'язаної з фінансовими питаннями, - Осадчу Юлію, заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення;

для здійснення діяльності, пов'язаної з діловодством, - Чебан Тетяну, заступника директора департаменту - начальника загального відділу Департаменту адміністративно-господарського забезпечення;

для здійснення діяльності, пов'язаної з кадровими питаннями апарату Держгеокадастру, - Шовкун Любов, начальника відділу роботи з персоналом Департаменту кадрової роботи та персоналу;

для здійснення діяльності, пов'язаної з кадровими питаннями територіальних органів Держгеокадастру, та засвічення копій документів з кадрових питань печаткою "Департамент кадрової політики та персоналу" - Смолінську Наталію, заступника директора департаменту - начальника відділу роботи з кадрами територіальних органів Департаменту кадрової роботи та персоналу;

для здійснення діяльності, пов'язаної з реєстрацією звернень громадян, - Пелех Світлану, начальника Відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації;

для здійснення діяльності, пов'язаної із здійсненням державної експертизи землевпорядної документації, - Лахматову Ольгу, начальника Управління державної експертизи;

для здійснення діяльності, пов'язаної із матеріально-технічним забезпеченням, - Герю Валентину, провідного інженера відділу матеріально-технічного забезпечення Департаменту адміністративно-господарського забезпечення;

для здійснення діяльності, пов'язаної з веденням Державного земельного кадастру, - Славіна Ігоря, директора Департаменту державного земельного кадастру;

для здійснення діяльності, пов'язаної з веденням Державного земельного кадастру, - Мищенко Олену, головного спеціаліста відділу реєстрації об'єктів Державного земельного кадастру Департаменту державного земельного кадастру;

для здійснення діяльності, пов'язаної з веденням Державного земельного кадастру, - Сидоренко Олену, начальника відділу кількісного та якісного обліку земель Департаменту державного земельного кадастру;

для здійснення діяльності, пов'язаної з веденням Державного земельного кадастру, - Пономаренко Олену, головного спеціаліста відділу кількісного та якісного обліку земель Департаменту державного земельного кадастру;

для здійснення діяльності, пов'язаної з веденням Державного земельного кадастру, - Митропан Галину, головного спеціаліста відділу кількісного та якісного обліку земель Департаменту державного земельного кадастру.

  1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держгеокадастру від 20.10.2015 N 650 "Про печатки і штампи Держгеокадастру", від 12.03.2016 N 81 "Про печатки державних реєстраторів Держгеокадастру".
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент адміністративно-господарського забезпечення.

 

Перший заступник Голови

Л. Шемелинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
03 вересня 2019 року N 216

ПЕРЕЛІК
документів, які засвідчуються печатками і штампами Держгеокадастру

N з/п

Назва печатки/штампа

Перелік документів, на яких проставляються печатки/штампи

 

печатки

1.

"Департамент кадрової політики та персоналу"

- біографічні довідки, довідки про роботу, копії документів з кадрових питань

2.

"Режимно-секретний орган"

- копії документів, документи для оформлення допуску до державної таємниці, довідки про допуск до державної таємниці

3.

"Для пакетів РСО"

- реєстр фельд'єгерського поштового зв'язку, поштові відправлення

4.

"Загальний відділ"

- копії документів, створених у Держгеокадастрі, засвідчення підпису керівника служби діловодства

5.

"Відділ матеріально-технічного забезпечення"

- путівки водіїв, накладні про прийняття товару

6.

"Для довідок"

- зауваження на висновках землевпорядної експертизи

7.

"Для пакетів N 1"

- реєстри фельд'єгерського поштового зв'язку, кур'єрської доставки, реєстри поштових відправлень

8.

"Для пакетів N 2"

- реєстри поштових відправлень

9.

печатки кадастрових реєстраторів

- документи Державного земельного кадастру, їх копії та витяги

 

штампи

10.

"Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)
вул. Народного Ополчення, 3,
м. Київ, 03680"

- поштові відправлення; пакети, конверти; справи, які підготовлені на архівне зберігання

11.

"Держгеокадастр
Режимно-секретний орган
Обл. N ______"

- підготовлені та вихідні документи

12.

"Держгеокадастр
Режимно-секретний орган
Вх. N ______"

- вхідні документи

13.

"Держгеокадастр
Для службового користування"

- конверти/пакети для відправлення листів з грифом "Для службового користування"

14.

"Таємно
Конвертував _____"

- поштові відправлення

15.

"Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)
Ідентифікаційний код 39411771
вул. Народного Ополчення, 3,
м. Київ, 03680
на _______ арк.
N ________"

- довідки, які відносяться до компетенції Відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення

16.

"Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
вул. Народного Ополчення, 3,
м. Київ, 03151"

- довіреності на видачу матеріальних цінностей

17.

"Держгеокадастр"

- прибуткові та видаткові касові ордери, подорожні листи

18.

"Держгеокадастр
Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
Отримано"

- копії звернень громадян

19.

"Держгеокадастр
Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
Вхідний N _____"

- звернення громадян, які подані на реєстрацію

20.

"Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)"

- трудові книжки, форми П2-ДС

21.

"Згідно з оригіналом
Департамент кадрової політики та персоналу"

- копії документів з кадрових питань, створених в Держгеокадастрі

22.

"Згідно з оригіналом
Головний спеціаліст відділу роботи з кадрами територіальних органів
Департаменту кадрової політики та персоналу"

- копії документів з кадрових питань, створених в Держгеокадастрі

23.

"Згідно з оригіналом
Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом
Департаменту кадрової політики та персоналу"

- копії документів з кадрових питань, створених в Держгеокадастрі

24.

"Згідно з оригіналом
Головний спеціаліст загального відділу"

- копії документів, створених в Держгеокадастрі

25.

"Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу"

- копії документів, створених в Держгеокадастрі

26.

"Згідно з оригіналом
завідувач сектору архівної справи"

- копії документів, створених в Держгеокадастрі

27.

"Згідно з оригіналом
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи"

- копії документів, створених в Держгеокадастрі

28.

"Держгеокадастр
Зауваження враховано"

- висновки державної експертизи землевпорядної документації

29.

"Держгеокадастр
Прошнуровано, пронумеровано
на ______ арк
підпис ______ прізвище"

- документи, журнали обліку, справи

30.

"Держгеокадастр
Загальний відділ
Отримано"

- копії документів, поданих на реєстрацію

31.

"Підлягає поверненню до
загального відділу"

- вхідні документи в паперовій формі

32.

"Держгеокадастр
Вх. N ______"

- вхідні документи

33.

"Пронумеровано, прошнуровано та скріплено мастичною печаткою
Усього ______ аркушів"

- справи, книги обліку, документи

34.

"Пронумеровано, прошнуровано та скріплено мастичною печаткою
Всього ______"

- справи, книги обліку, документи

35.

"Додаток до вх. N ____"

- вхідні документи

36.

"Інвентарний N ____"

- інвентарні документи

37.

"Цілком таємно"

- поштові відправлення

38.

"Конвертував"

- поштові відправлення

39.

"Копія"

- копії документів

40.

"Сплачено"

- видаткові касові ордери

41.

"Одержано"

- прибуткові касові ордери

42.

"Попередній облік"

- листи з грифом обмеження доступу "Таємно", "Цілком таємно", які мають бути обліковані

43.

"Для службового користування"

- конверти/пакети для відправлення листів з грифом "Для службового користування"

44.

"Без додатку"

- вхідні документи, які надійшли без додатків

45.

"Присвоєно ____________ ранг державного службовця категорії ___"

- трудові книжки

46.

"Присягу державного службовця складено ____________ 20__"

- трудові книжки

 

Директор Департаменту
адміністративно-господарського забезпечення

А. Махнаков


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації