КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 лютого 2020 р. N 69

Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 252 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 167; 1999 р., N 42, ст. 2096; 2002 р., N 34, ст. 1588, N 37, ст. 1736; 2007 р., N 41, ст. 1618; 2009 р., N 11, ст. 325; 2013 р., N 22, ст. 741), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. N 69

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом

 1. У пункті 1 слова "підприємств залізничного транспорту" замінити словами "акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі - АТ "Укрзалізниця")".
 2. У пункті 3 слово "Держспоживінспекцією" замінити словом "Держпродспоживслужбою".
 3. В абзаці другому пункту 4 слова "публічному акціонерному товариству залізничного транспорту загального користування (далі - ПАТ "Українська залізниця")" замінити словами "АТ "Укрзалізниця".
 4. В абзаці третьому пункту 5 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
 5. У пункті 6:

1) абзац восьмий після слів "(крім загальних вагонів)" доповнити словами і цифрами "та вагонів з місцями для сидіння 3-го, 2-го та 1-го класу)";

2) в абзаці двадцять сьомому слово "залізниці" замінити словами "АТ "Укрзалізниця".

 1. У виносці "*" до розділу "Обов'язки суб'єкта господарювання" слова "управліннями залізниць" замінити словами "АТ "Укрзалізниця" (регіональними філіями/філіями)".
 2. В абзаці другому пункту 9 слова "без придбання проїзного документа" замінити словами "за умови наявності проїзного документа встановленого зразка".
 3. У пункті 10:

1) в абзаці першому слова "Міністерством доходів і зборів" замінити словом "Мінфіном";

2) в абзаці другому слово "залізниця" замінити словом "перевізник".

 1. В абзацах першому і другому пункту 14 слово "залізниці" замінити словами "АТ "Укрзалізниця".
 2. Абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:

"15. Квиткові каси станцій і зупиночних пунктів, які відкриті для продажу проїзних документів, на поїзди внутрішнього та міжнародного сполучення, здійснюють оформлення проїзних документів від/до станцій і зупиночних пунктів, розташованих за маршрутом прямування поїздів, що зупиняються на цих станціях і зупиночних пунктах. Продаж проїзних документів, як правило, розпочинається за 45 діб до відходу поїзда. Час закінчення продажу проїзних документів до відходу поїзда встановлює АТ "Укрзалізниця" виходячи з місцевих умов і з урахуванням часу на безпечний прохід пасажирів від каси до поїзда.".

 1. У пункті 16:

1) абзац перший виключити;

2) в абзаці другому слова "добових та приміських" виключити.

 1. У пункті 29 слова "антимонопольному законодавству" замінити словами "законодавству про захист економічної конкуренції".
 2. Пункт 37 виключити.
 3. Пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. На вокзалах та у спеціально визначених місцях пасажирських поїздів в установленому порядку може здійснюватися роздрібна торгівля, можуть надаватися послуги громадського харчування та інші додаткові платні послуги тощо.".

 1. У пункті 45 слово "Залізниця" замінити словами "АТ "Укрзалізниця".
 2. Пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. На залізничних вокзалах та в поїздах мовою інформації, оголошень, повідомлень, написів, довідкових служб є державна мова. У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному пасажирському сполученні також офіційною мовою (мовами) країни, з якою здійснюється сполучення.".

 1. У пункті 58 слова "залізниць України" замінити словами "АТ "Укрзалізниця".
 2. У першому реченні пункту 59 слова "залізниця зобов'язана" замінити словами "АТ "Укрзалізниця" зобов'язане".
 3. Пункт 62 викласти в такій редакції:

"62. В усіх типах вагонів та категоріях поїздів, крім поїздів категорії "регіональний поїзд", які сформовані з моторвагонного рухомого складу (електро- та дизель-поїздів), пасажири цілодобово безоплатно забезпечуються кип'яченою водою та за бажанням, за окрему плату, напоями, перелік яких визначається АТ "Укрзалізниця".".

 1. У пункті 63:

1) у першому реченні абзацу першого слова "за його власним бажанням" виключити;

2) в абзаці другому слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

 1. У пункті 65:

1) в абзаці першому слово "Залізниця" замінити словами "АТ "Укрзалізниця";

2) підпункт "а" після слів "здійснюється провідником" доповнити словом "(стюардом)".

 1. В абзаці першому пунктів 67 і 68 слово "залізниця" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "АТ "Укрзалізниця".
 2. Пункт 70 викласти в такій редакції:

"70. Розклад руху пасажирських та приміських поїздів сполученням у межах однієї регіональної філії встановлюється керівником регіональної філії, в межах двох і більше регіональних філій - АТ "Укрзалізниця", в межах двох та більше держав - міжнародними угодами.".

 1. В абзаці першому пункту 71 слова "ПАТ "Українська залізниця" замінити словами "АТ "Укрзалізниця".
 2. У пункті 73:

1) абзац перший після слів "начальником поїзда" доповнити словами "(старшим стюардом)";

2) абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо пасажир не згоден з рішенням начальника станції, вокзалу чи начальника поїзда (старшого стюарда), це рішення може бути оскаржене відповідно до Правил та законодавства.".

 1. У пункті 76 слово "Залізниця" замінити словами "АТ "Укрзалізниця".

__________