МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 квітня 2020 року N 723

Про затвердження Положення про робочу групу з питань розвитку бджільництва

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (зі змінами), з метою розгляду та вирішення питань, пов'язаних із розведенням, використанням та охороною бджіл, виробництвом, заготівлею та переробкою продуктів бджільництва, розробкою заходів та створенням умов з підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур наказую:

 1. Затвердити Положення про робочу групу з питань розвитку бджільництва, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства агарної політики та продовольства України від 30 липня 2015 року N 296 "Про створення робочої групи з питань розвитку бджільництва".
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр

І. Петрашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
16 квітня 2020 року N 723

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань розвитку бджільництва

I. Загальні положення

 1. Робоча група з питань розвитку бджільництва (далі - Робоча група) створена з метою розгляду та вирішення питань, пов'язаних із розведенням, використанням та охороною бджіл, виробництвом, заготівлею та переробкою продуктів бджільництва, розробкою заходів та створенням умов з підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур.
 2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Основні завдання та функції робочої групи

 1. Основними завданнями робочої групи є організація розгляду питань, пов'язаних із розведенням, використанням та охороною бджіл, виробництвом, заготівлею та переробкою продуктів бджільництва, розробкою заходів та створенням умов з підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, забезпеченням гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом.
 2. Основними функціями робочої групи є підготовка та надання пропозицій керівництву міністерства щодо питань:

організації та забезпечення проведення заходів з діагностики, профілактики та боротьби з хворобами та потравами бджіл;

організації та забезпечення контролю за якістю продуктів бджільництва;

експорту та імпорту бджіл і продуктів бджільництва;

підготовки фахівців з бджільництва;

внесення змін до нормативно-правових актів України з питань бджільництва;

опрацювання інформаційних та інших матеріалів з питань розвитку бджільництва.

III. Склад та керівництво робочої групи

 1. Склад робочої групи затверджується наказом Мінекономіки.
 2. До складу робочої групи входять: голова робочої групи, заступник голови робочої групи, секретар, секретар з організаційних питань та члени робочої групи, до яких відносяться представники самостійних структурних підрозділів Мінекономіки, інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, представники громадських об'єднань, асоціацій, національних та іноземних неурядових організацій, профільних наукових установ, закладів вищої, професійно-технічної освіти.
 3. Головою робочої групи є заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
 4. Голова робочої групи: координує діяльність робочої групи;

визначає формат, час та місце проведення засідань робочої групи;

забезпечує проведення засідань робочої групи;

 визначає перспективні та поточні плани діяльності робочої групи;

затверджує проекти порядку денного засідань робочої групи;

організовує контроль за виконанням рішень робочої групи.

IV. Порядок проведення засідань та прийняття рішень робочої групи

 1. Засідання робочої групи проводяться не рідше ніж один раз на шість місяців або у разі потреби.
 2. Засідання робочої групи може проводитись у форматі відеоконференції в режимі онлайн.
 3. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його членів з правом голосу.
 4. Право голосу при ухваленні рішень на засіданнях робочої групи мають: голова робочої групи, заступник голови робочої групи, представники профільних структурних підрозділів Мінекономіки, інших центральних органів виконавчої влади, один представник від громадського об'єднання (визначений на засіданні робочої групи шляхом голосування членів громадського об'єднання, включених до складу робочої групи), представник від асоціації, національної та іноземної неурядової організації, профільної наукової установи, закладу вищої, професійно-технічної освіти.
 5. Рішення робочої групи ухвалюються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні робочої групи. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови робочої групи.
 6. Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер та оформлюються у вигляді протокольних рішень. Протокольні рішення підписує голова робочої групи або за його дорученням заступник голови робочої групи та секретар робочої групи.
 7. Оригінали протокольних рішень зберігаються у секретаря робочої групи.

____________