МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від01.06.2020 р. N 3305-04/34286-06 

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, підприємствам та іншим суб'єктам сфери публічних закупівель

Щодо рекомендацій АМКУ

Мінекономіки, як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, у зв'язку із листами Антимонопольного комітету України

(далі - АМКУ) від 03.03.2020 N 100-29/07-3156, від 12.03.2020 N 20-29/08-3600, від 24.04.2020 N 128-29/08-5961, від 17.04.2020 N 126-29/01-5723 щодо рекомендацій про здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (далі - Рекомендації) під час здійснення публічних закупівель на ринках природного газу, електричної енергії, нафтопродуктів та пального, продуктів харчування, послуг їдалень та кейтерингу, повідомляє наступне.

Закон України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад.

Метою Закону є зокрема створення конкурентного середовища та розвиток добросовісної конкуренції. При цьому закупівлі здійснюються за принципами, визначеними статтею 5 Закону, серед яких добросовісна конкуренція серед учасників.

Відповідно до Закону Антимонопольний комітет України, як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Так, за інформацією АМКУ, з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах закупівлі, АМКУ, як органом оскарження проведено аналіз передумов, що сприяють виникненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення публічних закупівель та підготовлено Рекомендації щодо їх усунення.

Однією з передумов успішного проведення публічних закупівель та виконання договору є підготовка якісної тендерної документації. Відсутність у ній дискримінаційних умов сприяє високому рівню конкуренції на ринках торгівлі, а положення тендерної документації захищають інтереси замовників та постачальників.

При цьому АМКУ звертає увагу, що вільне та досить широке трактування і застосування замовниками встановлених Законом та примірною тендерною документацією вимог та порядку підготовки тендерної документації щодо визначення кваліфікаційних критеріїв та способів підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям, у тому числі виходячи зі специфіки закупівлі, створює обставини, за яких у замовників є можливість встановлювати дискримінаційні умови в тендерній документації під час проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад.

За інформацією АМКУ, як свідчить практика органу оскарження, визначаючи кваліфікаційні критерії та способи підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям, замовники нерідко створюють передумови для можливого спотворення конкуренції, встановлюючи вимоги, які сприяють зловживанням у процедурі закупівлі як замовником, так і учасниками.

Серед найбільш оскаржуваних вимог тендерної документації під час проведення закупівлі орган оскарження зазначає про вимоги, які прямо не передбачені законодавством у сфері публічних закупівель та законодавством у інших сферах, та які разом із тим включені замовником до тендерної документації та можуть призводити до відхилення пропозицій учасників, зокрема:

- надлишкові вимоги до порядку оформлення документів та підписання тендерної пропозиції, а саме вимога щодо надання нотаріально завірених копій деяких документів, накладення електронного цифрового підпису на кожний завантажений документ, завірення кожного документа підписом та печаткою, завантаження кожного документа окремим файлом тощо;

- вимоги щодо надання гарантійних листів, довідок та інших документів, які мають містити інформацію та твердження, що не створюють додаткової цінності тендерній пропозиції;

- встановлення в тендерній документації дискримінаційних та надмірних вимог, які не впливають на якість товару;

- вимоги щодо надання документів, які не стосуються безпосередньо предмета закупівлі (вимога щодо надання фінансової звітності підприємства учасника за два останніх звітних періоди тощо);

- не підтверджують кваліфікацію учасників, створюють умови для зловживання замовниками під час проведення процедури закупівлі;

- недотримання структури документації та включення вимог щодо надання певних документів у невідповідних розділах (наприклад, вимога про надання документа у складі тендерної пропозиції, включена до проєкту договору, тощо);

- невизначення конкретного переліку формальних помилок, яких може допустити учасник та які не будуть підставою для відхилення його тендерної пропозиції.

Водночас звертаємо увагу на застереження, що за інформацією АМКУ замовники не використовують відкриті джерела, доступ до яких є вільним, нормативні документи Уряду, способи забезпечення виконання договірних зобов'язань, а також гарантії щодо участі у процедурах закупівель, які дадуть змогу замовнику здійснити відбір учасників та визначення переможця та забезпечити належне виконання умов договору.

З огляду на викладене та ураховуючи звернення АМКУ, Міністерство рекомендує замовникам виважено та з дотриманням законодавства формувати вимоги до предмета закупівлі та потенційних учасників, уникати встановлення надмірних вимог, що ускладнюють участь у закупівлях та штучно обмежують коло потенційних учасників.

Так, встановлення надмірних вимог може призводити до порушення основних принципів здійснення закупівель, визначених статтею 5 Закону, таких як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій.

Разом з тим Міністерство рекомендує використовувати інформацію з відкритих державних реєстрів та у формі відкритих даних, нормативні документи Уряду, користуватись передбаченими Законом способами забезпечення тендерних пропозицій та виконання договірних зобов'язань.

Принагідно пропонуємо ознайомитись з рекомендаціями АМКУ, наданими вищевказаними листами, що додаються*.

____________
* Не наводяться.

Додатки: 55 арк.

 

Директор департаменту
сфери публічних закупівель

Л. Лахтіонова