КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 2021 р. N 72

Київ

Про Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Положення про Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг, що додається.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити створення та впровадження в експлуатацію Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг з урахуванням готовності її програмних і технічних засобів.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 81

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. N 72

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг

Загальна частина

 1. Це Положення визначає призначення, завдання, функціональні можливості, суб'єктів і структуру Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), зміст інформації на Платформі Центрів Дія та порядок її внесення, а також інші питання функціонування Платформи Центрів Дія.
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному вЗаконах України "Про адміністративні послуги","Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні довірчі послуги".
 3. Платформа Центрів Дія призначена для отримання фізичними та юридичними особами інформації, необхідної для звернення до центрів надання адміністративних послуг (далі - центри), та забезпечення постійного підвищення якості надання адміністративних та інших публічних послуг у центрах шляхом інформаційної та методичної підтримки адміністраторів, інших посадових осіб органів, що утворили центри, які працюють у центрах (далі - працівники центрів), обміну досвідом, поширення найкращих практик та систематичного процесу навчання працівників центрів і представників суб'єктів надання адміністративних та інших публічних послуг.
 4. Власником Платформи Центрів Дія та виключних майнових прав на її програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри.
 5. Платформа Центрів Дія має офіційну адресу в Інтернеті - center.diia.gov.ua.

На офіційному веб-сайті Мінцифри та Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія" розміщуються гіперпосилання на офіційну адресу Платформи Центрів Дія в Інтернеті.

 1. Користування Платформою Центрів Дія здійснюється на безоплатній основі цілодобово сім днів на тиждень.

Завдання Платформи Центрів Дія

 1. Завданнями Платформи Центрів Дія є:

1) забезпечення фізичних і юридичних осіб інформацією про центри та їх діяльність в обсязі, достатньому для звернення за отриманням адміністративних та інших публічних послуг, які надаються в центрах;

2) забезпечення здійснення попереднього запису суб'єктів звернення на прийом до працівників центрів шляхом електронної реєстрації за допомогою Платформи Центрів Дія;

3) забезпечення оцінювання суб'єктами звернення якості надання адміністративних та інших публічних послуг у центрах, а також висловлення ними своїх зауважень і пропозицій з цих питань;

4) організація доступу фізичних і юридичних осіб до інформаційних та навчальних ресурсів з питань, пов'язаних з наданням адміністративних та інших публічних послуг;

5) забезпечення громадян інформацією про вакантні посади у центрах;

6) забезпечення працівників центрів рекомендаціями та інформацією про найкращі практики щодо обслуговування суб'єктів звернення, організація обміну практиками та досвідом між працівниками центрів;

7) забезпечення працівників центрів шаблонами і зразками документів, інформаційними, методичними та навчальними матеріалами, необхідними для виконання ними своїх функцій;

8) поширення інформації про можливості підтримки та розвитку за рахунок міжнародної технічної допомоги, які пропонуються центрам, їх працівникам;

9) надання користувачам іншої інформації та консультацій з питань, пов'язаних з наданням адміністративних та інших публічних послуг, у визначених держателем формах;

10) організація систематичного процесу навчання працівників центрів і представників суб'єктів надання адміністративних та інших публічних послуг (зокрема, з використанням модуля дистанційного навчання), який базується на регулярній оцінці їх професійних компетентностей і потреб у знаннях, результатах моніторингу показників їх роботи до і після проведення навчання, перевірці отриманих знань та їх практичного застосування;

11) проведення опитування користувачів щодо ініціатив і проектів у сфері надання адміністративних та інших публічних послуг;

12) інші завдання, визначені законодавством.

Функціональні можливості Платформи Центрів Дія

 1. Функціональні можливості Платформи Центрів Дія відповідно до її завдань забезпечують:

1) застосування зрозумілих та зручних для користувачів інтерфейсів (зокрема, електронного кабінету користувача в модулі дистанційного навчання, інтерактивної карти центрів, інтерактивного календаря подій), у тому числі адаптованих для осіб з порушенням зору;

2) адаптованість Платформи Центрів Дія для використання за допомогою мобільних пристроїв (планшетних комп'ютерів і смартфонів);

3) передачу, прийняття та обробку інформації в режимі реального часу, безперервність роботи Платформи Центрів Дія;

4) електронну взаємодію між суб'єктами Платформи Центрів Дія;

5) формування запитів, планів, звітів, анкет та інших документів, що використовуються у процесі навчання, за допомогою програмних засобів модуля дистанційного навчання;

6) можливість морфологічного пошуку, пошуку за частиною слова та без врахування регістру введення;

7) інтеграцію із системою моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія";

8) розмежування та контроль доступу до підсистем, функціональних модулів та інформаційних ресурсів Платформи Центрів Дія;

9) електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів для доступу до захищених ресурсів Платформи Центрів Дія з використанням працівниками центрів і представниками суб'єктів надання адміністративних та інших публічних послуг засобів кваліфікованого електронного підпису, іншими користувачами - логіна та пароля;

10) реалізацію технології єдиного входу для автентифікації в модулях дистанційного навчання та кабінету адміністратора;

11) захист інформації, що обробляється на Платформі Центрів Дія, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних к системах;

12) захист персональних даних, обробка яких здійснюється з метою виконання завдань Платформи Центрів Дія, відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Суб'єкти Платформи Центрів Дія

 1. Суб'єктами Платформи Центрів Дія є її користувачі, держатель та технічний адміністратор.
 2. Користувачами Платформи Центрів Дія є:

фізичні та юридичні особи, які використовують Платформу Центрів Дія для задоволення інформаційних, освітніх та інших потреб, пов'язаних з наданням адміністративних та інших публічних послуг;

центри, їх працівники;

суб'єкти надання адміністративних та інших публічних послуг, їх представники.

Користувач має право:

безоплатно та цілодобово користуватися Платформою Центрів Дія, її інформаційними та іншими ресурсами;

зберігати електронні документи та їх чернетки, фото- і відеоматеріали, створені за допомогою програмних засобів Платформи Центрів Дія, в електронному кабінеті користувача в модулі дистанційного навчання, здійснювати через нього електронну взаємодію з іншими користувачами;

звертатися до технічного адміністратора та держателя з пропозиціями та зауваженнями щодо функціонування Платформи Центрів Дія.

Користувач зобов'язаний:

дотримуватися встановленого порядку користування Платформою Центрів Дія, її інформаційними та іншими ресурсами;

не використовувати Платформу Центрів Дія, зокрема електронний кабінет користувача в модулі дистанційного навчання, для вчинення протиправних діянь.

 1. Держателем Платформи Центрів Дія є Мінцифри.

Держатель:

забезпечує розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо функціонування Платформи Центрів Дія;

забезпечує створення, розвиток та належне функціонування Платформи Центрів Дія, а також захист інформації на ній;

є володільцем персональних даних, обробка яких здійснюється за допомогою засобів Платформи Центрів Дія, та забезпечує виконання вимог законодавства про захист персональних даних;

встановлює єдині інформаційні довідники, реєстри, класифікатори та ідентифікатори, що застосовуються під час функціонування Платформи Центрів Дія;

забезпечує доступ до Платформи Центрів Дія для всіх користувачів на рівних умовах;

встановлює порядок створення та функціонування електронного кабінету користувача в модулі дистанційного навчання;

встановлює порядок надання, блокування та анулювання доступу користувачів до модулів дистанційного навчання та кабінету адміністратора, інших захищених ресурсів Платформи Центрів Дія;

проводить навчання роботі з Платформою Центрів Дія;

проводить аналіз та здійснює контроль за якістю функціонування Платформи Центрів Дія;

розглядає пропозиції та зауваження користувачів щодо функціонування Платформи Центрів Дія.

 1. Технічним адміністратором Платформи Центрів Дія є державне підприємство "ДІЯ", що належить до сфери управління Мінцифри.

Технічний адміністратор здійснює заходи із створення, модернізації, розвитку, адміністрування та забезпечення функціонування Платформи Центрів Дія, що включає в себе, зокрема:

технічне і технологічне супроводження Платформи Центрів Дія;

розроблення, створення, модернізацію, розвиток, впровадження та супроводження програмного забезпечення Платформи Центрів Дія;

придбання апаратних засобів, необхідних для функціонування Платформи Центрів Дія;

проведення моніторингу роботи Платформи Центрів Дія, її інформаційних та інших ресурсів;

захист інформації, що обробляється на Платформі Центрів Дія;

надання, блокування та анулювання доступу користувачів до модулів дистанційного навчання та кабінету адміністратора, інших захищених ресурсів Платформи Центрів Дія;

забезпечення використання на Платформі Центрів Дія єдиних інформаційних довідників, реєстрів, класифікаторів та ідентифікаторів;

розгляд пропозицій та зауважень користувачів щодо функціонування Платформи Центрів Дія та надання відповідних пропозицій держателю.

Технічний адміністратор є розпорядником персональних даних, обробка яких здійснюється за допомогою засобів Платформи Центрів Дія,

та забезпечує виконання вимог законодавства про захист персональних даних.

Технічний адміністратор здійснює за дорученням держателя інші заходи щодо забезпечення функціонування Платформи Центрів Дія.

Структура Платформи Центрів Дія та її взаємодія з електронними інформаційними ресурсами

 1. Складовими частинами Платформи Центрів Дія є:

відкритий інформаційний ресурс, який забезпечує доступ до відкритої

інформації, що міститься на Платформі Центрів Дія, з урахуванням потреб цільових груп користувачів;

модуль інтерактивної карти центрів;

модуль кабінету адміністратора;

модуль дистанційного навчання (система управління навчанням), до складу якого входить електронний кабінет користувача;

підсистема захисту інформації;

інші підсистеми та функціональні модулі, необхідні для забезпечення функціонування Платформи Центрів Дія.

 1. Склад та функції підсистем і функціональних модулів Платформи Центрів Дія визначаються держателем відповідно до її завдань та функціональних можливостей, визначених цим Положенням.
 2. Взаємодія між Платформою Центрів Дія та електронними інформаційними ресурсами центрів (органів, що утворили центри), які використовуються для здійснення попереднього запису суб'єктів звернення на прийом до працівників центрів, здійснюється у порядку електронної інформаційної взаємодії, встановленому Мінцифри.

Органи, що утворили центри, забезпечують підключення електронних інформаційних ресурсів, які використовуються центрами для здійснення попереднього запису суб'єктів звернення на прийом до працівників центрів, до Платформи Центрів Дія у строки, погоджені з технічним адміністратором.

Зміст інформації на Платформі Центрів Дія та порядок її внесення

 1. На Платформі Центрів Дія використовується така інформація:

1) відомості, що обробляються в системі моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія", - інформація надається автоматично за змістом та в порядку, що визначаються Мінцифри;

2) посилання на відомості Реєстру адміністративних послуг, що містяться на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія";

3) посилання на веб-сайти центрів, а у разі їх відсутності - на спеціалізовані веб-сторінки центрів на веб-сайтах органів, що їх утворили;

4) інша інформація відповідно до визначених цим Положенням завдань та функціональних можливостей Платформи Центрів Дія.

 1. Інформація на Платформу Центрів Дія надається:

держателем;

користувачами, зокрема через електронні кабінети користувача, створені в модулі дистанційного навчання, та модуль кабінету адміністратора;

із системи моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія".

 1. Результати оцінювання суб'єктами звернення якості надання адміністративних та інших публічних послуг у центрах, отримані за допомогою засобів Платформи Центрів Дія, автоматично передаються до системи моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія".
 2. Опублікування інформації, що використовується на Платформі Центрів Дія, здійснюється у визначених Мінцифри форматах даних.
 3. Обробка персональних даних користувачів за допомогою засобів Платформи Центрів Дія здійснюється в порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних.
 4. Держатель несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність розміщення інформації на Платформі Центрів Дія.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. N 72

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування", затвердженомупостановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. N 236(Офіційний вісник України, 2012 р., N 23, ст. 881; 2015 р., N 64, ст. 2128; 2019 р., N 21, ст. 723; 2020 р., N 2, ст. 68, N 19, ст. 741, N 39, ст. 1280):

1) пункт 3 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"- Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг;".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

2) у пункті 41 слово "одинадцятим" замінити словом "дванадцятим";

3) абзац дванадцятий пункту 5 після слів "єдиного державного веб-порталу електронних послуг" доповнити словами ", Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг".

 1. Друге речення пункту 25 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 588(Офіційний вісник України, 2013 р., N 66, ст. 2396; 2019 р., N 66, ст. 2275), після слів "(сторінки на веб-сайті органу, що утворив центр)" доповнити словами "чи за допомогою Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг".
 2. Підпункт 3 пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. N 856 "Питання Міністерства цифрової трансформації"(Офіційний вісник України, 2019 р., N 80, ст. 2736), доповнити абзацом такого змісту:

"Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг;".

_________