КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 вересня 2019 р. N 838

Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців десятого та одинадцятого пункту 1, абзацу двадцять третього підпункту 1 та абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 3, підпунктів 355 - 366 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою від 20 серпня 2014 р. N 459 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2183), - в редакції цієї постанови, а також пункту 12, підпункту 1, абзаців четвертого - дев'ятого підпункту 2 пункту 16 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно із змінами до законодавчих актів в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 81

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2019 р. N 838

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 16, ст. 554) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 768:

1) у пунктах 2 і 4 постанови слова "Міністерству соціальної політики" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

2) в абзаці першому пункту 1 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки".

 1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882; 2016 р., N 30, ст. 1193, N 71, ст. 2374; 2017 р., N 70, ст. 2120; 2018 р., N 20, ст. 661; 2019 р., N 36, ст. 1275):

1) у додатку 1:

виключити таку позицію:

"Мінагрополітики

360

356";

 

 

позицію

"Мінекономрозвитку

930

930"

 

 

замінити такою позицією:

"Мінекономіки

1355

1351";

 

 

у позиції "Мінсоцполітики" цифри "520" і "520" замінити відповідно цифрами "455" і "455";

2) у додатку 3:

виключити таку позицію:

"Мінагрополітики*

382

378";

у позиції "Мінсоцполітики*" цифри "608" і "608" замінити відповідно цифрами "543" і "543".

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2183; 2015 р., N 34, ст. 1010, N 48, ст. 1541, N 78, ст. 2603; 2016 р., N 6, ст. 303, N 20, ст. 800, N 26, ст. 1034, N 60, ст. 2049, N 70, ст. 2355, N 71, ст. 2374, N 87, ст. 2848; 2017 р., N 4, ст. 118, N 17, ст. 488; 2018 р., N 37, ст. 1307, N 61, ст. 2108, N 70, ст. 2383; 2019 р., N 19, ст. 661, N 36, ст. 1275):

1) у постанові:

у назві постанови слова "Міністерства економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";

у пункті 1 слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України";

2) Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. N 459
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2019 р. N 838)

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

 1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:

формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну інвестиційну політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, управління об'єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності в реальному секторі економіки, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), державних та публічних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю;

формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;

формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, насінництва та розсадництва;

формування та реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері карантину та захисту рослин, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу;

формування та реалізацію державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

Мінекономіки є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення.

 1. Мінекономіки у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
 2. Основними завданнями Мінекономіки є:

1) забезпечення формування та реалізація:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної військово-промислової політики;

державної політики у сфері розвитку підприємництва;

державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

державної політики у сфері державних та публічних закупівель;

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави;

державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

державної інвестиційної політики, зокрема з управління державними інвестиціями;

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

державної політики у сфері державного ринкового нагляду;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ;

державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

державної політики у сфері інтелектуальної власності;

державної інноваційної політики в реальному секторі економіки (далі - інноваційна політика);

державної аграрної політики, державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості (далі - сфери агропромислового виробництва), технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва;

державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики:

у сфері державної статистики на засадах професійної незалежності та самостійності органів державної статистики в частині розроблення і затвердження нормативно-правових актів у галузі статистики;

у сфері державного експортного контролю;

у сфері державного матеріального резерву;

у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення;

у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері карантину та захисту рослин, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

3) забезпечення формування:

державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері захисту прав споживачів;

державної політики з контролю за цінами;

державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

4) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

5) реалізація державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.

 1. Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до його компетенції;

4) проводить аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо основних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, зокрема таблиці "витрати-випуск" (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження в практику сучасних технологій прогнозування соціально-економічних процесів;

5) готує разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

6) визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою, заробітної плати та ринку праці;

7) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди;

8) проводить аналіз стану конкурентоспроможності національної економіки, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо підвищення її рівня;

9) проводить аналіз впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики на розвиток економіки, розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростання;

10) розробляє в межах повноважень, передбачених законом, пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;

11) бере участь у формуванні та реалізації в межах повноважень, передбачених законом, державної фінансової, бюджетної та податкової політики, складенні прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

12) проводить економічну оцінку проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та аналіз економічних факторів, що впливають на його виконання;

13) проводить аналіз впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави;

14) реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, здійснює державний контроль і координацію діяльності державних органів у зазначеній сфері;

15) проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;

16) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов'язаної з розробленням і виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів;

17) формує державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

18) бере участь у:

формуванні та реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері стимулювання розвитку регіонів;

координації та розвитку транскордонного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики;

підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;

розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення;

розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів;

визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації у соціально-гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики;

формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції і обмеження монополізму, сприяє розвитку конкурентних відносин;

19) здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропозиції за основними видами промислової продукції, продовольчих та паливно-енергетичних ресурсів;

20) здійснює розрахунок та проводить моніторинг індикаторів продовольчої безпеки;

21) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, функції з регулювання товарного біржового ринку і подає Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;

22) виконує повноваження суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;

23) розробляє в межах повноважень, передбачених законом, проекти нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності, зокрема з управління державними інвестиційними проектами;

24) здійснює функції національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства;

25) здійснює державну реєстрацію інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка, а також інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

26) формує перелік державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінекономіки;

27) готує пропозиції щодо розподілу загального обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів, а також щодо їх перерозподілу за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів;

28) встановлює порядок проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів;

29) проводить моніторинг, узагальнення та оприлюднення інформації щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів в установленому порядку;

30) веде Державний реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій і Державний реєстр інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

31) проводить моніторинг та аналіз ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності;

32) готує пропозиції на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів державних інвестицій для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

33) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, експертизи та відбору інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

34) утворює, реорганізовує та ліквідує регіональні центри з інвестицій та розвитку з метою підтримки інвестиційного розвитку регіонів та організації надання суб'єктам інвестиційної діяльності послуг, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна" (далі - регіональні центри);

35) затверджує положення про регіональні центри та здійснює методологічне забезпечення їх діяльності;

36) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників регіональних центрів;

37) визначає форму оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту за принципом "єдиного вікна";

38) затверджує форми звернення суб'єкта інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект за принципом "єдиного вікна";

39) веде Реєстр індустріальних парків;

40) приймає рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків;

41) затверджує форму типового договору про створення та функціонування індустріального парку;

42) звертається до органів державної влади, підприємств, установ та організацій щодо вирішення питань, пов'язаних із створенням та функціонуванням індустріальних парків;

43) забезпечує сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків;

44) проводить моніторинг функціонування індустріальних парків;

45) забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення і керуючих компаній;

46) інформує ДПС та відповідні місцеві держадміністрації про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, визначених Законом України "Про індустріальні парки";

47) здійснює заходи, зокрема міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу;

48) подає інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки для схвалення Кабінетом Міністрів України з метою надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують такі проекти;

49) здійснює контроль за виконанням Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць";

50) формує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект переліку об'єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію;

51) погоджує титули будов (об'єктів), фінансування проектів будівництва яких здійснюється із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності;

52) проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;

53) організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

54) проводить моніторинг, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, зокрема оцінку та моніторинг загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

55) проводить моніторинг дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, зокрема під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;

56) бере участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;

57) веде облік договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

58) розробляє та організовує виконання державних цільових програм у промисловому секторі економіки;

59) проводить аналіз стану конкурентоспроможності галузей промисловості, розробляє і координує здійснення заходів щодо підвищення її рівня;

60) проводить аналіз ефективності зовнішньої торгівлі промисловою продукцією з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку, розробляє рекомендації для відповідних галузей промисловості щодо розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;

61) створює умови для розроблення та виробництва сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устатковання, матеріалів, інформаційного забезпечення;

62) виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції із стандартизації у промисловому секторі економіки;

63) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки, зокрема:

визначає напрями розвитку наукового і науково-технічного потенціалу галузей промисловості, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових організацій;

формує програми науково-технічного розвитку відповідних галузей промисловості та організовує їх виконання;

виступає замовником та організовує проведення державної наукової та науково-технічної експертизи;

64) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

65) здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

66) визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи;

67) веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

68) проводить аналіз стану застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

69) здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

70) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

71) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності;

72) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

73) вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

74) забезпечує реєстрацію та акредитацію організацій колективного управління, ведення реєстру організацій колективного управління, здійснює нагляд за їх діяльністю;

75) організовує розроблення нормативів і таблиць розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження в установленому порядку;

76) здійснює заходи, пов'язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об'єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками, та ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

77) забезпечує присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних систем зчитування, матриці;

78) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" і "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування";

79) надає адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності;

80) здійснює атестацію та реєстрацію представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

81) здійснює заходи щодо проведення єдиної інноваційної політики;

82) організовує та координує інноваційну діяльність у реальному секторі економіки;

83) забезпечує розвиток національної інноваційної системи;

84) забезпечує співробітництво України з Європейським Співтовариством у сфері інновацій в реальному секторі економіки;

85) забезпечує здійснення обміну статистичною інформацією із статистичними органами Європейського Співтовариства, міжнародними організаціями, а також статистичними службами іноземних держав;

86) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, повноваження суб'єкта нормування в будівництві;

87) готує та узагальнює пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання у зазначеній сфері;

88) визначає разом з іншими органами сектору безпеки і оборони пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу, забезпечує нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері, аналізує стан та тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України, розробляє та організовує виконання державних програм розвитку оборонно-промислового комплексу;

89) забезпечує координацію заходів, що здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері функціонування і розвитку промислового та оборонно-промислового комплексу;

90) проводить в установленому законодавством порядку огляд оборонно-промислового комплексу, розробляє Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;

91) бере участь відповідно до законодавства у державному регулюванні цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги, здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань;

92) здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції, а також погоджує ціни (тарифи) у випадках, передбачених законодавством;

93) здійснює методологічне забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами), скасовує в установленому порядку ціни (тарифи), встановлені з порушенням законодавства;

94) вносить пропозиції щодо переліку товарів, ціни на які підлягають державному спостереженню у сфері ціноутворення;

95) здійснює нормативно-правове забезпечення державного регулювання у сфері державних та публічних закупівель;

96) здійснює щороку підготовку та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати звіту, який містить результати аналізу функціонування системи публічних закупівель;

97) узагальнює практику здійснення закупівель, зокрема міжнародну, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з питань закупівель;

98) здійснює міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

99) надає роз'яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель;

100) надає узагальнені відповіді рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

101) надає на власному інформаційному ресурсі безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань закупівель;

102) інформує громадськість про політику та правила публічних закупівель;

103) розробляє примірні навчальні програми з питань організації та здійснення державних та публічних закупівель;

104) забезпечує функціонування безоплатного веб-порталу уповноваженого органу з питань державних закупівель;

105) забезпечує функціонування веб-порталу та інформаційного ресурсу з питань публічних закупівель, а також здійснює їх наповнення;

106) здійснює співробітництво з державними органами та громадськими об'єднаннями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

107) проводить авторизацію електронних майданчиків;

108) взаємодіє з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель і організовує наради та семінари з питань закупівель;

109) готує висновки щодо економічної доцільності та можливого обсягу виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України;

110) встановлює порядок розроблення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, зокрема незнижуваного запасу;

111) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України проекти рішень з питань передачі об'єктів права державної та комунальної власності, здійснює методичне керівництво діяльністю органів виконавчої влади із зазначених питань;

112) розробляє разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, формує пропозиції щодо переліку таких підприємств;

113) бере участь у формуванні та реалізації державної дивідендної політики;

114) здійснює підготовку пропозицій щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань:

передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

доцільності придбання державою пакетів акцій (часток) господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

115) здійснює контроль за виконанням суб'єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності;

116) здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об'єктами державної власності, зокрема щодо:

спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;

управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

оцінки ефективності управління об'єктами державної власності;

єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

117) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;

118) формує за пропозицією суб'єктів управління перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

119) формує за пропозицією уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затверджує графіки її проведення;

120) здійснює в установленому порядку повноваження щодо погодження фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, що є суб'єктами природних монополій, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень, а також суб'єктів господарювання, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України;

121) узагальнює та аналізує інформацію суб'єктів управління про:

затвердження (погодження) фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

виконання показників фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

122) затверджує форму та методичні рекомендації щодо розроблення фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

123) готує пропозиції щодо визначення пріоритетів і видів підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва;

124) розробляє проекти державних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та проведення моніторингу виконання;

125) вносить пропозиції щодо визначення основних фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва;

126) формує єдину інформаційну систему для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

127) сприяє діяльності громадських об'єднань, що представляють інтереси суб'єктів малого і середнього підприємництва;

128) забезпечує пропагування і популяризацію підприємницької діяльності;

129) забезпечує представництво в міжнародних організаціях, налагоджує співпрацю з органами влади іноземних держав щодо розвитку малого і середнього підприємництва;

130) готує і публікує щороку в засобах масової інформації звіти про стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та його державну підтримку, проводить оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки;

131) здійснює методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та сприяє розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

132) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

133) забезпечує координацію та здійснення контролю за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

134) аналізує позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечує міжгалузеву координацію з питань покращення умов ведення бізнесу, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства в зазначеній сфері;

135) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері стандартизації;

136) погоджує програму робіт з національної стандартизації;

137) вживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства ЄС;

138) узагальнює практику застосування законодавства у сфері стандартизації, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить на розгляд в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

139) погоджує розроблені національним органом стандартизації національні стандарти (зміни до них) щодо:

процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації;

процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації;

140) затверджує національні класифікатори, зміни до них та процедури їх розроблення;

141) затверджує методичні рекомендації щодо формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів;

142) представляє інтереси України в міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав згідно із Законом України "Про міжнародні договори України";

143) здійснює контроль за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених законодавством;

144) вживає обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб'єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р.;

145) затверджує Статут національного органу стандартизації та зміни до нього;

146) інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації;

147) у межах повноважень, передбачених законом, здійснює співробітництво у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;

148) визначає пріоритетні напрями розвитку у сфері стандартизації;

149) затверджує Положення про керівну раду національного органу стандартизації та її склад;

150) затверджує Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій;

151) здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з апеляцій, утвореної відповідно до статті 14 Закону України "Про стандартизацію";

152) затверджує методику визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації;

153) розглядає щорічний звіт про діяльність національного органу стандартизації;

154) утворює національний орган з акредитації та національний орган стандартизації;

155) призначає на посаду і звільняє з посади керівника національного органу з акредитації;

156) призначає на посаду і звільняє з посади керівника національного органу стандартизації;

157) здійснює в установлені строки моніторинг національного органу з акредитації з метою забезпечення виконання ним на постійній основі вимог, встановлених статтею 61 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", з урахуванням результатів взаємного оцінювання;

158) вживає відповідних коригувальних заходів або забезпечує вжиття таких заходів національним органом з акредитації у разі, коли зазначений орган не відповідає вимогам або не виконує обов'язків, встановлених Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";

159) визначає пріоритетні напрями розвитку технічного регулювання в Україні;

160) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері технічного регулювання;

161) координує діяльність з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;

162) затверджує в установленому законом порядку план розроблення технічних регламентів на один або кілька календарних років;

163) погоджує проекти технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, розроблені відповідними державними органами;

