МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 30.09.2019 р. N 3304-04/39989-07

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, підприємствам та іншим суб'єктам сфери публічних закупівель

Щодо закупівлі природного газу у зв'язку зі змінами законодавства

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на численні звернення суб'єктів сфери публічних закупівель щодо необхідності внесення змін до договорів, укладених за результатами

проведених процедур закупівель, у зв'язку із набранням чинності з 01.05.2019 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.04.2019 N 580 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП" та за результатами робочої наради, проведеної 23.07.2019 року за участі представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), повідомляє.

Щодо змін до Кодексу газотранспортної системи та договору транспортування природного газу

01 травня 2019 року набрала чинності постанова НКРЕКП від 22.04.2019 N 580 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП", якою були внесені зміни, зокрема до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N 2493 (далі - Кодекс ГТС).

Згідно з пунктом 1 глави 1 розділу IX Кодексу ГТС оператор газотранспортної системи надає право користування потужністю точок входу/виходу на прозорих та недискримінаційних засадах відповідно до положень цього Кодексу та договору транспортування природного газу.

Договір транспортування є документом, який регулює правовідносини між оператором газотранспортної системи і окремим замовником послуг транспортування.

Відповідно до пункту 5 глави 1 розділу I Кодексу ГТС замовник послуг транспортування - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на підставі договору транспортування, укладеного з оператором газотранспортної системи, замовляє одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу.

Ураховуючи зазначене, інформуємо, що на запит Міністерства як Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель НКРЕКП листом від 12.08.2019 N 8475/16.3.2/7-19 (копія додається) (див. окремо в базі) надало відповідні роз'яснення щодо складових послуг транспортування природного газу, зокрема послуг потужності, визначення їх вартості та порядку замовлення.

За інформацією НКРЕКП, розмір потужності, що надається замовнику послуг транспортування в точці входу/виходу, визначається відповідно до положень Кодексу ГТС та договору транспортування природного газу.

Згідно з пунктом 10 глави 1 розділу IX Кодексу ГТС потужність віртуальної точки виходу до газорозподільних систем надається замовникам послуг транспортування відповідно до вимог цього Кодексу на гарантованій основі.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 глави 1 розділу VIII Кодексу ГТС одержання доступу до потужності, надання послуг із транспортування, у тому числі вчинення дій з врегулювання добового небалансу, є складовими послуги транспортування природного газу та здійснюються виключно на підставі договору транспортування.

Типовий договір транспортування природного газу затверджено постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N 2497.

Згідно з пунктом 2.1 розділу II Типового договору за цим договором Оператор надає Замовнику послугу транспортування природного газу на умовах, визначених у цьому договорі, а Замовник сплачує Оператору, встановлені в цьому Договорі вартість такої послуги та плат (за їх наявності), які виникають при його виконанні.

Таким чином, ураховуючи те, що відповідно до вимог чинного законодавства потужність віртуальної точки виходу до газорозподільних систем (до споживача, який підключений до газорозподільної системи) надається замовнику послуг транспортування, а отже і вартість замовленої потужності має бути сплачена замовником послуг транспортування (постачальником природного газу) на користь Оператора ГТС.

Отже, вартість замовленої потужності сплачується Оператору ГТС постачальником природного газу, який в свою чергу має право включати її до кінцевої вартості природного газу.

Щодо зміни до договору закупівлі на постачання природного газу

У свою чергу, правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлені Законом України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 N 922-VIII (далі - Закон).

Закон застосовується до замовників за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.

Водночас статтею 36 Закону встановлено імперативну норму про те, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. При цьому істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, виключно у випадках, визначених пунктами 1 - 8 частини четвертої статті цієї статті Закону.

Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 36 Закону, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Отже, зміна ціни в договорі про закупівлю на постачання природного газу можлива у випадку, встановленому пунктом 7 частини четвертої статті 36 Закону, у разі якщо договором про закупівлю було передбачено відповідний порядок її зміни.

З метою попередження виникнення проблем під час закупівлі природного газу, споживачам, які є замовниками у розумінні Закону, слід передбачати у проектах договорів, зокрема, складові частини ціни на природний газ та відповідний порядок зміни його ціни, керуючись випадками, встановленими у статті 36 Закону.

Принагідно інформуємо, що на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу у мережі Інтернет за адресою: www.me.gov.ua у підрубриці "Узагальнені відповіді" рубрики "Публічні закупівлі" розділу "Діяльність" розміщено лист від 11.12.2018 N 3304-04/54265-06 "Щодо розрахунку ціни на природний газ".

Водночас звертаємо увагу, що формула визначення ціни на природний газ, яка наведена у вказаному вище листі, не містить складову послуги транспортування природного газу.

Зазначаємо також, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Додаток: копія листа НКРЕКП від 12.08.2019 N 8475/16.3.2/7-19 на 3 арк.

 

Директор департаменту регулювання
публічних закупівель Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

Л. Лахтіонова


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації