МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.02.2021 р. N 4708-06/6433-07

Щодо порядку включення квартальної премії до середньої зарплати

Мінекономіки розглянуто лист [...] щодо застосування положень Порядку обчислення середньої заробітної плати (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 100 від 08.02.95 р. (зі змінами), та в межах компетенції повідомляється.

Статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Обчислення середньої заробітної плати таким працівникам проводиться відповідно до норм Порядку, виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю призову (прийняття) працівника на військову службу.

Абзацом першим пункту 3 Порядку встановлено, що при обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 Порядку.

Згідно з абзацом другим пункту 3 Порядку суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Абзацом третім пункту 3 Порядку передбачено, що премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати включаються шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані. Така частина визначається діленням суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.

Тобто премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, враховуються в частині, яка відноситься до тих місяців, що входять у розрахунковий період.

Водночас абзацом другим пункту 4 Порядку встановлено, що при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, зокрема, не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

У зазначеному в листі випадку в розрахунковому періоді дні відрядження оплачені за середнім заробітком. Враховуючи положення абзацу другого пункту 4 Порядку, період, коли за працівником зберігалась середня заробітна плата, виключається із розрахункового періоду.

Оскільки дні відрядження, оплачені за середнім заробітком, не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці, то і сума премії, яка припадає на ці дні, також не враховується при визначенні частини премії, що відноситься до заробітку місяців розрахункового періоду.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує використання паперового документообігу, у зв'язку з чим відповідь надається електронною поштою.

 

Заступник Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації

Ігор ДЯДЮРА