164) здійснює методичне забезпечення діяльності з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;

165) визначає порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти та реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;

166) формує та веде базу даних про технічні регламенти та реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;

167) готує в установленому законом порядку висновок щодо наявності чи відсутності невідкладних обставин, які вимагають термінового прийняття технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності згідно із статтею 18 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

168) затверджує перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті;

169) здійснює визначені законом функції органу, що призначає органи з оцінки відповідності (зокрема визнані незалежні організації), обмежує сферу їх призначення, тимчасово припиняє чи поновлює дію рішень про призначення або анулює такі рішення;

170) затверджує положення про апеляційну комісію щодо розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності, її склад та порядок розгляду нею апеляцій;

171) здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері;

172) проводить із залученням державних органів, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, моніторинг призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, а також виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами;

173) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності та з інших питань технічного регулювання;

174) здійснює міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання з відповідними органами інших держав;

175) бере участь в роботі відповідних міжнародних, регіональних організацій із захисту прав споживачів, стандартизації, метрології;

176) здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні;

177) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;

178) організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

179) забезпечує функціонування національної еталонної бази та готує пропозиції щодо її вдосконалення;

180) розробляє або бере участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм з питань забезпечення єдності вимірювань;

181) розробляє державні науково-технічні програми щодо створення та вдосконалення державних еталонів;

182) координує діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку метрологічної системи України;

183) надає еталонам статус національних еталонів;

184) реєструє національні еталони;

185) визначає вчених зберігачів національних еталонів;

186) здійснює уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

187) проводить моніторинг відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та приймає рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують обов'язки, встановлені зазначеним Законом;

188) затверджує положення про наукові метрологічні центри;

189) встановлює визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць (SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин;

190) встановлює порядок зберігання та застосування національних еталонів і контролює додержання правил та умов їх зберігання і застосування;

191) затверджує типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології;

192) встановлює порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки;

193) встановлює міжповірочні інтервали для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями;

194) встановлює порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів;

195) встановлює критерії, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії;

196) встановлює порядок атестації аудиторів з метрології;

197) веде Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

198) розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на документи, що містять технічні специфікації, прийняті Міжнародною організацією законодавчої метрології (нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології), та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо засобів вимірювальної техніки, на які поширюються такі частини нормативних документів;

199) проводить оцінку ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації ринкового нагляду, розроблені за результатами такої оцінки;

200) забезпечує функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

201) координує діяльність з доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

202) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо адаптації нормативно-правових актів до міжнародних, зокрема європейських, правил, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;

203) розробляє та затверджує правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності і побутових послуг;

204) забезпечує і координує в межах повноважень, передбачених законом, виконання Українською Стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС, здійснює захист прав та інтересів України під час вирішення спорів щодо положень розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, крім спорів із питань, пов'язаних з торгівлею енергоносіями;

205) забезпечує координацію міжвідомчої роботи з питань імплементації торговельно-економічних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони;

206) бере в установленому порядку участь у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС;

207) забезпечує координацію роботи української частини спільних інституційних органів з питань торговельного та торговельно-економічного співробітництва Україна - ЄС, утворених у рамках міжнародних договорів;

208) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади, пов'язану з виконанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, в економічній, секторальній сфері, а також взаємодію таких органів з питань створення та функціонування зони вільної торгівлі і розвитку людського потенціалу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;

209) сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв'язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

210) проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє і забезпечує здійснення заходів щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє рекомендації для відповідних галузей економіки з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку;

211) координує роботу із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту;

212) розробляє пропозиції щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

213) здійснює загальну координацію діяльності української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва;

214) здійснює протокольно-організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів з аналогічної проблематики, що проводяться в Україні;

215) проводить аналіз діяльності СОТ, пріоритетів і шляхів розвитку співробітництва України в рамках СОТ та з членами СОТ, вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, їх впливу на торговельну політику України та подає Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції щодо інституціонального формату участі України в СОТ;

216) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов'язань України, взятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність з угодами СОТ, проводить експертизу проектів нормативно-правових актів на відповідність угодам СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ, проводить моніторинг виконання Україною та іншими членами СОТ положень угод СОТ та забезпечує захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізму СОТ;

217) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань участі у багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, засіданнях органів СОТ;

218) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ;

219) здійснює координацію проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю, а також підготовки економічних обґрунтувань стосовно таких угод;

220) здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог національного законодавства та положень міжнародних договорів України;

221) забезпечує участь представників України в роботі Економічної ради СНД та Ради глав урядів СНД;

222) готує пропозиції щодо стратегії економічного співробітництва України з державами - учасницями СНД;

223) готує пропозиції щодо забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності, та здійснює відповідні заходи;

224) забезпечує реалізацію єдиної митно-тарифної політики, готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань митно-тарифного регулювання;

225) виконує в установленому законодавством порядку регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів (робіт, послуг), здійснює відповідно до законодавства ліцензування експорту, імпорту товарів (робіт, послуг), реекспорту та деяких видів господарської діяльності;

226) застосовує до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальні санкції, передбачені Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

227) проводить в установленому порядку реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;

228) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон;

229) забезпечує в установленому порядку захист економічних прав і законних інтересів України, її суб'єктів господарювання;

230) веде облік іноземних компаній, які застосовують до України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед Україною та українськими партнерами;

231) виявляє факти або загрози застосування органами іноземних держав, митними союзами або економічними угрупованнями антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України, вживає заходів з метою захисту інтересів суб'єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях, що проводяться іноземними державами щодо української продукції;

232) проводить в установленому порядку розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

233) проводить в установленому порядку антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування;

234) проводить аналіз стану розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення зазначених розрахунків і порядку здійснення контролю за ними;

235) контролює в межах повноважень, передбачених законом, здійснення експортно-імпортних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих у державах з пільговим режимом оподаткування;

236) видає в установленому порядку висновки щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті у разі здійснення резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення;

237) забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері;

238) опрацьовує проектні пропозиції щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

239) здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності заступника керуючого від України - члена Ради керуючих Світового банку та Національного координатора з питань технічної допомоги;

240) здійснює функції Національного органу управління для координації виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020 на території України;

241) забезпечує формування стратегічних і щорічних програм залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до основних напрямів соціально-економічного розвитку України та координує діяльність, пов'язану із залученням такої допомоги, проводить державну реєстрацію/перереєстрацію проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні, веде реєстр проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та реєстр програм секторальної бюджетної підтримки ЄС;

242) проводить експертизу та погоджує запити вітчизняних підприємств, установ та організацій на одержання міжнародної технічної допомоги, тексти договорів з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади;

243) готує та надсилає іноземним державам і міжнародним організаціям офіційні звернення щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги;

244) координує здійснення заходів з розроблення проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, в тому числі інструментів і механізму зовнішньої допомоги, проводить моніторинг виконання та додержання умов реалізації таких проектів (програм);

245) проводить акредитацію іноземних організацій - виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні, видає реєстраційні картки проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, які є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України;

246) надає пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

247) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, побудови сучасного інформаційного суспільства в державі, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

248) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної економічної політики у сфері безпеки та оборони, бере участь у розробленні та реалізації державних цільових програм у зазначеній сфері, проводить моніторинг ефективності їх виконання, виступає замовником з державного оборонного замовлення;

249) формує та подає Кабінетові Міністрів України проект державного оборонного замовлення, здійснює координацію діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;

250) здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та координацію планування, методологічне забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів та програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;

251) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки на особливий період;

252) узагальнює потреби Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;

253) розробляє виходячи з економічних можливостей держави для центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів мобілізаційні завдання (замовлення) щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, створення спеціальних формувань в особливий період для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;

254) координує роботу із створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей;

255) координує роботу із створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

256) організовує бронювання на період мобілізації та на воєнний час військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування і на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

257) разом з Міноборони:

організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

подає Кабінетові Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

258) забезпечує виконання завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку економічного співробітництва з державами - членами Організації Північноатлантичного договору;

259) забезпечує встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;

260) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, засновані на державній власності, уповноваженим органом управління яких є Мінекономіки, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

261) ініціює створення державних господарських об'єднань у промисловому секторі економіки, вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади їх керівників;

262) утворює в установленому порядку державні холдингові компанії у промисловому секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно, затверджує їх статути (положення), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

263) проводить у випадках, передбачених законодавством, корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління;

264) визначає повноважних представників держави в органах управління господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають в його управлінні, забезпечує їх обрання (призначення), надає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів та засідань наглядових рад;

265) приймає рішення про подальше використання державного майна, що належить до сфери його управління та не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації;

266) приймає у випадках, передбачених законодавством, рішення про передачу об'єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, передачу об'єктів державної власності від одного підприємства іншому;

267) приймає в установленому порядку рішення про списання та відчуження об'єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління;

268) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші передбачені законом функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

269) організовує та координує в межах повноважень, передбачених законом, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері економіки, підприємництва, промисловості та торгівлі;

270) виступає в установленому порядку замовником фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, прикладних соціологічних досліджень з питань, що належать до його компетенції;

271) здійснює в установленому порядку контроль за витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономіки;

272) здійснює внутрішній контроль і внутрішній аудит у Мінекономіки, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

273) спрямовує, координує та контролює в установленому порядку діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій;

274) бере участь у підготовці та забезпечує роботу національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;

275) бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з економічних питань, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких заходів;

276) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках за кордоном з частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету;

277) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку виставок і ярмарків, що проводяться в Україні, яким надається статус міжнародних, національних;

278) забезпечує розроблення та виконання програм розвитку туризму і курортів в Україні;

279) організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

280) визначає перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;

281) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

282) встановлює порядок створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

283) бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;

284) затверджує порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

285) встановлює відповідні категорії об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо), видає свідоцтва про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії та веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури;

286) бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;

287) вживає заходів до підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку, в тому числі заходів, пов'язаних з інтеграцією національного туристичного ринку в єдиний європейський туристичний простір;

288) проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

289) у межах повноважень, передбачених законом, розробляє, укладає і виконує міжнародні договори у сфері туристичної діяльності, представляє країну у міжнародних туристських організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму;

290) вживає заходів до розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

291) сприяє координації діяльності органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності, їх об'єднань, що провадять діяльність у сфері туризму;

292) надає суб'єктам туристичної діяльності методичну, консультаційну та іншу допомогу;

293) поширює соціальну рекламу у сфері туризму;

294) вносить в установленому порядку пропозиції щодо участі України у діяльності відповідних міжнародних організацій, а також щодо призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

295) інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі;

296) забезпечує здійснення в межах повноважень, передбачених законом, соціального діалогу на галузевому рівні, в тому числі укладення галузевих (міжгалузевих) угод;

297) забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність Мінекономіки;

298) бере участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в тому числі створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту, забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

299) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

300) проводить аналіз діяльності сфер агропромислового виробництва, визначає пріоритети, стратегію та прогнозує їх розвиток;

301) вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення сфер агропромислового виробництва, сприяє розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, енергозбереження, координації інноваційних проектів;

302) забезпечує підтримку підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації;

303) готує пропозиції щодо формування та розвитку ринкових механізмів і принципів забезпечення підприємств агропромислового комплексу технічними засобами, обладнанням, зокрема для виробництва біопалива, запасними частинами, пально-мастильними матеріалами та іншими енергоресурсами;

304) здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері, замовляє розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики;

305) здійснює державний перепис та списання виноградників;

306) визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду;

307) здійснює заходи щодо економічного стимулювання виробників харчової продукції, задоволення потреб населення у продуктах харчування та насичення продовольчого ринку харчовими продуктами;

308) здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку;

309) розробляє і здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку, зокрема біржового, оптових ринків сільськогосподарської продукції, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок, страхових компаній, виставок, ярмарків тощо;

310) бере участь у реалізації державної політики у сфері виробництва продуктів дитячого харчування;

311) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення державного нагляду (контролю) у визначених законом сферах;

312) здійснює державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва;

313) затверджує форми документації на насіння і садивний матеріал, технологічні і методичні вимоги у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння;

314) розробляє та організовує виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва;

315) уповноважує підприємства, установи, організації чи їх підрозділи, акредитовані національним органом з акредитації, на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва;

316) здійснює контроль за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва;

317) забезпечує:

проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

державну апробацію (випробування) та державну реєстрацію створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів;

опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання;

розроблення, затвердження, перевірку, перегляд, внесення змін, скасування стандартів у сфері землеустрою та охорони земель;

здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів;

розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;

організацію, здійснення підготовки та атестацію осіб на отримання свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), видачу та скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу;

ведення Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, а також забезпечує відкритість та загальнодоступність зазначених реєстрів;

видачу та скасування відповідних сертифікатів у сфері насінництва та розсадництва;

318) здійснює:

видачу дозвільних документів, сертифікатів, ліцензій, передбачених законодавством;

моніторинг ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення;

реєстрацію насадження технічних і столових сортів винограду у господарствах усіх форм власності, а також списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів;

державну науково-технічну експертизу сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності;

координацію діяльності підприємств, пов'язаної з проведенням державного випробовування сортів сільськогосподарських рослин;

забезпечення організаційно-технічного та інших видів діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин;

сприяння функціонуванню та розвитку ринку сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності, налагодженню співробітництва у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними організаціями, суб'єктами господарювання, іноземними фізичними та юридичними особами;

державну реєстрацію суб'єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;

визначення (проведення) процедури присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві;

проведення бонітування тварин та ведення племінного обліку;

сертифікацію племінних (генетичних) ресурсів, присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві;

у межах повноважень, передбачених законом, державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;

319) веде:

інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення;

галузевий фонд нормативних документів у сфері стандартизації;

реєстри сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб; Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів); Реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин; державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві та Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві; Державний реєстр технічних засобів для агропромислового комплексу України; інші реєстри відповідно до закону;

320) видає:

сертифікат на право надання дорадчих послуг;

патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин;

321) організовує:

приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, приймає рішення про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на сорт;

роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців державної системи охорони прав на сорти рослин;

післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин;

функціонування єдиної системи селекції;

проведення підвищення кваліфікації фахівців, які виконують роботи з племінної справи;

322) встановлює порядок здійснення ідентифікації та реєстрації тварин; порядок оформлення і видачі ідентифікаційних документів; порядок ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними; порядок реєстрації господарств; порядок переміщення тварин; порядок подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

323) визначає склад інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

324) формує перелік технічних засобів та технологій їх технічного обслуговування, нових технологій виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, що підлягають державним приймальним випробуванням та оцінці відповідності стандартам, технічним завданням, технічним умовам;

325) забезпечує здійснення заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток сфер агропромислового виробництва, сприяє реалізації інвестиційних проектів в аграрному секторі;

326) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств агропромислового комплексу та розвитку сировинної бази для виробництва біопалива;

327) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії;

328) організовує та виконує координацію робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань;

329) організовує розроблення загальнодержавних і регіональних програм відтворення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, виступає у межах повноважень, передбачених законом, замовником виконання робіт з районування (зонування) земель сільськогосподарського призначення;

330) розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

331) готує річний план робіт із стандартизації (тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації) згідно з паспортом відповідної бюджетної програми;

332) затверджує положення про метрологічну службу Мінекономіки;

333) організовує роботу, спрямовану на розвиток насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

334) визначає поточну і перспективну потребу виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин;

335) бере участь у:

проведенні розрахунків поточної та прогнозної потреби сфер агропромислового виробництва у спеціалістах та кваліфікованих робітниках;

розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду та здійсненні контролю за його формуванням і використанням;

розробленні та здійсненні заходів з нарощення експортного потенціалу сфер агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; координації роботи із складення міжрегіональних балансів попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, проводить їх моніторинг;

336) розробляє та забезпечує виконання державних цільових, галузевих та інших програм розвитку сфер агропромислового виробництва, комплексного розвитку сільських територій, удосконалення системи управління агропромисловим комплексом;

337) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

338) здійснює державне регулювання у сфері дорадчої діяльності, координує діяльність саморегулівної організації, яка об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності;

339) забезпечує формування державного резервного насіннєвого фонду, здійснює контроль за ефективним його використанням, сприяє розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку насіння та садивного матеріалу;

340) провадить виставкову та ярмаркову діяльність у сферах агропромислового виробництва;

341) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки фахівців для агропромислового виробництва;

342) виступає державним замовником науково-дослідних робіт у визначених сферах, фінансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду;

343) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності наукових та науково-дослідних установ, що належать до сфери його управління, визначає та затверджує пріоритети розвитку аграрної науки;

344) сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

345) проводить моніторинг стану забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури сільських територій, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на комплексний розвиток таких територій, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції;

346) здійснює контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції;

347) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створює і забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

348) бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій;

349) готує пропозиції щодо укладення і денонсації міжнародних договорів, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінекономіки;

350) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, та в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс України;

351) бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності міжнародних організацій, у тому числі в роботі комітетів СОТ;

352) організовує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення комплексу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у сферах агропромислового сектору економіки;

353) визначає уповноважені установи (організації) та селекційні центри з визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;

354) затверджує Положення про організацію взаємного обміну інформацією про стан земельних відносин між суб'єктами інформаційної взаємодії (моніторинг земельних відносин), здійснює організацію та забезпечує проведення моніторингу земельних відносин;

355) аналізує стан ринку праці, готує пропозиції щодо регулювання ринку праці та зайнятості населення;

356) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо зайнятості населення, у тому числі надання громадянам додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, щодо попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, соціального захисту від безробіття, професійного навчання, регулювання трудової міграції громадян України;

357) здійснює в установленому порядку повідомну реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних (обласних та республіканської) колективних угод;

358) здійснює ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контроль за дотриманням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;

359) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу відповідно до закону;

360) розробляє і затверджує міжгалузеві кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та професій робітників, включених до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, погоджує галузеві кваліфікаційні характеристики; розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та готує пропозиції щодо внесення до нього змін; готує пропозиції щодо організації та нормування праці; розробляє і затверджує міжгалузеві норми праці;

361) проводить моніторинг у сфері оплати та нормування праці;

362) здійснює державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правлінь Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, погоджує структуру органів цього фонду, граничну чисельність працівників, схему посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати фонду;

363) подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження проект бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

364) проводить аналіз виконання державних соціальних гарантій, які передбачають надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законом;

365) координує діяльність центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального діалогу, з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин, взаємодії з Національною тристоронньою соціально-економічною радою;

366) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт з визначення класифікації професій і методики розроблення професійних стандартів, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин;

367) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Мінекономіки з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінекономіки, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінекономіки та на керівні посади підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Мінекономіки;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінекономіки, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Мінекономіки, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінекономіки, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінекономіки;

9) забезпечує стійке функціонування системи управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації.

 1. Мінекономіки для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів державної статистики - статистичну інформацію, у тому числі стосовно результатів діяльності оборонно-промислового комплексу;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

 1. Мінекономіки здійснює свої повноваження безпосередньо та через торгові представництва у складі закордонних дипломатичних установ.
 2. Мінекономіки у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.
 3. Мінекономіки в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Мінекономіки, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Мінекономіки підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінекономіки, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

 1. Мінекономіки очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників Міністра (в тому числі заступника Міністра - Торгового представника України, особливості повноважень якого визначаються Кабінетом Міністрів України), які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

 1. Міністр:

1) очолює Мінекономіки, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінекономіки;

3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає основні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

видає обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови - скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління такого органу;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи;

визначає структурні підрозділи апарату Мінекономіки, що відповідають за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає посадових осіб Мінекономіки, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає порядок обміну інформацією між Мінекономіки та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

4) визначає пріоритети роботи Мінекономіки та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінекономіки, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання міністерством Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономіки;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінекономіки та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінекономіки, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінекономіки, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

10) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінекономіки;

11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, до відзначення державними нагородами України;

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, державного секретаря Мінекономіки;

13) визначає обов'язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

14) дає обов'язкові для виконання працівниками апарату Мінекономіки доручення;

15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінекономіки;

16) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінекономіки та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

17) представляє Мінекономіки у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

19) підписує накази Мінекономіки;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Повноваження керівника державної служби у Мінекономіки здійснює державний секретар Мінекономіки.

Державний секретар Мінекономіки є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінекономіки. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінекономіки призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п'ять років з правом повторного призначення.

 1. Державний секретар Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінекономіки;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінекономіки та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінекономіки Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінекономіки, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінекономіки;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінекономіки завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінекономіки, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінекономіки, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінекономіки;

14) представляє Мінекономіки як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінекономіки доручення;

16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінекономіки до відзначення державними нагородами України.

 1. На час відсутності державного секретаря Мінекономіки чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінекономіки відповідно до наказу державного секретаря Мінекономіки.
 2. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінекономіки, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінекономіки може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінекономіки.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінекономіки можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

 1. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінекономіки затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінекономіки затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінекономіки затверджуються державним секретарем Мінекономіки за погодженням з Мінфіном.

 1. Мінекономіки є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.".
 2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105; 2015 р., N 93, ст. 3170; 2016 р., N 2, ст. 67, N 61, ст. 2078; 2018 р., N 17, ст. 573):

1) абзац другий пункту 3 постанови виключити;

2) у схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій зазначеною постановою:

у розділі I:

виключити таку позицію:

"Міністерство аграрної політики та продовольства України*";

позицію

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України"

замінити такою позицією:

"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України";

у розділі III:

пункт 3 виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:

Державна служба експортного контролю України

Державна служба статистики України

Державне агентство резерву України

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державне агентство рибного господарства України

Державне агентство лісових ресурсів України

Державна служба України з питань праці";

абзац другий пункту 12 виключити.

 1. У тексті Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. N 481 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 78, ст. 2237; 2019 р., N 4, ст. 127), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінити словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку.
 2. У тексті Положення про Державне агентство резерву України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 82, ст. 2329), слова "Міністр економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінити словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку.
 3. У тексті Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. N 521 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 82, ст. 2333), слова "Міністр аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку.
 4. У Положенні про Міністерство освіти і науки України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 95, ст. 2729):

1) абзац другий пункту 1 після слів "інноваційної діяльності" доповнити словами "в науковій сфері";

2) у підпункті 1 пункту 3 слова "та інноваційної діяльності" замінити словами "діяльності та інноваційної діяльності в науковій сфері";

3) у пункті 4:

у підпункті 5 слова "та інноваційної діяльності" замінити словами "діяльності та інноваційної діяльності в науковій сфері";

підпункт 24 після слів "інноваційної політики" доповнити словами "в науковій сфері";

підпункти 25 і 26 після слів "інноваційна діяльність" в усіх відмінках доповнити словами "в науковій сфері".

 1. У тексті Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 15 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 7, ст. 164; 2016 р., N 61, ст. 2078), слова "Міністр аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку.
 2. У тексті Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N 96 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 21, ст. 584), слова "Міністр соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку.
 3. У тексті Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. N 159 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 28, ст. 801; 2018 р., N 42, ст. 1502), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінити словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку.
 4. У Положенні про Міністерство соціальної політики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. N 423 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 51, ст. 1655; 2019 р., N 4, ст. 154):

1) в абзаці першому пункту 1 слова "праці та", "зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин,", "соціального діалогу," виключити, а слова "у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення," замінити словами "у сфері здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про";

2) у пункті 3:

в абзаці другому підпункту 1 слова "праці та", "зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин," та "соціального діалогу," виключити;

у підпункті 2:

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова "працю, зайнятість населення," виключити;

3) у пункті 4:

підпункти 13 - 19 виключити;

підпункт 22 викласти в такій редакції:

"22) здійснює державний нагляд у сферах загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду соціального страхування, погоджує структуру органів зазначеного Фонду, граничну чисельність працівників, схему їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати зазначеного Фонду;";

у підпункті 25 слова "проекти бюджетів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та" замінити словами "проект бюджету";

підпункти 26 і 27 виключити;

у підпункті 102 слова "класифікації професій і методики розроблення професійних стандартів, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин," та "соціального діалогу," виключити.

 1. У тексті Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. N 667 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 73, ст. 2402; 2016 р., N 2, ст. 67), слова "Міністр аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку.
 2. У тексті Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. N 895 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 90, ст. 3018; 2019 р., N 41, ст. 1443), слова "Міністр аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку.
 3. У пункті 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 70, ст. 2120; 2019 р., N 22, ст. 766):

1) абзац третій викласти в такій редакції:

"Мінекономіки - 149 посад;";

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

"Мінсоцполітики - 95 посад;".

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. N 458 "Про затвердження Положення про Державну соціальну службу України" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 47, ст. 1601):

1) підпункт 25 пункту 4 Положення, затвердженого зазначеною постановою, виключити;

2) у змінах, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою:

підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

"1) у позиції "Мінсоцполітики" цифри "455" і "455" замінити відповідно цифрами "335" і "335";";

у пункті 9:

в абзаці другому підпункту 1 слова "праці та", "трудових відносин,", "у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення," і "зайнятості населення та трудової міграції, соціального діалогу," виключити;

у підпункті 2:

в абзаці третьому слова "праці та", "трудових відносин," виключити;

в абзаці одинадцятому слова "промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення," виключити;

абзаци тринадцятий і чотирнадцятий виключити.

___________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації