КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 травня 2022 р. N 528

Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Відповідно дочастини шостої статті 108 Бюджетного кодексу Українизатвердити розподіл у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану згідно з додатком.
 2. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, що додається.
 3. Внести до деяких постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. N 528

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг, тис. гривень

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

146245,6

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

68864,2

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

744853,7

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

209978,9

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

8694,3

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

170445,7

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

457083,9

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

390975,8

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

75449,1

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

3309,8

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

58597,9

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

281114,6

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

435012,9

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

101791,3

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

157759,3

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

249502,2

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

388878,2

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

64014,8

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

166151,6

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

164374,3

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

9558,5

26000000000

Бюджет м. Києва

511512,5

 

Усього

4864169,1

 

Залишок нерозподілених коштів субвенції

2635830,9

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. N 528

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

 1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану (далі - субвенція) за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
 2. Головним розпорядником субвенції є Мінінфраструктури. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
 3. Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов тристоронніх договорів на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, укладених відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. N 185 "Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану"(Офіційний вісник України, 2022 р., N 25, ст. 1267) (далі - договори), замовниками за якими є обласні, Київська міська військові адміністрації, а платником за грошовими зобов'язаннями замовників за договорами - АТ "Українська залізниця" (далі - Укрзалізниця).
 4. Субвенція надається шляхом її перерахування Мінінфраструктури на рахунок Укрзалізниці, відкритий в державному банку, з подальшим спрямуванням Укрзалізницею на оплату грошових зобов'язань замовників перед постачальниками товарів (виконавцями робіт або надавачами послуг) відповідно до укладених договорів та рахунків постачальників товарів (виконавців робіт або надавачів послуг) за договорами.
 5. Кошти, використані Укрзалізницею для здійснення оплати за договорами, є субвенцією, що передана з державного бюджету до місцевих бюджетів, та коштами місцевих бюджетів, що передані розпорядникам субвенції, від розпорядників субвенції постачальникам товарів (виконавцям робіт або надавачам послуг), у сумі такого платежу.
 6. Відображення у бухгалтерському обліку проведених розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами операцій за рахунок субвенції здійснюється на підставі інформації Укрзалізниці про оплату закупівлі товарно-матеріальних цінностей військовим адміністраціям.

Мінінфраструктури на підставі наданих матеріалів Укрзалізниці подає інформацію розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами щодекади з дати здійснення оплати закупівлі товарно-матеріальних цінностей військовим адміністраціям за формою згідно з додатком 1.

 1. Мінінфраструктури з метою відображення в бухгалтерському обліку операцій у частині отриманих місцевими бюджетами доходів і проведених видатків розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами за рахунок субвенції протягом п'яти робочих днів з дати здійснення оплати Укрзалізницею за договорами за рахунок субвенції, але не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому здійснено оплату Укрзалізницею за договорами за рахунок субвенції, подає Казначейству розпорядження за формою згідно з додатком 2.
 2. Казначейство забезпечує відображення органами Казначейства в бухгалтерському обліку операцій у частині доходів місцевих бюджетів та видатків розпорядників субвенції за місцевими бюджетами за рахунок субвенції за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів, у тому числі здійснює коригування в бухгалтерському обліку операцій, що проведені до затвердження цих Порядку та умов.
 3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 10 числа Мінінфраструктури звіт про її використання за формою, визначеною Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури щомісяця до 25 числа подає Мінфіну інформацію про використання субвенції.

 1. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та Мінінфраструктури про обсяги використаної субвенції у розрізі місцевих бюджетів.
 2. Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів.
 3. Відображення у бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків в органах Казначейства здійснюються в установленому законодавством порядку.
 4. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток 1
до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ
про оплату АТ "Українська залізниця" товарно-матеріальних цінностей військовим адміністраціям

Номер договору

Дата договору

Постачальник товарів (виконавець робіт, надавач послуг), на рахунок якого перераховано кошти

Сума платежу

Дата платежу

Найменування товарно-матеріальних цінностей

Кількість

Ціна

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КЕКВ*

КМБ

ККДБ

ТПКВКМБ

_______________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету залежно від виду витрат та суті платежу.

 

Додаток 2
до Порядку та умов

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
        (посада, ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Державна казначейська служба

Головний розпорядник коштів: Міністерство інфраструктури
Ідентифікаційний код __________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___

від ___ ____________ 20__ року

Відобразити в бухгалтерському обліку виконання бюджетів у частині отриманих місцевими бюджетами доходів і проведених видатків розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану:

 

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Найменування розпорядника субвенції за місцевим бюджетом

Код розпорядника субвенції згідно з ЄДРПОУ

Обсяг субвенції, гривень

Коди бюджетної класифікації

 

ККДБ

ТПКВКМБ

КЕКВ*

 

_______________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

                 

 

____________
* Заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету залежно від виду витрат та суті платежу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. N 528

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. Упідпункті 5 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. N 185 "Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану"(Офіційний вісник України, 2022 р., N 25, ст. 1267) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 р. N 386, цифри і слова "3101710 "Здійснення АТ "Укрзалізниця" заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану" замінити словами "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану".
 2. Упостанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. N 328 "Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану"(Офіційний вісник України, 2022 р., N 26, ст. 1415) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 р. N 359, від 26 березня 2022 р. N 373 і від 26 квітня 2022 р. N 482:

1) у підпункті 2 пункту 4 цифри і слова "3101710 "Здійснення АТ "Укрзалізниця" заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану" замінити словами "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану";

2) у пункті 5 цифри і слова "3101710 "Здійснення АТ "Укрзалізниця" заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану" замінити словами "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану".

 1. Упідпункті 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 р. N 379 "Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану"слова і цифри "передбачених за програмою 3101710 "Здійснення АТ "Укрзалізниця" заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану" замінити словами "які здійснюються для фінансування заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту".
 2. Абзац першийпункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. N 193 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету"(Офіційний вісник України, 2022 р., N 25, ст. 1273, ст. 1335, N 26, ст. 1394) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 р. N 359, від 5 квітня 2022 р. N 404 і від 9 квітня 2022 р. N 424, замінити абзацами такого змісту:

"2. З метою задоволення нагальних потреб функціонування держави та належного функціонування акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - Укрзалізниця) в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Україні", виділити Міністерству інфраструктури 18006 млн. гривень для здійснення Укрзалізницею заходів, а саме:

10006 млн. гривень (за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)") - для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану в частині закупівель пально-мастильних матеріалів, електроенергії, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на об'єктах залізничної інфраструктури та необхідного ремонту тягового і рухомого складу, виплати заробітної плати;

7500 млн. гривень (як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) - для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання";

500 млн. гривень - для закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. N 185 "Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану", де замовником таких закупівель є Міністерство охорони здоров'я.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим.

__________