КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 2021 р. N 71

Київ

Про внесення змін до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. N 483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 51, ст. 1585), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. N 71

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна

  1. Пункт 118 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об'єкта від кількох державних та комунальних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров'я населення, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, а також громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг договір оренди укладається з потенційним орендарем, який набрав найбільшу кількість балів оцінювання, визначених у додатку 5.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

  1. Додаток 1 до Порядку доповнити пунктами 16 - 18 такого змісту:

"16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки

установчий документ (статут, положення)
форми звітності для закладів фізичної культури і спорту, що провадять спортивну та фізкультурно-оздоровчу діяльність, та інших осіб, на яких поширюється дія нормативно-правових актів Мінмолодьспорту, прийнятих на виконання вимог статті 46 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо подання статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту, за останній звітний рік - 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту";
5-ФК (зведена, річна) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву);
8-ФК (річна) "Звіт школи вищої майстерності"
штатний розклад із зазначенням окремим рядком кількості штатних тренерів
інформація про кількість вихованців, включених до складу національних збірних команд України
довідка бухгалтерії щодо виконання умови про залучення позабюджетних коштів
звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою, затвердженою Мінфіном
довідка про облікову кількість штатних тренерів у складі облікової кількості штатних працівників

17. Громадські об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій

установчий документ (статут)
форма звітності для закладів фізичної культури і спорту, що провадять спортивну та фізкультурно-оздоровчу діяльність, та інших осіб, на яких поширюється дія нормативно-правових актів Мінмолодьспорту, прийнятих на виконання вимог статті 46 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо подання статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту, за останній звітний рік - 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту"
витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, що підтверджує перебування в ньому організації (установи) протягом не менше ніж 12 місяців до дати подання заяви
баланс і звіт про використання доходів (прибутків) за останній повний рік
перелік членів та/або засновників та інформація про загальну суму сплачених ними внесків за останній звітний рік для фінансування їх статутної діяльності (за наявності - також за останні два роки), а якщо кількість членів становить більше ніж 100 осіб - перелік засновників та інформація про загальну кількість членів і суму сплачених ними внесків за останній звітний рік для фінансування їх статутної діяльності (за наявності - також за останні два роки)
інформація про суми благодійних внесків (пожертв), залучених за останній звітний рік (за наявності - також за останні два роки)
за наявності - інформація про суму міжнародної технічної допомоги, отриманої від іноземної держави, уряду, уповноважених урядом іноземної держави органу або організації, іноземного муніципального органу або міжнародної організації, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України, за поточний рік (за наявності - також за останні два роки)
за наявності - інформація про фінансування та/або підтримку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
біографічна довідка керівництва громадського об'єднання, що містить прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, інформацію про освіту та місце роботи за останні десять років
інформація про майнову базу організації (установи), зокрема про приміщення, в яких організація (установа) провадить діяльність станом на дату звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна (в межах відповідного населеного пункту (територіальної громади)
звіт за попередній рік про статутну діяльність, який повинен містити інформацію про:
- громадські, благодійні, інші заходи, проведені організацією (установою) безпосередньо та/або за її участю, за напрямами статутної діяльності такої організації (установи), що включає тему заходу, мету його проведення, дані про кількість людей, що відвідали заходи, з розміщенням фотозвіту про заходи, а також дати і адреси їх проведення
- реалізовані проекти
обґрунтування потреби в оренді об'єкта, щодо якого подана заява
інформація про кількість спортсменів, включених до складу національних збірних команд України

18. Спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг, що утворені громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості

установчий документ (статут, положення)
форми звітності для закладів фізичної культури і спорту, що провадять спортивну та фізкультурно-оздоровчу діяльність, та інших осіб, на яких поширюється дія нормативно-правових актів Мінмолодьспорту, прийнятих на виконання вимог статті 46 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо подання статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту, за останній звітний рік - 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту";
5-ФК (річна);
5-ФК (зведена, річна) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву);
8-ФК (річна) "Звіт школи вищої спортивної майстерності"
штатний розклад із зазначенням окремим рядком кількості штатних тренерів
інформація про кількість вихованців, включених до складу національних збірних команд України
довідка бухгалтерії щодо виконання умови про залучення позабюджетних коштів
звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою, затвердженою Мінфіном
довідка про облікову кількість штатних тренерів у складі облікової кількості штатних працівників
витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, що підтверджує перебування в ньому організації (установи) протягом не менше ніж 12 місяців до дати подання заяви
перелік членів та/або засновників та інформація про загальну суму сплачених ними внесків за останній звітний рік для фінансування їх статутної діяльності (за наявності - також за останні два роки), а якщо кількість членів становить більше ніж 100 осіб - перелік засновників та інформація про загальну кількість членів і суму сплачених ними внесків за останній звітний рік для фінансування їх статутної діяльності (за наявності - також за останні два роки)
інформація про суми благодійних внесків (пожертв), залучених за останній звітний рік (за наявності - також за останні два роки)
за наявності - інформація про суму міжнародної технічної допомоги, отриманої від іноземної держави, уряду, уповноважених урядом іноземної держави органу або організації, іноземного муніципального органу або міжнародної організації, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України, за поточний рік (за наявності - також за останні два роки)
за наявності - інформація про фінансування та/або підтримку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
біографічна довідка керівництва відповідної установи, організації, закладу, що містить прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, інформацію про освіту, місце роботи за останні десять років
інформація про майнову базу організації (установи), зокрема про приміщення, в яких організація (установа) провадить діяльність станом на дату звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна (в межах відповідного населеного пункту (територіальної громади)
звіт за попередній рік про статутну діяльність, який повинен містити інформацію про:
- громадські, благодійні, інші заходи, проведені організацією (установою) безпосередньо та/або за її участю, за напрямами статутної діяльності такої організації (установи), що включає тему заходу, мету його проведення, дані про кількість людей, що відвідали заходи, з розміщенням фотозвіту про заходи, а також дати і адреси їх проведення
- реалізовані проекти".

  1. Доповнити Порядок додатком 5 такого змісту:

"Додаток 5
до Порядку

ПЕРЕЛІК
критеріїв оцінювання потенційних орендарів, передбачених абзацами тринадцятим і чотирнадцятим частини другої статті 15 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону

Критерії оцінки

Кількість балів

Кількість осіб, залучених до занять спортом:

 

більше 500

15

251 - 500

10

до 250

5

Кількість штатних тренерів у закладі:

 

більше 12

15

8 - 12

10

до 8

5

Наявність спортсменів, що включені до складу національних збірних команд України з видів спорту:

 

основний

15

кандидати

10

резервний склад

5

Учасники останніх офіційних змагань різних вікових груп:

 

Олімпійські ігри (юнацькі Олімпійські ігри), Паралімпійські, Дефлімпійські ігри

25

чемпіонати світу (Всесвітні ігри)

20

чемпіонати Європи (Європейські ігри)

15

чемпіонати України

10

чемпіонати області

5

Наявність видів спорту:

 

олімпійські види спорту, види спорту осіб з інвалідністю

15

неолімпійські види спорту, що включені до програми Всесвітніх ігор

10

інші неолімпійські види спорту

5

Залучення позабюджетних коштів до виконання статутних завдань (у відсотках на відповідний бюджетний рік):

 

16 відсотків і більше

15

10 - 15 відсотків

10

до 10 відсотків

5

".

_________