КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 жовтня 2019 р. N 865

Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

Відповідно до статті 68 Кодексу України з процедур банкрутства Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), що додається.
 2. Визначити державне підприємство "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) - адміністратором зазначеної електронної торгової системи.
 3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім розділів IV - X Порядку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, які набирають чинності з 21 жовтня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2019 р. N 865

ПОРЯДОК
організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

 1. Загальні питання
 2. Цей Порядок визначає порядок функціонування електронної торгової системи, процедуру авторизації електронних майданчиків, порядок надання доступу авторизованим електронним майданчикам до електронної торгової системи та розмір плати за такий доступ, розмір та порядок сплати винагороди операторам електронних майданчиків, порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), розмір гарантійного внеску, порядок його сплати та повернення, додаткові умови оголошення про проведення аукціону.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

авторизований електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, авторизований відповідно до вимог цього Порядку та підключений до центральної бази даних електронної торгової системи;

адміністратор електронної торгової системи (далі - адміністратор) - визначена Кабінетом Міністрів України юридична особа, відповідальна за забезпечення функціонування електронної торгової системи та уповноважена на здійснення заходів із супроводження програмного та технічного забезпечення центральної бази даних електронної торгової системи, збереження та захисту даних, що містяться у ній, обслуговування такої системи, забезпечення безперебійної роботи та доступу користувачів до системи.

Забороняється поєднання функцій адміністратора та оператора авторизованого електронного майданчика в одній особі;

аукціон без можливості зниження початкової ціни (аукціон) - спосіб продажу майна боржника, за яким власником майна стає покупець, що запропонував за нього найвищу ціну в ході торгів аукціону або шляхом подання закритої цінової пропозиції;

аукціон з можливістю зниження початкової ціни - спосіб продажу майна боржника, за яким початкова ціна лота покроково знижується в ході торгів аукціону, з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій;

веб-сайт авторизованого електронного майданчика (далі - веб-сайт) - сукупність веб-сторінок в Інтернеті, через які функціонує авторизований електронний майданчик та забезпечується відображення інформації бази даних авторизованого електронного майданчика;

гарантійний внесок - грошова сума в розмірі 10 відсотків початкової ціни лота, зарахована на рахунок оператора авторизованого електронного майданчика, яку за одним лотом сплачує особа, яка виявила намір взяти участь в аукціоні, для забезпечення виконання зобов'язання щодо участі в аукціоні у вигляді коштів або банківської гарантії;

електронна торгова система (далі - система) - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та авторизованих електронних майданчиків;

етап подання цінових пропозицій для проведення аукціону - проміжок часу, протягом якого всім учасникам аукціону надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Порядку;

етап подання цінових пропозицій для проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни - проміжок часу, що складається з таких двох періодів, як період подання закритих цінових пропозицій всіма учасниками аукціону, крім того, що зробив ставку, та період подання цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;

закрита цінова пропозиція - сума коштів, сплата якої декларується учасником аукціону до проведення аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора авторизованого електронного майданчика в системі до закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні;

закрита цінова пропозиція для проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни - сума коштів, сплата якої декларується учасниками аукціону в системі, крім того, що зробив ставку;

замовник аукціону - арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

заявник - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого в установленому законодавством порядку виступати від її імені, які подали заявку на участь в аукціоні через веб-сайт;

індивідуальний код учасника аукціону - набір цифр та літер, автоматично присвоєний системою заявці про участь в аукціоні;

крок аукціону - надбавка, на яку може здійснюватися підвищення цінової пропозиції.

Розмір мінімального кроку аукціону визначається арбітражним керуючим за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення) у розмірі не менше 1 відсотка початкової ціни лота;

крок аукціону з можливістю зниження початкової ціни - дисконт, що становить 1 відсоток, на який в ході аукціону з можливістю зниження початкової ціни автоматично і поступово здійснюється зниження початкової ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення аукціону до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків для зниження початкової ціни або до моменту здійснення ставки учасником аукціону;

користувач - особа, яка зареєстрована на авторизованому електронному майданчику в системі та має намір взяти участь в аукціоні;

лот - одиниця (склад) майна, що виставляється для продажу на аукціоні;

майно боржника (далі - майно) - майно боржника, яке підлягає продажу у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс);

модуль електронного аукціону (далі - модуль аукціону) - програмний комплекс, який є частиною центральної бази даних, забезпечує проведення усіх аукціонів в системі та їх відображення на веб-сайтах;

оператор авторизованого електронного майданчика (далі - оператор) - суб'єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені та на власний ризик, має право використовувати електронний майданчик, підключений до центральної бази даних системи, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені цим Порядком функції з продажу майна боржника відповідно до вимог цього Порядку;

особистий кабінет замовника аукціону - частина апаратно-програмного комплексу авторизованого електронного майданчика, доступ до якого через веб-сайт має замовник аукціону та через який замовник аукціону вносить інформацію про майно в систему (формує лот), публікує оголошення про проведення аукціону в системі, а також вчиняє інші дії, необхідні для проведення та завершення аукціону, відповідно до вимог Кодексу та цього Порядку;

особистий кабінет учасника аукціону - частина апаратно-програмного комплексу авторизованого електронного майданчика, доступ до якого через веб-сайт має тільки особа, яка пройшла авторизацію за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (логін та пароль), через який учасником аукціону здійснюється взаємодія із системою та надаються необхідні учаснику матеріали;

поточна ціна лота - ціна лота, яка відображається в режимі реального часу та діє протягом періоду проведення аукціону від початку автоматичного покрокового зниження початкової ціни лота до завершення аукціону, включаючи проміжок часу між здійсненням останнього кроку для зниження початкової ціни та завершенням аукціону з можливістю зниження початкової ціни;

продуктивний ключ - ідентифікатор авторизованого електронного майданчика для проведення роботи в системі;

початкова ціна лота - стартова ціна продажу майна, що виставляється на аукціоні, визначена відповідно до Кодексу;

реєстраційний номер лота - номер лота, який присвоюється системою автоматично під час розміщення оголошення про проведення аукціону;

ставка - дія учасника аукціону, вчинена в ході аукціону з можливістю зниження початкової ціни, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лота та свідчить про згоду учасника аукціону сплатити поточну ціну лота, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модуля аукціону з використанням відповідного функціоналу системи;

спостерігач - будь-який користувач Інтернету, який безоплатно спостерігає за проведенням аукціонів через веб-сайт без можливості подання своїх цінових пропозицій;

унікальне гіперпосилання - текст із записом адреси веб-сайту в Інтернеті, натискання на який дає змогу перейти на сторінку аукціону в системі та можливість участі в аукціоні і який є єдиним ідентифікатором учасника аукціону;

учасник аукціону - фізична особа або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в аукціоні, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;

центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;

ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні;

цінова пропозиція - сума коштів, сплата якої декларується учасником аукціону у ході його проведення;

цінова пропозиція для проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни - сума коштів, сплата якої декларується учасником аукціону, що зробив ставку.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі, Законах України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

 1. Продаж майна здійснюється шляхом проведення аукціону відповідно до вимог статей 68 - 89 Кодексу та цього Порядку.

Перебіг строків, встановлених цим Порядком, починається з наступного дня після настання події, з якою вони пов'язані. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

 1. Оператор відповідно до своїх функцій забезпечує постійний доступ замовників та учасників аукціонів до їх особистих кабінетів, а спостерігачів до веб-сайту з метою отримання відомостей про хід аукціонів та їх результатів.

Оператор забезпечує учасникам аукціону можливість брати участь в аукціоні відповідно до вимог цього Порядку через авторизований електронний майданчик, який взаємодіє з центральною базою даних системи шляхом автоматичного обміну інформацією за допомогою інтерфейсу програмування додатків, що надається центральною базою даних системи у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до центральної бази даних системи (API - application programming interface). Протокол програмного обміну (API) повинен бути оприлюднений та публічно доступний на веб-сайті адміністратора.

Адміністратор не може бути власником, засновником або пов'язаною особою з оператором.

 1. Взаємодія замовників аукціону з оператором щодо продажу майна, у тому числі надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, здійснюється через особисті кабінети замовників аукціону.

У разі коли після передачі майна для продажу господарським судом відсторонено арбітражного керуючого від виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією та призначено іншого арбітражного керуючого, доступ до інформації про продаж майна та взаємодія із системою щодо продажу цього майна здійснюються через авторизований електронний майданчик, з використанням якого опубліковано оголошення про проведення аукціону.

 1. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, електронною поштою, поштовими відправленнями, доставка нарочним або кур'єрською службою доставки дозволяються виключно у разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу особистих кабінетів замовників аукціону більше ніж на 24 години, до відновлення їх функціонування.
 2. Особливості функціонування системи для підготовки та проведення аукціонів визначаються адміністратором у регламенті роботи системи (далі - регламент).
 3. Порядок функціонування системи
 4. Програмні засоби системи функціонують у цілодобовому режимі, крім проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

Система повинна бути загальнодоступною, недискримінаційною та гарантувати рівні права та доступ до інформації всіх бажаючих, у разі обміну і збереження інформації та документів повинна забезпечувати непорушність даних про учасників аукціону під час його проведення та їх конфіденційність до моменту завершення аукціону.

У системі повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю або забезпечений інший спосіб захисту інформації відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Вимоги щодо захисту інформації в системі визначає адміністратор з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Доступ до інформації, оприлюдненої в системі, є безоплатним та вільним.

Центральна база даних є державною власністю.

 1. Адміністратор забезпечує цілодобове функціонування системи, крім часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.
 2. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам Інтернету.

Інформація на веб-сайті розміщується державною мовою, крім випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема під час написання адрес веб-сайтів у Інтернеті, зазначення реєстраційних номерів). Використання латинських та інших символів під час написання слів кирилицею не допускається. Інформація на веб-сайті може додатково розміщуватися оператором іншою мовою.

 1. База даних авторизованого електронного майданчика взаємодіє з центральною базою даних через інтерфейс програмування додатків такої центральної бази даних. Поточна використовувана версія програмного коду всіх складових центральної бази даних, що забезпечують можливість проведення аукціону та гарантують рівний доступ до інформації його учасникам в електронній формі, повинна обов'язково бути відкритою та загальнодоступною.

Дані про заходи із супроводження програмного та технічного забезпечення бази даних авторизованого електронного майданчика, збереження та захисту даних, що містяться у ній, здійснює оператор.

 1. Авторизований електронний майданчик функціонує у цілодобовому режимі, крім проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, і забезпечує безперервний та безперешкодний доступ замовникам та учасникам аукціону до системи. Оператори відповідальні за забезпечення такої можливості та цілодобове функціонування веб-сайту.

Повідомлення про тривалість і строки проведення адміністратором або оператором планових профілактичних та/або технічних робіт у системі розміщуються адміністратором на власному веб-сайті та оператором на веб-сайті не пізніше ніж за два календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

У разі виникнення в адміністратора або оператора непрогнозованих технічних та/або програмних несправностей чи інших проблем, що унеможливлюють роботу із системою та проведення аукціонів, вони невідкладно повідомляють про це один одному. Протягом години з моменту відновлення функціонування системи відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до системи та дату і час відновлення доступу до неї розміщується адміністратором на власному веб-сайті або оператором на веб-сайті.

 1. Адміністратор здійснює консультаційну підтримку операторів з питань, пов'язаних з функціонуванням центральної бази даних, за допомогою телефонного зв'язку, електронної пошти та інших засобів зв'язку в робочі дні з 9 до 18 години.

Оператори здійснюють консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням веб-сайтів, за допомогою телефонного зв'язку та електронної пошти в робочі дні з 9 до 18 години.

 1. Система забезпечує можливість встановлення початку проведення аукціону протягом робочого часу (понеділок - п'ятниця з 9 до 18 години).

Час початку та закінчення аукціону автоматично встановлюється системою окремо для кожного аукціону. Час початку аукціону встановлюється системою автоматично після опублікування оголошення про проведення аукціону та розміщується в такому оголошенні. Час закінчення аукціону визначається системою в ході його проведення залежно від кількості учасників, але не пізніше 18 години для аукціону з можливістю зниження початкової ціни.

 1. Форматом позначення часу є години; години та хвилини; хвилини, секунди і мілісекунди (час вказується в 24-годинному форматі).
 2. Будь-яка дія, вчинена в системі з особистого кабінету замовника, учасника аукціону, вважається такою, що вчинена відповідною особою.
 3. Будь-які дії, вчинені в системі, дані та документи, завантажені замовниками та учасниками аукціону, а також всі зміни після їх опублікування зберігаються в системі протягом семи років з дати внесення такої інформації, завантаження документів до системи.
 4. Учасники аукціону подають запитання в системі через інтерфейс авторизованого електронного майданчика в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів. Учасники аукціону подають запитання щодо аукціону за 20 днів до проведення аукціону. Усі запитання зберігаються в системі. Інформація про учасників, що подали запитання, розкривається після закінчення аукціону.

III. Порядок авторизації електронних майданчиків та надання доступу до системи

 1. Авторизація електронних майданчиків здійснюється адміністратором на підставі рішення про відбір оператора та рекомендації щодо можливості тестування його електронного майданчика, що приймається постійно діючою міжвідомчою комісією, утвореною Мін'юстом з метою відбору операторів електронних майданчиків, здійснення контролю за відповідністю авторизованих електронних майданчиків вимогам цього Порядку (далі - комісія), крім операторів електронних майданчиків, авторизованих відповідно до законодавства на дату набрання чинності цим Порядком.

Основними завданнями комісії є:

розгляд заяв на авторизацію електронних майданчиків, отриманих від суб'єктів господарювання;

проведення перевірки доданих суб'єктом господарювання документів до заяви на авторизацію електронних майданчиків;

підтвердження відповідності суб'єкта господарювання вимогам, встановленим пунктом 2 цього Порядку, та надання адміністратору рекомендацій щодо проведення тестування електронного майданчика;

оприлюднення інформації про результати тестування електронних майданчиків на офіційному веб-сайті Мін'юсту;

розгляд звернення про зміну оператора та проведення перевірки доданих до такого звернення документів;

розгляд інформації, отриманої від адміністратора, та звернень, отриманих від заявників, користувачів, замовників та учасників аукціону, щодо відповідності операторів та авторизованих електронних майданчиків вимогам цього Порядку з метою здійснення контролю за відповідністю операторів та авторизованих електронних майданчиків вимогам цього Порядку;

прийняття рішення про рекомендацію щодо відключення авторизованого електронного майданчика від системи.

Персональний склад комісії затверджується наказом Мін'юсту.

До складу комісії входять представники таких органів державної влади:

один представник Секретаріату Кабінету Міністрів України;

чотири представники Мін'юсту;

два представники Мінфіну;

два представники Мінекономіки.

У разі потреби комісія має право залучати експертів та консультантів з правом дорадчого голосу. Як експерти не можуть бути залучені представники операторів.

Керівництво та організацію роботи комісії здійснює її голова, який визначається в наказі Мін'юсту про утворення комісії.

Голова комісії:

визначає дату проведення засідань комісії;

головує на засіданнях комісії;

організовує підготовку матеріалів до розгляду на засіданні комісії;

вносить на розгляд Мін'юсту пропозиції щодо зміни складу комісії.

Заступник голови та секретар комісії обираються з числа її членів за пропозицією голови комісії на першому засіданні комісії шляхом відкритого голосування.

У разі відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови.

Член комісії має право:

вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд комісії;

висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку, що є додатком до протоколу засідання комісії та його невід'ємною частиною.

Комісія у своїй діяльності керується законодавством та цим Порядком.

Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правоможне, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості членів комісії.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар комісії.

 1. Для авторизації електронного майданчика та надання йому доступу до системи суб'єкт господарювання повинен відповідати вимогам, установленим пунктом 21 цього Порядку, пройти відбір та тестування електронного майданчика, укласти договір про використання системи з адміністратором.

Інформація про порядок авторизації електронних майданчиків, вимоги до їх операторів та інформація про початок відбору розміщуються на офіційних веб-сайтах Мін'юсту та адміністратора.

Дата початку відбору операторів визначається адміністратором.

 1. Оператор повинен відповідати таким вимогам:

бути зареєстрованим як суб'єкт господарювання в установленому законодавством порядку;

мати у наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань передбачену частиною другою статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

не мати заборгованості із сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

не перебувати у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;

не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";

мати у власності або користуванні електронний майданчик, який технічно можливо підключити до центральної бази даних системи та відповідає вимогам, установленим частиною третьою статті 69 та частиною другою статті 71 Кодексу;

мати право на використання доменного імені, через який функціонує електронний майданчик в Інтернеті.

 1. Для авторизації електронного майданчика суб'єкт господарювання подає до комісії такі документи:

заяву у довільній формі, яка, зокрема, повинна містити інформацію про здатність електронного майданчика забезпечити виконання вимог, установлених частиною третьою статті 69 та частиною другою статті 71 Кодексу;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше ніж за три робочих дні до подання заяви;

копію установчих документів суб'єкта господарювання (за наявності);

документ, що підтверджує право власності на електронний майданчик або право користування електронним майданчиком;

документ, що підтверджує право користування оператором доменним іменем, на якому розміщено електронний майданчик в Інтернеті;

копію SSL-сертифіката, який є засобом криптографічного захисту, що підтверджує автентичність доменного імені веб-сайту та використовується для забезпечення безпечного з'єднання між сервером веб-сайту та учасниками аукціону;

копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку (за наявності);

оригінал довідки контролюючого органу про відсутність заборгованості із сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за формою, встановленою наказом Мінфіну від 3 вересня 2018 р. N 733, яка є дійсною станом на дату подання документів;

довідку про відкриття поточного рахунка в банківській установі України;

документ, що посвідчує повноваження представника суб'єкта господарювання (за наявності представника).

 1. Комісія протягом десяти робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 22 цього Порядку, розглядає подані документи, приймає рішення про відбір оператора та рекомендацію адміністратору щодо проведення тестування електронного майданчика оператора щодо відповідності вимогам, установленим частиною третьою статті 69 та частиною другою статті 71 Кодексу та цього Порядку, або про відмову у відборі оператора та рекомендацію щодо непроведення тестування електронного майданчика.

Комісія надає рекомендацію щодо непроведення тестування електронного майданчика у разі невідповідності суб'єкта господарювання вимогам, установленим пунктом 21 цього Порядку, подання ним неповного пакета документів, визначених пунктом 22 цього Порядку, або у випадках, передбачених пунктом 35 цього Порядку.

Після отримання рекомендацій комісії адміністратор приймає рішення щодо тестування електронного майданчика.

 1. Тестування електронного майданчика здійснюється в порядку, визначеному адміністратором.

Плата за тестування електронного майданчика становить 30 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та сплачується суб'єктом господарювання на рахунок адміністратора.

У разі успішного проходження тестування плата за подальше тестування одного і того самого електронного майданчика не справляється.

 1. Суб'єкт господарювання протягом 30 робочих днів з дати прийняття комісією рішення про відбір оператора та рекомендацію адміністратору щодо проведення тестування технічної відповідності його електронного майданчика:

звертається до адміністратора із заявою про отримання тестового ключа, призначеного для підключення електронного майданчика до системи, до якої надається документ, що підтверджує внесення плати за тестування;

інтегрується за допомогою протоколу програмного обміну (API) до системи;

після інтеграції до системи інформує адміністратора про готовність до проведення перевірки технічної відповідності електронного майданчика.

Тестування електронного майданчика проводиться адміністратором протягом 20 робочих днів з дня надходження до нього заяви оператора про проведення перевірки технічної відповідності його електронного майданчика.

 1. У разі успішного проходження тестування та укладення договору про використання системи з адміністратором електронний майданчик суб'єкта господарювання, який пройшов перевірку технічної відповідності, набуває статусу авторизованого (попередньо авторизованого) та отримує продуктивний ключ.

У разі тимчасової відсутності на офіційному веб-сайті адміністратора технічної можливості проведення деяких видів тестування електронного майданчика адміністратор може прийняти рішення щодо попередньої авторизації електронних майданчиків на підставі відповідної рекомендації комісії.

Адміністратор повідомляє оператору про можливість набуття його електронним майданчиком статусу авторизованого не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

 1. Підключення авторизованого електронного майданчика до системи здійснюється адміністратором на підставі договору про використання системи, укладеного між адміністратором та оператором. У договорі передбачаються такі істотні умови:

предмет договору;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

порядок та умови припинення доступу авторизованого електронного майданчика до системи;

порядок та умови внесення оператором плати за участь у системі;

відповідальність сторін;

порядок припинення дії договору.

Договір про використання системи укладається протягом десяти робочих днів з дати отримання оператором повідомлення про можливість набуття його електронним майданчиком статусу авторизованого.

Про підключення авторизованого електронного майданчика до системи адміністратор повідомляє комісії на наступний робочий день після підключення такого майданчика до системи.

 1. У разі зміни власника (користувача) авторизованого електронного майданчика суб'єкт господарювання, якому в установленому законодавством порядку передано право на використання авторизованого електронного майданчика, протягом десяти робочих днів з дати передачі такого права подає до комісії заяву про зміну оператора та документи, передбачені пунктом 22 цього Порядку.

Комісія протягом десяти робочих днів з дати подання суб'єктом господарювання заяви та документів розглядає подані суб'єктом господарювання документи та приймає рішення щодо відповідності суб'єкта господарювання вимогам, установленим пунктом 21 цього Порядку.

У разі відповідності суб'єкта господарювання установленим вимогам адміністратор укладає з новим оператором договір про використання системи, передбачений пунктом 27 цього Порядку.

 1. Оператор у порядку, визначеному договором про використання системи, вносить на банківський рахунок адміністратора плату за участь у системі. Плата за участь у системі вноситься оператором адміністратору із суми отриманої оператором винагороди в такому розмірі:

у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 0,6 відсотка ціни продажу;

у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 0,9 відсотка ціни продажу;

у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 1,2 відсотка ціни продажу;

у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 1,35 відсотка ціни продажу;

у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 1,5 відсотка ціни продажу.

 1. Якщо електронний майданчик не відповідає технічним вимогам системи, адміністратор письмово повідомляє суб'єкту господарювання про відмову в авторизації та підключенні електронного майданчика до системи з обґрунтуванням причин відмови.

У такому випадку плата за повторне тестування вноситься суб'єктом господарювання відповідно до абзацу другого пункту 24 цього Порядку.

 1. Авторизований електронний майданчик може бути відключений адміністратором від системи на підставі рішення адміністратора, зокрема у разі надання відповідної рекомендації комісії, у таких випадках:

отримання заяви від оператора про відключення авторизованого електронного майданчика від системи;

порушення вимог щодо цілісності даних, зокрема непередачі даних щодо обміну бази даних авторизованого електронного майданчика та/або неприйняття даних обміну від системи (їх оновлення) з вини оператора, крім проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт;

технічний збій роботи авторизованого електронного майданчика з вини оператора у процесі проведення аукціону, якщо це перешкодило особі взяти участь або перемогти в аукціоні;

технічне втручання в систему та/або дані системи або підміна даних у системі через авторизований електронний майданчик оператора, що призвело до незабезпечення захисту від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в системі;

недоступність сервісу, внаслідок чого у користувачів відсутні доступ до системи через авторизований електронний майданчик та/або можливість здійснювати дії і процедури в процесі проведення аукціонів, якщо це вплинуло на результати аукціонів;

вчинення оператором дій, що перешкоджають функціонуванню системи та/або авторизованому електронному майданчику та/або створюють умови для неможливості їх функціонування;

порушення оператором вимог цього Порядку щодо передачі до центральної бази даних системи інформації про надходження на рахунок оператора гарантійного внеску, що перешкодило особі отримати доступ для участі в аукціоні;

невиконання або неналежне виконання оператором умов договору про використання системи;

встановлення факту невідповідності оператора вимогам, установленим пунктом 21 цього Порядку.

 1. Рішення комісії про рекомендацію щодо відключення авторизованого електронного майданчика від системи протягом одного робочого дня надсилається на адреси оператора та адміністратора та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мін'юсту та адміністратора.
 2. Оператор, стосовно якого прийнято рішення адміністратором про відключення його авторизованого електронного майданчика від системи, забезпечує завершення аукціону, оголошення про проведення якого опубліковано в системі, якщо через авторизований електронний майданчик заведено лот у такому аукціоні або зареєстровано учасника аукціону до моменту прийняття рішення про відключення від системи, та вчинення дій, пов'язаних із завершенням аукціону (підписання протоколу про проведення аукціону, повернення гарантійних внесків, перерахування коштів на рахунок боржника, внесення плати за участь у системі тощо). Оператор не може заводити нові лоти чи реєструвати нових учасників після прийняття рішення адміністратором про відключення від системи. Такий оператор повідомляє учасникам, зареєстрованим в аукціонах через його авторизований електронний майданчик, про прийняття рішення про відключення від системи такого електронного майданчика та про можливість повернути учасникам їх гарантійні внески.
 3. У разі відключення авторизованого електронного майданчика від системи оператор зобов'язаний забезпечити конфіденційність та цілісність даних, отриманих від системи та учасників аукціонів.
 4. Оператор, щодо якого вперше прийнято рішення про відключення його авторизованого електронного майданчика від системи, має право подати повторну заяву про підключення його електронного майданчика до системи не раніше ніж через три місяці з дня технічного відключення його електронного майданчика від системи.

У разі повторного відключення авторизованого електронного майданчика від системи оператор позбавляється права подавати в подальшому заяви про підключення його електронного майданчика до системи.

Оператор, який не забезпечив виконання вимог пункту 34 цього Порядку, позбавляється права подавати в подальшому заяви про підключення його електронного майданчика до системи.

 1. Перелік авторизованих електронних майданчиків з посиланням на веб-сайти розміщується на офіційних веб-сайтах Мін'юсту та адміністратора, оновлюється ними протягом трьох робочих днів з дня підключення авторизованого електронного майданчика до системи або його відключення від системи.
 2. Підключення електронного майданчика до системи здійснюється адміністратором після виконання вимог, визначених у документації щодо захисту інформації відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Оператор повинен надавати звіт щодо інформаційної безпеки за формою, встановленою адміністратором, у визначені строки або у разі виникнення інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою.

 1. Винагорода оператора
 2. Винагорода оператора сплачується переможцем аукціону шляхом її вирахування оператором з гарантійного внеску переможця за умови, що переможець подавав заявку на участь в аукціоні через авторизований електронний майданчик такого оператора.

Оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому пунктом 39 цього Порядку, з гарантійного внеску, внесеного переможцем аукціону, після оприлюднення у системі відомостей про результати аукціону.

Винагорода підлягає вирахуванню з гарантійного внеску також у разі, коли:

аукціон закінчився без визначення переможця, крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону;

переможець аукціону, що подав заявку на участь в аукціоні через авторизований електронний майданчик оператора, відмовився від придбання лота (не сплатив запропонованої ним ціни або не підписав протоколу про проведення аукціону в строки, визначені Кодексом та цим Порядком).

Залишок гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора) перераховується оператором на рахунок боржника протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону або з дня відмови переможця аукціону від придбання лота.

 1. Розмір винагороди оператора становить:

у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 2 відсотки ціни продажу;

у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 3 відсотки ціни продажу;

у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4 відсотки ціни продажу;

у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4,5 відсотка ціни продажу;

у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 5 відсотків ціни продажу.

 1. Якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону.
 2. У разі визнання судом недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону, винагорода, вирахувана з гарантійного внеску переможця аукціону, повертається оператором та адміністратором протягом п'яти робочих днів з дня прийняття судом відповідного рішення.
 3. Підготовка до проведення аукціону
 4. Замовник аукціону через свій особистий кабінет не пізніше строку, встановленого статтею 70 Кодексу, вносить до системи інформацію про продаж майна та формує лот (оголошення про проведення аукціону).
 5. За достовірність інформації, зазначеної в оголошенні про проведення аукціону, та відповідність такої інформації документам, на підставі яких вона внесена, відповідає замовник аукціону.
 6. Лот формується за типом, найменуванням, категорією відповідно до класифікації, яка підтримується системою, що забезпечує вільний та прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями (вид, назва, місцезнаходження майна, початкова ціна, дата проведення аукціону, дата розміщення оголошення про проведення аукціону, номер справи про банкрутство (неплатоспроможність), найменування боржника та замовника аукціону тощо).

Замовник аукціону визначає дату і строк проведення аукціону, що відраховується з моменту опублікування оголошення про проведення аукціону в системі, з урахуванням початкової ціни майна та виду аукціону (повторний, другий повторний), який становить:

для лотів, аукціон за якими проводиться вперше:

- з початковою ціною до 5000 гривень - 10 календарних днів;

- з початковою ціною від 5000,01 до 1000000 гривень - 15 календарних днів;

- з початковою ціною від 1000000,01 гривні - 20 календарних днів;

для лотів, за яким проводиться повторний або другий повторний аукціон, - 10 календарних днів незалежно від початкової ціни лота.

Дата та час початку проведення аукціону зазначаються в оголошенні про проведення аукціону, яке розміщується на веб-сайтах автоматично після формування лота у системі в порядку, встановленому регламентом.

Якщо дата початку проведення аукціону припадає на неробочий день, датою початку аукціону вважається перший день після неробочого дня.

 1. Оголошення про проведення повторного та другого повторного аукціону формується замовником аукціону у строк, визначений статтею 79 Кодексу.
 2. Оголошення про проведення аукціону повинно містити:

1) загальну інформацію про аукціон:

номер справи про банкрутство (неплатоспроможність), найменування господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність);

копії документів (судове рішення, протокол комітету кредиторів, лист забезпеченого кредитора тощо), які підтверджують надання згоди на продаж майна та його умови;

вид (перший, аукціон, що проводиться у зв'язку з визнанням попереднього аукціону таким, що не відбувся, повторний, другий повторний) та спосіб проведення аукціону (без можливості зниження початкової ціни або з можливістю зниження початкової ціни). Якщо аукціон є повторним (другим повторним) або проводиться у зв'язку з визнанням попереднього аукціону таким, що не відбувся, додатково зазначається адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення попереднього аукціону;

відомості про продавця майна (повне ім'я або найменування боржника, його місце проживання або місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

відомості про замовника аукціону (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату видачі та номер свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого, місцезнаходження контори (офісу) та засоби зв'язку (номер контактного телефону, адреса електронної пошти);

дата і час початку та закінчення аукціону, що визначаються з урахуванням вимог цього Порядку;

кінцевий строк подання заявок на участь в аукціоні, що визначається з урахуванням вимог регламенту;

порядок оформлення участі в аукціоні;

спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону;

дата внесення оголошення про проведення аукціону у систему;

строк до початку проведення аукціону;

порядок та умови отримання майна переможцем аукціону, в тому числі порядок передачі (відвантаження) рухомого майна, якщо воно є предметом аукціону;

можливість надання переможцю аукціону податкової накладної;

розмір винагороди оператора;

2) інформацію про майно (лот):

реєстраційний номер лота;

вид майна;

найменування майна;

відомості про майно, що виставляється на аукціоні, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;

місцезнаходження майна;

фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності);

відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб;

початкова ціна та відомості про можливість її зниження на тому самому аукціоні, гранична ціна, до якої може бути знижено початкову ціну під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни (у разі її встановлення комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором);

розмір гарантійного внеску, реквізити рахунка, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунка, призначення платежу), які зазначаються шляхом розміщення посилання на офіційному веб-сайті адміністратора, на якому міститься перелік таких реквізитів рахунків;

крок аукціону з урахуванням вимог цього Порядку;

кількість кроків аукціону для проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни (у разі проведення такого аукціону);

порядок ознайомлення з майном (фактичне місцезнаходження майна, час і місце для ознайомлення, контактна особа, засоби зв'язку).

Оголошення про проведення аукціону містить інформацію тільки про один лот.

 1. Якщо продажу підлягає земельна ділянка, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

розмір земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

наявність на земельній ділянці комунікацій;

місцезнаходження земельної ділянки;

обмеження щодо використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови).

 1. Якщо продажу підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

загальна площа житлового будинку, квартири або іншого житлового приміщення;

розмір житлової та нежитлової площі будинку, квартири або іншого житлового приміщення;

план приміщення;

місцезнаходження житлового та нежитлового будинку, квартири або іншого житлового приміщення;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира або інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

матеріали стін;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

інформація про наявність інших зареєстрованих, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

У разі передачі для продажу нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, до оголошення про проведення аукціону додається копія відповідного дозволу органів опіки та піклування або відповідне рішення суду.

 1. Якщо продажу підлягає нежитлове приміщення, будівля, споруда, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

розмір площі;

план;

матеріали стін;

кількість приміщень;

місцезнаходження нежитлового приміщення, будівлі, споруди;

призначення нежитлового приміщення, будівлі, споруди;

встановлені обмеження;

кількість поверхів будівлі, споруди, поверх, на якому розташоване приміщення;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (за наявності);

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома замовнику аукціону.

 1. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначається:

марка;

модель;

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

потреба у ремонті;

колір.

 1. Якщо продажу підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства (інформація, передбачена пунктами 47, 49 цього Порядку);

основні зобов'язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі арбітражному керуючому.

 1. Якщо продажу підлягає частка у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

найменування господарського товариства;

код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

засоби зв'язку;

розмір статутного (складеного) капіталу;

розмір часток, що пропонуються до продажу;

середня чисельність працівників;

площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством;

балансова вартість основних фондів;

зношення основних фондів;

балансовий прибуток;

дебіторська заборгованість;

кредиторська заборгованість;

основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг.

Для розрахунків зазначених показників звітним періодом є останній фінансовий рік провадження діяльності.

 1. Якщо продажу підлягає майнове право (в тому числі право вимоги), в оголошенні про проведення аукціону оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.

Під час продажу на аукціоні права вимоги замовник аукціону зобов'язаний до дня проведення аукціону повідомити боржнику про проведення аукціону з продажу права вимоги шляхом надіслання йому письмового повідомлення із зазначенням інформації про день і час проведення аукціону та про початкову ціну продажу.

 1. Якщо майно, що продається, є обмеженим в обороті, в оголошенні про проведення аукціону зазначаються обмеження з посиланням на норми закону, які їх встановлюють.
 2. Якщо продажу підлягають акції господарського товариства, у системі розміщується інформаційне оголошення про продаж такого майна із зазначенням інформації про кількість акцій, номінальну вартість однієї акції, форму існування акцій, відомості про реєстратора цінних паперів, відомості щодо місця та часу проведення аукціону з продажу акцій, торговця цінними паперами та посилання на веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює продаж такого майна.
 3. Якщо продажу підлягають цінні папери, що належать професійному учаснику ринку цінних паперів і допущені до торгів на фондовій біржі, у системі розміщується інформаційне оголошення про продаж такого майна, яке містить посилання на веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює продаж такого майна боржника.

Продаж цінних паперів, що належать професійному учаснику ринку цінних паперів і не допущені до торгів на фондовій біржі, здійснюється з використанням системи. Оголошення про продаж такого майна повинно відповідати вимогам, установленим цим розділом.

 1. Після опублікування оголошення про проведення аукціону з продажу права вимоги у разі, коли зобов'язання частково виконане, замовник аукціону має право до початку аукціону, але не пізніше ніж за п'ять днів до дати проведення аукціону, змінити розмір початкової ціни лота.

У разі зміни розміру початкової ціни лота в оголошенні про проведення аукціону одночасно змінюється розмір гарантійного внеску та крок аукціону, що розраховуються від зміненого розміру початкової ціни лота. Якщо зобов'язання виконане повністю, право вимоги знімається з аукціону.

У разі зменшення розміру гарантійного внеску суми надміру сплачених гарантійних внесків повертаються операторами учасникам, а у разі зняття права вимоги з аукціону гарантійні внески повертаються операторами протягом трьох робочих днів з дня скасування аукціону з продажу права вимоги.

У разі внесення змін до оголошення про проведення аукціону одночасно опубліковується в системі обґрунтування внесення таких змін, що повинно містити перелік змін, які вносяться в оголошення, та причину їх внесення, зокрема копію документа, що підтверджує часткове виконання зобов'язання (у разі зміни розміру початкової ціни лота).

 1. Оголошення про проведення аукціону не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників аукціону.
 2. Порядок реєстрації учасників аукціону
 3. Для участі в аукціоні заявник проходить процедуру реєстрації на веб-сайті, подає заявку на участь в аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок оператора згідно з цим Порядком та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

Заява на участь в аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію, крім аукціонів з можливістю зниження початкової ціни лота.

 1. З метою реєстрації на веб-сайті заявник заповнює електронну форму, в якій зазначаються:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

адреса електронної пошти;

номер контактного телефону;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження юридичної особи;

адреса електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника юридичної особи;

номер контактного телефону уповноваженої особи.

Заявник зобов'язаний забезпечити збереження авторизаційних даних (логіну та пароля), необхідних для роботи в системі.

Отримання оператором згоди на збирання, обробку (реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення), використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу третім особам), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних фізичної особи відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою підготовки і проведення аукціону є обов'язковим під час реєстрації заявника.

 1. Будь-яка інформація про кожного учасника аукціону є знеособленою (анонімною) до закінчення аукціону.

Не допускається розголошення інформації про розмір закритих цінових пропозицій учасників аукціону та кількість учасників, які подали заявки на участь в аукціоні, до моменту початку аукціону, а найменування та/або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) або інші ідентифікаційні дані учасників - до моменту завершення аукціону.

Під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни не допускається розголошення інформації про кількість учасників, які подали заявки на участь в аукціоні, та розмір закритих цінових пропозицій до моменту завершення подання закритих цінових пропозицій, а також найменування та/або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) або інші ідентифікаційні дані учасників - до моменту завершення аукціону.

 1. У разі відсутності актуальних та повних платіжних реквізитів учасника аукціону для повернення йому гарантійного внеску оператор звільняється від обов'язку з повернення гарантійного внеску до моменту письмового повідомлення таким учасником оператору про внесення/зміну фінансових реквізитів.
 2. Реєстрація учасника аукціону здійснюється автоматично після підтвердження оператором сплати таким учасником суми гарантійного внеску. Оператор передає унікальне гіперпосилання, згенероване центральною базою даних, в особистий кабінет зареєстрованого учасника.
 3. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок оператора, але не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні, зазначеного в оголошенні про проведення аукціону.

Гарантійний внесок для участі в аукціоні, зарахований на банківський рахунок оператора менше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.

Авторизований електронний майданчик протягом однієї години з моменту зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора інформує особу, яка має намір взяти участь в аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора гарантійного внеску та набуття такою особою статусу учасника аукціону.

Гарантійний внесок для участі в аукціоні з можливістю зниження початкової ціни вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора не пізніше 16 години дня проведення аукціону. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора пізніше 16 години дня проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту його зарахування на рахунок такого оператора.

Оператор інформує особу, яка має намір взяти участь в аукціоні з можливістю зниження початкової ціни, про набуття нею статусу учасника та права участі в аукціоні протягом 15 хвилин з моменту зарахування гарантійного внеску, сплаченого такою особою, на банківський рахунок оператора.

 1. Факт реєстрації на веб-сайті підтверджує згоду заявника на обробку адміністратором та оператором його персональних даних. Адміністратор та оператор в установленому законом порядку несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про захист персональних даних.
 2. Заявка на участь в аукціоні подається щодо кожного окремого лота через веб-сайт в електронному вигляді і не є дозволом для участі в аукціонах за іншими лотами.
 3. Система автоматично фіксує дату і час подання заявки на участь в аукціоні кожного учасника.
 4. Авторизований електронний майданчик забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника аукціону особистого кабінету, доступ до якого здійснюється через веб-сайт з використанням логіну та пароля такої особи.
 5. Прийом заявок на участь в аукціоні починається з моменту розміщення оголошення про проведення аукціону і закінчується в час, що встановлюється системою для кожного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення аукціону, а для аукціонів з можливістю зниження початкової ціни - в проміжку часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення аукціону. Авторизований електронний майданчик забезпечує реєстрацію та надає доступ до аукціону всім учасникам, які виконали вимоги щодо реєстрації та стосовно яких надійшло підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок оператора відповідно до пункту 64 цього Порядку.
 6. До закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні учасники мають право анулювати свої заявки або внести до них зміни.

У разі внесення змін до оголошення про проведення аукціону в частині зміни початкової ціни лота, складовою якого є право вимоги, після опублікування такого оголошення в системі заявки учасників деактивуються. З моменту внесення таких змін до особистих кабінетів усіх зареєстрованих учасників надходить повідомлення про внесення змін до оголошення. Таке повідомлення надсилається учаснику кожного дня, поки він не підтвердить або не анулює свою заявку.

Учасник повинен підтвердити або анулювати свою заявку до закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні.

Не підтверджена учасником заявка анулюється системою після закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні.

Гарантійні внески, сплачені учасниками на рахунок оператора, заявки яких анульовано, підлягають поверненню оператором таким учасникам протягом одного робочого дня з моменту анулювання заявок.

 1. Будь-який користувач Інтернету має можливість спостерігати за ходом аукціону в інтерактивному режимі реального часу та здійснювати пошук інформації щодо проведених та/або запланованих аукціонів за допомогою сервісів пошуку та перегляду аукціонів авторизованого електронного майданчика.
 2. Замовник аукціону надає:

відповіді на запитання щодо лота, надіслані особами, які мають намір взяти участь в аукціоні, протягом трьох робочих днів з моменту отримання запитань, але не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення аукціону. Замовник аукціону має право не надавати відповіді на запитання учасників аукціону, що розміщені в системі пізніше ніж за один робочий день до дня проведення аукціону;

доступ особам, які мають намір взяти участь в аукціоні, до документів, що стосуються лота, не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення аукціону або в день звернення, якщо така особа звернулася в останній день кінцевого строку прийняття заяв на участь в аукціоні.

VII. Порядок проведення аукціону

 1. Аукціон є процедурою визначення його переможця, в ході якої учасники аукціону мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними цим Порядком.

Учасник аукціону може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію / цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

Учасник аукціону може зробити крок аукціону також на етапі подання своєї закритої цінової пропозиції, що перевищує початкову ціну лота не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону.

У кожному раунді аукціону кожен його учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх співпадіння від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок аукціону в порядку, передбаченому цим пунктом. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів.

Переможець аукціону визначається шляхом проведення автоматичної оцінки системою цінових пропозицій учасників аукціону та формування протоколу про проведення аукціону, що містить інформацію про результати аукціону.

Переможцем аукціону вважається учасник аукціону, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі, коли для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного учасника, зазначений учасник вважається таким, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а лот продається такому учаснику за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни лота.

 1. Аукціон з можливістю зниження початкової ціни проводиться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 80 Кодексу.

Аукціон розпочинається з автоматичного покрокового зниження початкової ціни лота. Протягом цього етапу учасник аукціону має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота, та зупинити автоматичне покрокове зниження початкової ціни, після чого інші учасники (за наявності) мають право подати свої закриті цінові пропозиції, а учасник, що зробив ставку, - підвищити її шляхом подання цінової пропозиції після того, як іншими учасниками подано свої закриті цінові пропозиції. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого цим Порядком.

За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників аукціону протягом періоду їх подання учасник, що зробив ставку, вважається переможцем аукціону.

У разі наявності цінових пропозицій учасник аукціону, що подав найвищу цінову пропозицію, що перевищує найвищу закриту цінову пропозицію не менше ніж на один крок аукціону, або закриту цінову пропозицію, а у разі наявності однакових за розміром закритих цінових пропозицій кількох учасників той, що подав її раніше, згідно з порядком обліку часу, за яким діє система, вважається переможцем аукціону, після чого автоматично формується протокол про проведення аукціону, що містить інформацію про результати аукціону.

Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за ставку (поточну ціну лота в момент зупинки автоматичного покрокового зниження початкової ціни). Право на внесення закритої цінової пропозиції надається учасникам аукціону протягом періоду, встановленого цим пунктом.

Аукціон з можливістю зниження початкової ціни проводиться за такими етапами:

автоматичне покрокове зниження ціни лота;

подання цінових пропозицій (закритих цінових пропозицій, цінової пропозиції).

Протягом періоду автоматичного покрокового зниження ціни лота до моменту його завершення учасник аукціону має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота. За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її подання, система автоматично покроково знижує ціну лота до моменту автоматичного здійснення останнього кроку аукціону для зниження початкової ціни.

Загальна кількість кроків аукціону для зниження початкової ціни, на які знижується початкова ціна лота, становить 99 кроків, якщо інше не визначено за результатами встановлення комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором граничної ціни, до якої може бути знижено початкову ціну у випадку, передбаченому частиною другою статті 80 Кодексу.

У разі встановлення комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором граничної ціни, до якої може бути знижено початкову ціну, така гранична ціна повинна бути кратною розміру мінімального кроку аукціону.

У такому разі замовник аукціону розраховує кількість кроків аукціону для зниження початкової ціни, на які знижується початкова ціна лота, за такою формулою:

100 - ([гранична ціна] / [розмір мінімального кроку аукціону]) (округлене до найближчого цілого).

Якщо під час проведення аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник аукціону зробив ставку, система зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота та активує етап подання цінових пропозицій відповідно до цього пункту.

Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику аукціону, крім того, що зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію.

Протягом періоду подання цінової пропозиції учасник аукціону, який зробив ставку, має право однократно зробити цінову пропозицію, яка повинна перевищувати найбільшу закриту цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

 1. Аукціон визнається таким, що закінчився без визначення його переможця, у разі:

відсутності учасників аукціону;

ненадходження від жодного учасника аукціону цінової пропозиції, нездійснення жодним учасником кроку аукціону.

У разі закінчення першого аукціону без визначення його переможця аукціон визнається таким, що не відбувся, і замовник аукціону протягом одного місяця оголошує про проведення повторного аукціону.

Повторний аукціон може проводитися з можливістю зниження початкової ціни лише за згодою забезпеченого кредитора щодо майна, яке є предметом забезпечення, або за згодою комітету кредиторів щодо іншого майна, яке підлягає продажу.

Початкова ціна першого повторного аукціону зменшується на 20 відсотків початкової ціни першого аукціону.

 1. У разі закінчення першого повторного аукціону без визначення його переможця аукціон визнається таким, що не відбувся, а замовник аукціону протягом одного місяця, а у разі, коли продажу підлягає заставлене майно, протягом 45 днів зобов'язаний оголосити про проведення другого повторного аукціону.

Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни.

Початкова ціна другого повторного аукціону зменшується на 25 відсотків початкової ціни першого повторного аукціону.

 1. Комітет кредиторів або забезпечений кредитор щодо заставленого майна може своїм рішенням встановити початкову ціну повторного, другого повторного аукціону меншу, ніж визначено пунктами 75, 76 цього Порядку.
 2. Повторний, другий повторний аукціон проводиться з урахуванням вимог цього Порядку.
 3. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів аукціонів до веб-сайту з метою спостереження за проведенням аукціонів.
 4. Скасування аукціону може бути здійснено його замовником лише до моменту початку торгів у порядку, визначеному статтею 72 Кодексу.

Скасування аукціону здійснюється шляхом внесення його замовником відповідної інформації до системи через його особистий кабінет. В інформації про скасування аукціону зазначаються причини скасування.

У разі скасування аукціону його замовник одночасно з внесенням відповідної інформації натискає електронну кнопку в інтерфейсі особистого кабінету, після чого статус аукціону змінюється в системі на статус "Аукціон скасовано" із збереженням всієї раніше введеної особою, яка має намір взяти участь в аукціоні, учасником або замовником аукціону інформації.

VIII. Оформлення результатів аукціону

 1. Інформація про результати аукціону негайно після завершення аукціону оприлюднюється в системі у вигляді протоколу про проведення аукціону та відображається на веб-сайтах.
 2. Інформація про результати аукціону відображається в сформованому протоколі про проведення аукціону, в якому зазначаються:

дата і час початку та завершення аукціону;

реєстраційний номер лота;

назва лота (майно, запропоноване для продажу);

кількість учасників аукціону;

відомості про переможця аукціону (найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання/перебування (для фізичної особи) або відомості про те, що аукціон закінчився без визначення переможця;

початкова ціна та ціна, запропонована переможцем аукціону, цінові пропозиції учасників аукціону;

ціна або частина ціни, сплачена переможцем аукціону;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди оператора;

дата, до якої переможець аукціону повинен сплатити запропоновану ним ціну лота;

реквізити рахунка боржника, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно;

відомості про авторизований електронний майданчик, через який переможець аукціону придбав майно.

Якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, у протоколі про проведення аукціону зазначається сума коштів, яку покупець повинен додатково сплатити оператору, а також рахунок, на який необхідно перерахувати кошти.

 1. Протокол про проведення аукціону формується системою та надсилається всім учасникам та замовнику аукціону.

Кожен учасник аукціону може звернутися до оператора, через авторизований електронний майданчик якого він брав участь в аукціоні, з вимогою надати йому копію протоколу, засвідчену оператором. Така копія надається у день звернення.

 1. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення протоколу про проведення аукціону в системі переможець аукціону роздруковує протокол із свого особистого кабінету, підписує його та передає оператору особисто або через представника чи надсилає засобами зв'язку на поштову адресу оператора.

У разі надсилання протоколу засобами зв'язку на поштову адресу оператора переможець аукціону зобов'язаний надіслати протокол із застосуванням засобів, які дають змогу відстежити момент відправлення та отримання протоколу таким оператором.

 1. Протягом п'яти календарних днів з дня отримання оператором підписаного переможцем аукціону протоколу оператор підписує протокол, розміщує (опубліковує) його у системі та повертає переможцю аукціону особисто або через представника чи надсилає засобами зв'язку на поштову адресу переможця аукціону.

У разі надсилання протоколу засобами зв'язку на поштову адресу переможця аукціону оператор зобов'язаний надіслати протокол про проведення аукціону із застосуванням засобів, які дають змогу відстежити момент відправлення та отримання протоколу переможцем аукціону.

 1. Переможець аукціону зобов'язаний на підставі протоколу про проведення аукціону сплатити запропоновану ним ціну на рахунок боржника (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора) в порядку та строки, встановлені статтею 85 Кодексу, а також у разі, коли суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, - суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору, в розмірі та на рахунок, зазначені у протоколі про проведення аукціону, в строк, встановлений пунктом 40 цього Порядку.

Під час перерахування коштів за придбаний лот переможець аукціону зазначає в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.

Замовник аукціону через свій особистий кабінет повідомляє оператору про повний розрахунок переможцем аукціону за придбане на аукціоні майно не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок боржника.

У разі продовження строку оплати належної до сплати суми в порядку, передбаченому частиною третьою статті 85 Кодексу, замовник аукціону не пізніше ніж на наступний день після продовження такого строку оприлюднює в системі відомості про сплату переможцем аукціону не менш як 50 відсотків належної до сплати суми.

 1. Замовник аукціону оприлюднює в системі відомості про сплату переможцем аукціону ціни не пізніше ніж через три дні після повної сплати та в той самий строк повідомляє про це власнику майна. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають відповідну інформацію учасникам аукціону.
 2. У разі продажу майна забезпеченому кредитору відповідно до статті 81 Кодексу відомості про покупця оприлюднюються в системі замовником аукціону негайно з моменту продажу такого майна.
 3. Оператор перераховує на рахунок боржника, зазначений в протоколі, гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зменшений на розмір винагороди такого оператора, протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення відомостей про сплату переможцем аукціону ціни в системі відповідно до статті 85 Кодексу. Відповідна різниця між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора зараховується до ціни лота.
 4. У разі, коли належна до сплати сума від переможця аукціону не зарахована на рахунок боржника у строки, визначені статтею 85 Кодексу, аукціон визнається таким, що не відбувся відповідно до частини першої статті 86 Кодексу.

У разі ненадходження від переможця аукціону всієї належної суми на рахунок боржника у встановлені строки замовник аукціону оприлюднює в системі відомості про визнання аукціону таким, що не відбувся. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають відповідну інформацію учасникам аукціону.

У разі надходження на рахунок боржника коштів за придбане на аукціоні майно з порушенням встановлених строків та у випадках, передбачених цим пунктом, кошти за придбане на аукціоні майно, сплачені на рахунок боржника, підлягають поверненню протягом семи робочих днів з дня їх зарахування на рахунок боржника.

Про визнання аукціону таким, що не відбувся, замовник аукціону зобов'язаний повідомити переможцю аукціону і власнику майна не пізніше ніж через три дні з моменту визнання аукціону таким, що не відбувся.

 1. У разі набрання законної сили судовим рішенням щодо визнання аукціону недійсним гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону на рахунок оператора, через якого він брав участь в аукціоні, підлягає поверненню переможцю аукціону протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного рішення до оператора.
 2. Повернення гарантійних внесків здійснюється згідно із статтею 84 Кодексу.
 3. Передача майна, майнових прав та відступлення права вимоги, а також складення акта про придбання майна на аукціоні здійснюються відповідно до статей 87 і 88 Кодексу.
 4. Після підписання замовником та переможцем аукціону акта про придбання майна на аукціоні замовник аукціону не пізніше ніж протягом п'яти календарних днів з дня підписання акта опубліковує його у системі та натискає електронну кнопку в інтерфейсі особистого кабінету, за результатом чого аукціону автоматично присвоюється статус "Аукціон завершено".
 5. Визнання аукціону таким, що не відбувся
 6. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у випадках, визначених пунктом 90 цього Порядку, або у разі непідписання протоколу та/або акта про придбання майна на аукціоні з переможцем аукціону в порядку, передбаченому цим Порядком.

У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, переможець аукціону втрачає гарантійний внесок. Такий гарантійний внесок протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону та формування протоколу про проведення аукціону перераховується оператором (за вирахуванням винагороди оператора) на рахунок боржника.

 1. Протягом десяти робочих днів з моменту визнання аукціону таким, що не відбувся, його замовник оголошує про проведення нового аукціону відповідно до цього Порядку. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають відповідну інформацію учасникам аукціону, який визнано таким, що не відбувся.

Відомості про визнання аукціону таким, що не відбувся, внесені замовником аукціону до системи, повинні містити обґрунтування визнання аукціону таким, що не відбувся. Не можуть бути підставою для внесення таких відомостей формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви на участь в аукціоні або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

 1. Вирішення спорів
 2. Спори, пов'язані з виконанням вимог цього Порядку, вирішуються в судовому порядку.

Правочин щодо продажу майна, вчинений на аукціоні, проведеному з порушенням встановленого порядку, що перешкодило або могло перешкодити продажу майна за найвищою ціною, може бути визнаний недійсним господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) за заявою боржника, арбітражного керуючого, кредитора або особи, інтереси якої при цьому порушені.

__________

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації