ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ
від 15.11.2019 р. N 8750/2/4.5-ДП-19

Федерації професійних спілок України
а/с 392, м. Київ, 01001

Полтавській обласній організації профспілки працівників машинобудування та металообробки України
вул. Ляхова, б. 1, м. Полтава, 36014

Про надання роз'яснення [стосовно застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461]

Державна служба України з питань праці (далі - Держпраці) в межах компетенції розглянула лист

Федерації професійних спілок України від 30.10.2019 N 06/01-16/899 щодо звернення Полтавської обласної організації профспілки працівників машинобудування та металообробки України від 04.10.2019 N 01-17 стосовно застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461 (зі змінами) (далі - списки N 1 і N 2), та повідомляє.

З 20 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. N 708 "Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461" (далі - постанова N 708).

Згідно з внесеними змінами до розділів III "Чорна металургія", та підрозділу 6 "Загальні професії" списку N 1 і списку N 2 доповнено позицією: "Працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у вищезазначених виробництвах".

Якщо позиціями списків N 1 і N 2 передбачені працівники, зайняті в певному виробництві без зазначення найменування професій (посад), як в даному випадку, такі позиції поширюються на всіх працівників незалежно від найменування їх професій (посад), які відповідно до їхніх посадових обов'язків, здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у відповідних виробництвах.

Обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, здійснюється у Порядку застосування списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 р. N 383, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2005 р. за N 1451/11731 (далі - Порядок).

Згідно із пунктом 3 Порядку при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями, незалежно від дати їх внесення до списків, за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.92 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92.

Отже, до стажу роботи працівників, професії (посади) яких включено до списків N 1 і N 2 згідно з постановою N 708 і які продовжують працювати за цими професіями (посадами) після набрання чинності цією постановою, при цьому незалежно від дати прийняття їх на відповідну роботу, зараховується весь період їх роботи за відповідними професіями (посадами) за умови підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Водночас звертаємо увагу на те, що листи Держпраці не є нормативно-правовими актами, та носять інформаційний, рекомендаційний характер.

 

Заступник Голови

А. Горбатюк

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації