КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24 листопада 2021 р. N 1582-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)

1. Затвердити план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ПЛАН
заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Строк виконання

Очікуваний результат

1. Імплементація Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"

розроблення та затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядку формування та ведення цього Реєстру

Рада національної безпеки і оборони України (за згодою)

квітень 2022 р.

забезпечено функціонування належним чином усіх механізмів запобігання загрозам, встановлених Законом України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"

розроблення та затвердження Порядку проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
Антимонопольний комітет
Мін'юст
Мінфін
ДПС
інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади

грудень 2021 р.

розроблення та забезпечення функціонування Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)

Рада національної безпеки і оборони України (за згодою)
Мінцифри

квітень 2022 р.

2. Посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету

супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України" (реєстраційний номер 5431) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції" (реєстраційний номер 5432)

Антимонопольний комітет

до прийняття Законів

удосконалено:
процедуру проведення перевірок суб'єктів господарювання;
процедуру застосування адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції;
процедуру отримання інформації, що становить, зокрема, банківську, нотаріальну таємницю або міститься у податковій чи статистичній звітності;
доступ до автоматизованих реєстрів, баз даних, інших систем збирання, зберігання, обробки та пошуку інформації, відомостей;
систему оплати праці співробітників;
механізми відповідальності суб'єктів господарювання, що входять до групи компаній, яка порушила вимоги законодавства про захист економічної конкуренції

3. Забезпечення прозорості діяльності осіб, які намагаються впливати на зміст розроблюваних правових актів або управлінських рішень (лобістської діяльності), та обмеження пов'язаних з такою діяльністю корупційних ризиків

розроблення та супроводження у Верховній Раді України законопроекту про лобіювання

Мін'юст
Національне агентство з питань запобігання корупції
інші заінтересовані державні органи

грудень 2022 р.

установлено обов'язковість:
державної реєстрації лобістської діяльності;
звітування лобістів про будь-які контакти і заходи з представниками органів влади;
опублікування договорів про надання послуг з лобіювання та фінансових звітів
заборонено:
готівкові розрахунки за надання послуг з лобіювання;
суміщення лобістської діяльності з іншими видами діяльності і отримання бюджетних коштів
запроваджено:
публічний реєстр лобістів;
контроль і відповідальність за порушення обмежень і обов'язків

4. Забезпечення справедливого та ефективного правосуддя

виконання завдань, визначених Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 - 2023 роки, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 2021 р. N 231

Верховний Суд (за згодою)
Вища рада правосуддя (за згодою)
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)
Державна судова адміністрація (за згодою)
Конституційний Суд України (за згодою)
Мін'юст
інші заінтересовані органи

грудень 2023 р.

забезпечено належний доступ до правосуддя
посилено функціональну та процесуальну спроможності Верховного Суду
удосконалено організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади
забезпечено послідовність дисциплінарної практики Вищої ради правосуддя
упроваджено цифрові технології у процес здійснення правосуддя
удосконалено процес добору суддів Конституційного Суду України та забезпечено їх політичну неупередженість

здійснення заходів, передбачених Планом дій щодо реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 - 2023 роки, схваленим Комісією з питань правової реформи

Верховний Суд (за згодою)
Вища рада правосуддя (за згодою)
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)
Державна судова адміністрація (за згодою)
Конституційний Суд України (за згодою)
Мін'юст
інші заінтересовані органи

грудень 2023 р.

 

5. Забезпечення безпеки постачання електричної енергії

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу)"

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
НКРЕКП
Антимонопольний комітет
ДРС
Мін'юст

березень 2022 р.

забезпечено системний підхід до визначення та уникнення ризиків з безпеки постачання електричної енергії
посилено інституційну спроможність Міненерго в частині забезпечення безпеки постачання електричної енергії (затверджено графік ремонтів генеруючого обладнання, необхідних запасів палива, посилення зобов'язань виробників щодо їх дотримання, уточнення механізму здійснення заходів для запобігання порушенню безпеки постачання тощо)
посилено функції Держенергонагляду в частині нагляду (контролю) за дотриманням виробниками, операторами системи розподілу / оператором системи передачі та окремими категоріями споживачів вимог нормативно-правових актів у сфері електроенергетики, в тому числі шляхом застосування штрафних санкцій у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії

6. Забезпечення безпеки постачання природного газу

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу)"

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
НКРЕКП
Антимонопольний комітет
ДРС
Мін'юст

березень 2022 р.

забезпечено системний підхід до визначення та уникнення ризиків з безпеки постачання природного газу
посилено інституційну спроможність Міненерго в частині забезпечення безпеки постачання природного газу (затверджено переліки споживачів, постачання природного газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, розподілено споживачів за групами з послідовністю, яка повинна відповідати черговості припинення (обмеження) постачання природного газу до кожного із споживачів)
посилено функції Держенергонагляду в частині нагляду (контролю) на ринку природного газу, екстреного реагування та державного нагляду за дотриманням технічних норм та норм безпеки споживачами

7. Забезпечення цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках"

НКРЕКП
Міненерго
Антимонопольний комітет
НКЦПФР (за згодою)

листопад 2022 р.

забезпечено цілісність та прозорість оптового енергетичного ринку, попереджено зловживання на оптових енергетичних ринках
попереджено зловживання учасників на оптових енергетичних ринках, зокрема через маніпулювання ринками, здійснення торгівлі на основі інсайдерської інформації
встановлено відповідальність для учасників ринку за маніпулювання на енергетичних ринках та здійснення торгівлі на основі інсайдерської інформації
встановлено вимоги та правила щодо прозорості та цілісності оптових енергетичних ринків
забезпечено безпеку постачання енергоресурсів і стійкості енергетичних систем, а також прозорі правила конкуренції
сформовано справедливі та конкурентні оптові ціни на енергоносії
надано Регулятору право проведення моніторингу ситуації на оптових енергетичних ринках та можливість виявлення зловживань і оперативного реагування
створено єдину базу побутових споживачів ринку електричної енергії та ринку природного газу, що містить інформацію щодо споживання та тарифів
посилено інституційну спроможність Міненерго щодо формування політики доступу до єдиної бази побутових споживачів ринку електричної енергії та ринку природного газу і отримання інформації з неї

8. Зменшення впливу окремих груп та фізичних осіб на енергетичний сектор та зловживань таким впливом

інтеграція енергетичного сектору в політичний, технологічний, технічний, економічний та правовий простір ЄС

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
НКРЕКП

вересень 2023 р.

забезпечено прозору конкуренцію на енергетичних ринках за європейськими правилами
приведено законодавство України у відповідність із законодавством ЄС (acquis communautaire) з метою створення спільних енергетичних ринків
припинено імпорт електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь
проведено протягом 2022 року випробування в режимі відокремленої роботи Об'єднаної енергетичної системи України
фізично відокремлено Об'єднану енергетичну систему України від електричних мереж Російської Федерації та Республіки Білорусь
синхронізовано режими роботи Об'єднаної енергетичної системи України та Європейського об'єднання операторів системи передачі електроенергії
реалізовано економічно обґрунтовані проекти
розширено транскордонні інтерконектори між Україною та державами -членами ЄС

9. Створення системи енергетичної безпеки

схвалення плану заходів з реалізації Стратегії енергетичної безпеки

Міненерго
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

лютий 2022 р.

створено умови для підвищення енергетичної безпеки та стійкості, що включає ідентифікацію загроз енергетичній безпеці України, виокремлення цілей та завдань, спрямованих на запобігання виникненню ситуацій, що загрожують енергетичній безпеці України, схвалення плану заходів з мінімізації впливу загроз енергетичній безпеці України

схвалення методики проведення оцінки рівня та загроз енергетичній безпеці України

- " -

серпень 2022 р.

підготовка оцінки рівня та загроз енергетичній безпеці України

- " -

січень 2023 р.

10. Формування переліку об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу

затвердження переліку об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, включаючи об'єкти приватної форми власності, проведення їх категоризації

Міненерго
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
СБУ (за згодою)

грудень 2021 р.

сформовано перелік об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу
визначено основні об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу
визначено загрози для об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу
забезпечено стійкість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу

11. Зниження рівня зловживань олігархами впливом на сферу телебачення і радіомовлення

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про медіа" (реєстраційний номер 2693-д)

МКІП
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

грудень 2022 р.

забезпечено правове регулювання питання запобігання впливу олігархів через власні засоби масової інформації на суспільно-політичні процеси та діяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також запобігання концентрації суб'єктів господарювання у сфері телебачення і радіомовлення
удосконалено процедуру прозорості структури власності та контролю телерадіокомпаній
забезпечено захист економічної конкуренції у сфері телебачення і радіомовлення
надано Національній раді з питань телебачення і радіомовлення повноваження щодо:
анулювання ліцензії у медійній сфері;
скасування реєстрації у медійній сфері

12. Посилення контролю за фінансовими операціями олігархів

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо посилення контролю за діяльністю олігархів"

Мінфін
Мін'юст
Мінцифри
Держфінмоніторинг
НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

грудень 2022 р.

встановлено посилений контроль за фінансовими операціями та діяльністю олігархів
включено олігархів до переліку високоризикових клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу
розширено перелік клієнтів, яким суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик

13. Вдосконалення механізму верифікації та ідентифікації інформації про кінцевих бенефіціарних суб'єктів господарювання, які належать олігархам

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів верифікації та ідентифікації інформації про кінцевих бенефіціарних суб'єктів господарювання, які належать олігархам"

Мінфін
Мін'юст
Мінцифри
Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

грудень 2022 р.

налагоджено механізм верифікації та ідентифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників суб'єктів господарювання, які належать олігархам

14. Запровадження комплексної програми протидії корупції

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про засади державної антикорупційної політики на 2021 - 2025 роки" (реєстраційний номер 4135)

Національне агентство з питань запобігання корупції

до прийняття Закону

досягнуто суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпеченні злагодженості та системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту державної антикорупційної програми з реалізації Антикорупційної стратегії

Національне агентство з питань запобігання корупції

квітень 2022 р.

оптимізовано функції держави та місцевого самоврядування шляхом:
усунення дублювання повноважень різними органами;
припинення здійснення малоефективних повноважень, що супроводжуються високим рівнем корупції, до запровадження належних процедур, які мінімізують відповідні корупційні ризики
усунено випадки здійснення одним і тим самим органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики
забезпечено невідворотність юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
сформовано суспільну нетерпимість до корупції
утверджено культуру доброчесності та поваги до верховенства права

15. Мінімізація потенційного олігархічного впливу на політичні партії та виборчі кампанії

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні"

Національне агентство з питань запобігання корупції
Центральна виборча комісія (за згодою)

вересень 2022 р.

відновлено звітування політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
запроваджено новий механізм розподілу бюджетних коштів з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар'єра на виборах народних депутатів України
установлено вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями бюджетних коштів
визначено пріоритетні напрями використання таких коштів
усунено можливості здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків

16. Підвищення ефективності механізмів юридичної відповідальності як засобу стримування поширення олігархічного впливу

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"

Національне агентство з питань запобігання корупції
Національне антикорупційне бюро
Вищий антикорупційний суд (за згодою)

червень 2022 р.

забезпечено невідворотність кримінальної та адміністративної відповідальності за політичну корупцію
віднесено кримінальне правопорушення, передбачене статтею 1591 Кримінального кодексу України, до підслідності Національного антикорупційного бюро та підсудності Вищого антикорупційного суду
визначено підстави для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил, заборон і обмежень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, віднесення розгляду справ цієї категорії до повноважень Вищого антикорупційного суду
встановлено заборону на звільнення від адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією, в разі малозначності таких правопорушень
удосконалено порядок складення протоколів про адміністративні правопорушення та надання їх копій
надано особі, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, статусу учасника судового процесу

17. Приведення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України до економічно обґрунтованого рівня

розроблення відповідного наказу Мінінфраструктури

Мінінфраструктури
Мінекономіки
Мінфін
ДРС
Мін'юст

грудень 2022 р.

розв'язано проблему отримання збитків залізничним транспортом від перевезення окремих категорій вантажів
приведено тарифи на перевезення вантажів у межах України до беззбиткового рівня
вирівняно тарифи на перевезення вантажів різних тарифних класів
забезпечено позитивну рентабельність перевезень, необхідну для забезпечення відтворювального процесу

18. Встановлення економічно обґрунтованих ставок на перевантаження експортних вантажів на державному підприємстві "Морський торговельний порт "Южний"

запровадження єдиного економічно обґрунтованого підходу до встановлення ставок на перевантаження експортних вантажів на державному підприємстві "Морський торговельний порт "Южний"

державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)
Мінінфраструктури

лютий 2023 р.

встановлено економічно обґрунтовані ставки на перевантаження експортних вантажів на державному підприємстві "Морський торговельний порт "Южний"
вирівняно ціни на перевантаження експортних вантажів для вітчизняних виробників на державному підприємстві
"Морський торговельний порт "Южний"

19. Забезпечення функціонування конкурентоспроможного ринку авіаперевезень

утворення національного авіаперевізника

Мінінфраструктури
Державіаслужба

грудень 2022 р.

утворено авіакомпанію, незалежну від впливу олігархів на ринок перевезень пасажирів авіаційним транспортом
утворено акціонерне товариство, що виконує завдання та функції національного авіаперевізника
сформовано статутний капітал акціонерного товариства, що виконує завдання та функції національного авіаперевізника
здійснено формування парку повітряних суден

20. Недопущення зловживання олігархами міжнародно-правовими інструментами притягнення держави Україна до відповідальності, які створені для залучення іноземних інвестицій та захисту іноземних інвесторів

ініціювання внесення змін до міжнародних договорів (Договору до Енергетичної Хартії та двосторонніх угод про сприяння та взаємний захист інвестицій), які надають інструменти захисту українським бенефіціарним власникам компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях, та їх урахування під час укладання нових угод про сприяння та взаємний захист інвестицій

МЗС
Мін'юст
Міненерго
Мінекономіки

протягом 2022 - 2023 років

не поширено міжнародно-правові інструменти захисту іноземних інвестицій на інвестиції українських бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях

___________