МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 3 грудня 2019 року N 522

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2020 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказую:

  1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2020 рік (далі - план), що додається.
  2. Директорам департаментів, керівникам інших самостійних структурних підрозділів:

забезпечити підготовку проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності згідно з планом;

у разі підготовки проекту регуляторного акта, не передбаченого планом, не пізніше 10 робочих днів з дня початку його підготовки подавати відділу державної регуляторної політики та дерегуляції управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики інформацію за формою, наведеною в додатку, для внесення змін до плану;

щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати відділу державної регуляторної політики та дерегуляції управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики інформацію про хід виконання плану;

забезпечити виконання плану.

  1. Департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів за поданням департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики забезпечити оприлюднення плану і змін до нього на веб-сайті Мінекономіки не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.
  2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики забезпечити узагальнення і подання до Державної регуляторної служби України інформації про стан виконання плану та здійснення Мінекономіки протягом року державної регуляторної політики.
  3. Надати право заступнику Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Романовичу Д. О. затверджувати зміни до плану.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Т. Милованов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
03 грудня 2019 року N 522

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2020 рік

N

Вид та назва проекту регуляторного акта (закону України, акта Президента України, Кабінету Міністрів України, наказу Мінекономіки)

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Строк виконання

Очікуваний результат

Виконавець (найменування структурного підрозділу та індекс)

1

2

3

4

5

6

1

Проект Закону України "Про захист прав інтелектуальної власності"

імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в частині захисту прав інтелектуальної власності та необхідність імплементації Директиви N 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 29 квітня 2004 року про забезпечення прав на інтелектуальну власність

вересень

імплементація Директиви N 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 29 квітня 2004 року про забезпечення прав на інтелектуальну власність, імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в частині захисту прав інтелектуальної власності

відділ права промислової власності (інд. 2321)

2

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких актів України"

виконання пункту 7.8 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 N 849

грудень

скасування неефективної системи маркування контрольними марками примірників об'єктів авторського права і суміжних прав

відділ авторського права і суміжних прав (інд. 2301)

3

Проект Закону України "Про авторське право і суміжні права"

імплементація статей 161 - 192 Глави 9 Розділу IV "Торгівля та пов'язані з торгівлею питання" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в частині захисту прав інтелектуальної власності

грудень

імплементація статей 161 - 192 Глави 9 Розділу IV "Торгівля та пов'язані з торгівлею питання" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в частині захисту прав інтелектуальної власності

відділ авторського права і суміжних прав (інд. 2301)

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку перерахування організаціями колективного управління частини зібраних коштів (доходу від прав) до державної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України"

виконання вимог статей 21, 23 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" у частині затвердження порядку перерахування частини зібраних організаціями колективного управління коштів (доходу від прав) на розвиток національної культури

грудень

установлення порядку перерахування організаціями колективного управління частини зібраних коштів (доходу від прав) до державної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України

відділ авторського права і суміжних прав (інд. 2301)

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визначення критеріїв віднесення державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, до таких, фінансова звітність (у тому числі консолідована) яких підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором"

виконання вимог пункту 171 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", частини восьмої статті 73, частини третьої статті 90 Господарського кодексу України

грудень

унормування питання забезпечення проведення обов'язкової перевірки незалежним аудитором експертизи фінансової звітності підприємств державного сектору економіки для встановлення достовірності і точності її показників

відділ методологічного забезпечення (інд. 3211)

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків"

виконання вимог пункту 8 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель"

квітень

приведення у відповідність з нормами Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 166 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків"

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до особливостей створення та діяльності централізованих закупівельних організацій"

виконання вимог пункту 8 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель"

квітень

приведення у відповідність з нормами Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року N 1216 "Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій" 

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

8

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визначення розміру плати та затвердження порядку здійснення плати та її повернення суб'єкту оскарження"

виконання вимог статті 18 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" в частині встановлення Кабінетом Міністрів України розміру плати, порядку здійснення плати та її повернення суб'єкту оскарження

квітень

встановлення розміру плати, порядку здійснення плати та її повернення суб'єкту оскарження

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

9

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про структуру, порядок формування та використання електронних каталогів"

виконання вимог статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" в частині визначення Кабінетом Міністрів України структури, порядку формування та використання електронних каталогів

квітень

визначення структури, порядку формування та використання електронних каталогів суб'єктами господарювання

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

10

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 опису знака відповідності технічним регламентам"

необхідність встановлення єдиних вимог щодо пропорцій знака відповідності технічним регламентам

січень

встановлення єдиних вимог до маркування продукції знаком відповідності технічним регламентам з допустимим відхиленням пропорцій форми знака відповідності до 20 % від встановлених законодавством вимог

відділ оцінки відповідності (інд. 3431)

11

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року N 56"

виконання вимог статей 35 - 40 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідальності"

березень

затвердження порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва

відділ оцінки відповідності (інд. 3431)

12

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року N 937"

виконання вимог статей 37, 43 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

березень

визначення критеріїв оцінки ступеню ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

відділ моніторингу у сфері оцінки відповідності, акредитації та ведення реєстру (інд. 3433)

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2021 рік"

виконання вимог статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", міжнародних угод

березень

забезпечення формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів

відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (інд. 4103)

14

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на географічне зазначення"

виконання вимог частини першої статті 11 Закону України "Про правову охорону географічних зазначень"

березень

урегулювання процедури складання, подання та проведення експертизи заявки на географічне зазначення

відділ права промислової власності (інд. 2321)

15

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію компонування напівпровідникового виробу"

виконання вимог пункту 10 статті 9, пункту 1 статті 11 Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів"

березень

урегулювання процедури складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію компонування напівпровідникового виробу

відділ права промислової власності (інд. 2321)

16

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України"

виконання вимог пункту 3 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

березень

урегулювання процедури визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Мінекономіки

відділ права промислової власності (інд. 2321)

17

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель"

виконання вимог частини десятої статті 12 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

вересень

урегулювання процедури складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

відділ права промислової власності (інд. 2321)

18

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Правил складання, подання заявки на знак для товарів і послуг (міжнародну реєстрацію) та проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (міжнародної реєстрації)"

виконання вимог пункту 7 статті 7, пункту 1 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

вересень

урегулювання процедури складання, подання заявки на знак для товарів і послуг (міжнародну реєстрацію) та проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (міжнародної реєстрації)

відділ права промислової власності (інд. 2321)

19

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок"

виконання вимог пункту 7 статті 11 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"

грудень

урегулювання процедури складання та подання заявки на промисловий зразок

відділ права промислової власності (інд. 2321)

20

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель"

виконання вимог частини першої статті 16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

грудень

урегулювання процедури розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

відділ права промислової власності (інд. 2321)

21

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок"

виконання вимог пункту 1 статті 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"

грудень

урегулювання процедури розгляду заявки на промисловий зразок

відділ права промислової власності (інд. 2321)

22

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна"

виконання вимог пункту 1 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів І послуг"

грудень

визначення правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна"

відділ права промислової власності (інд. 2321)

23

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна"

виконання вимог пункту 1 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

грудень

урегулювання порядку діяльності Комісії Мінекономіки щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна"

відділ права промислової власності (інд. 2321)

24

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску паперу газетного"

приведення положень наказу Держкомрезерву від 18 жовтня 2010 року N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску паперу газетного" у відповідність до норм Закону України "Про державний матеріальний резерв" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску паперу газетного

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску паперу газетного

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

25

Проект наказу Міністерства, розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску м'яса замороженого"

приведення положень наказу Держкомрезерву від 7 квітня 2008 року N 119 "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску замороженого м'яса та списання природних утрат його ваги, що утворилися при зберіганні та перевезенні" у відповідність до норм Закону України "Про державний матеріальний резерв" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску м'яса замороженого

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску м'яса замороженого

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

26

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску ковдр"

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску ковдр

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску ковдр

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

27

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску масла вершкового"

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску масла вершкового

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску масла вершкового

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

28

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску олії соняшникової"

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску олії соняшникової

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску олії соняшникової

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

29

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску консервів молочних"

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску консервів молочних

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску консервів молочних

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

30

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску костюмів бавовняних"

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску костюмів бавовняних

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску костюмів бавовняних

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

31

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску білизни натільної"

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску білизни натільної

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску білизни натільної

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

32

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску матраців"

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску матраців

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску матраців

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

33

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску консервів м'ясних"

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" у частині умов поставок, закладення, зберігання і відпуску консервів м'ясних

грудень

затвердження інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску консервів м'ясних

відділ державного матеріального резерву (інд. 2715)

34

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України"

виконання вимог статей 6, 7, 9, 11, 14, 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

грудень

забезпечення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

відділ методологічного забезпечення (інд. 3211)

35

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Положення про комісію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

виконання вимог пункту 4 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

грудень

визначення повноважень та порядку діяльності комісії Мінекономіки з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

відділ методологічного забезпечення (інд. 3211)

36

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження переліку формальних помилок"

виконання вимог статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" в частині виконання основних функцій Уповноваженого органу щодо розроблення та затвердження переліку формальних помилок

квітень

затвердження переліку формальних помилок

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

37

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про внесення змін до Порядку укладання і виконання рамкових угод"

виконання вимог пункту 8 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель"

квітень

приведення у відповідність з нормами Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" наказу Мінекономрозвитку від 15 вересня 2017 року N 1372 "Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод"

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

38

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції"

Виконання вимог статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" в частині виконання функцій Уповноваженого органу щодо розроблення та затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції

квітень

затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

39

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі"

виконання вимог пункту 8 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України"Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель"

квітень

приведення у відповідність з нормами Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" наказу Мінекономрозвитку від 17 березня 2016 року N 454 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі"

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

40

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про внесення змін до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі"

виконання вимог пункту 8 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель"

квітень

приведення у відповідність з нормами Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" наказу Мінекономрозвитку від 18 березня 2016 року N 477 "Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі"

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

41

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі"

виконання вимог статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" в частині виконання функцій Уповноваженого органу щодо розроблення та затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

квітень

затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

42

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження примірної методики визначення вартості життєвого циклу"

виконання вимог статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" в частині виконання основних функцій Уповноваженого органу щодо розроблення та затвердження примірної методики визначення вартості життєвого циклу

квітень

затвердження примірної методики визначення вартості життєвого циклу

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

43

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про внесення змін до Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)"

виконання вимог пункту 8 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель"

грудень

приведення у відповідність з нормами Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" наказу Мінекономрозвитку від 30 березня 2016 року N 557 "Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)"

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

44

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження порядку організації тестування уповноважених осіб"

виконання вимог статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" в частині виконання основних функцій Уповноваженого органу щодо розроблення та затвердження порядку організації тестування уповноважених осіб

грудень

затвердження порядку організації тестування уповноважених осіб

відділ нормативного забезпечення публічних закупівель (інд. 3302)

45

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 лютого 2016 року N 224"

виконання вимог статей 6, 42 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

лютий

забезпечення формування та ведення реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій та баз даних Мінекономіки

відділ моніторингу у сфері оцінки відповідності, акредитації та ведення реєстру (інд. 3433)

46

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 листопада 2015 року N 1454"

виконання вимог статті 43 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

березень

приведення у відповідність з нормами діючого законодавства положення про апеляційну комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності

відділ оцінки відповідності (інд. 3431)

47

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Порядку передачі та зберігання комплектів документації, пов'язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення"

виконання вимог статті 371 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

травень

затвердження порядку стосовно передачі та зберігання комплектів документації, пов'язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення

відділ оцінки відповідності (інд. 3431)

48

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Типового положення про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів та визнаних незалежних організацій"

виконання вимог статті 44 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

травень

затвердження типового положення про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів та визнаних незалежних організацій щодо співпраці органів з оцінки відповідності, призначеними згідно із зазначеним технічним регламентом

відділ оцінки відповідності (інд. 3431)

 

Заступник директора департаменту
розвитку підприємництва та
регуляторної політики - начальник
управління підприємництва

О. В. Палазов

 

Додаток
до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
03.12.2019 N 522

ФОРМА
подання інформації для внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2020 рік

N

Вид та назва проекту регуляторного акта (закону України, акта Президента України, Кабінету Міністрів України, наказу Мінекономіки)

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Строк виконання

Очікуваний результат

Виконавець (найменування підрозділу та індекс)

1

2

3

4

5

6

 

Заступник директора департаменту
розвитку підприємництва та
регуляторної політики - начальник
управління підприємництва

О. В. Палазов

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації