МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 квітня 2020 року N 717

Про внесення змін до Положення про департамент технічного регулювання та метрології

Наказую:

  1. Унести до Положення про департамент технічного регулювання та метрології, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04.12.2019 N 553, зміни, що додаються.
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Петрашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
16 квітня 2020 року N 717

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про департамент технічного регулювання та метрології

  1. У розділі 2:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

"організація розроблення, розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та наказів Мінекономіки з метою виконання покладених на департамент завдань та функцій, зокрема, у сфері технічного регулювання, акредитації органів з оцінки відповідності, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, у тому числі підготовка висновків Мінекономіки за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади, щодо впливу реалізації акта на показники економічного і соціального розвитку;";

2) в абзаці двадцять п'ятому слова "підготовка пропозицій щодо залучення технічної допомоги ЄС для реалізації нових проектів в Україні" замінити словами "підготовка пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги";

3)в абзаці двадцять дев'ятому слово "забезпечення" виключити;

4) після абзацу шістдесят третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"- переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів, та забезпечує розміщення їх на офіційному веб-сайті Мінекономіки;".

2 У зв'язку з цим абзаци шістдесят четвертий - сімдесят шостий вважати відповідно абзацами шістдесят п'ятим - сімдесят сьомим;

5) в абзаці сімдесят першому слово "для" виключити;

6) після абзацу сімдесят сьомого доповнити новими абзацами сімдесят восьмим - вісімдесят другим такого змісту:

уносить заступнику Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідно до розподілу обов'язків) пропозиції щодо звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, акредитації органів з оцінки відповідності;

участь у розгляді та погодження фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, акредитації органів з оцінки відповідності;

участь у погодженні передачі в оренду, а також списання та відчуження державного майна, яке знаходиться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, акредитації органів з оцінки відповідності;

підготовка пропозицій щодо оптимізації діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, акредитації органів з оцінки відповідності;

участь у розгляді та підготовка пропозицій до проектів статутів, організаційних структур, штатних розписів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, акредитації органів з оцінки відповідності;".

  1. У пункті 4.3 розділу 4:

1) після абзацу шістнадцятого доповнити новими абзацами сімнадцятим - дев'ятнадцятим такого змісту:

візує контракт керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, акредитації органів з оцінки відповідності, та інші документи про їх звільнення з посади;

візує документи щодо погодження закордонних відряджень керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, акредитації органів з оцінки відповідності;

уносить у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, акредитації органів з оцінки відповідності;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять дев'ятим.

____________