МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 05.09.2019 р. N 05110-14-6/22263

Обласним державним адміністраціям (за списком)
Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки

Міністерство фінансів України відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України доводить особливості складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 2021 - 2022 роки.

Державна бюджетна політика на 2020 - 2022 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин.

Під час планування дохідної частини місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021 - 2022 роки в частині податкових і неподаткових надходжень та інших доходів доцільно керуватися:

1) основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України у 2020 - 2022 роках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 N 555:

Показники

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Очікуване

Прогноз

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

 

номінальний (млрд гривень)

4035,2

4551,7

5069,9

5617,3

у відсотках до попереднього року

102,8

103,3

103,8

104,1

Індекс споживчих цін:

 

 

 

 

грудень до грудня попереднього року, відсотки

107,4

106,0

105,7

105,3

Індекс цін виробників:

 

 

 

 

грудень до грудня попереднього року, відсотки

111,1

108,4

108,0

106,1

При цьому Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до частини другої статті 52 Бюджетного кодексу України та на виконання пункту 12 Порядку розроблення проектів прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету, затвердженого постановою Уряду від 26.04.2003 N 621, на постійній основі проводить оцінку відповідності основних прогнозних макропоказників поточним тенденціям та змінам у державній політиці, зовнішньому та внутрішньому середовищі, новим статистичним даним. Відповідно до пункту 46 зазначеного Порядку, основні показники макропрогнозу можуть бути уточнені у період розгляду проєкту закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України.

2) нормами Бюджетного та Податкового кодексів України, рішеннями органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, враховуючи при цьому чинні ставки оподаткування та нормативи зарахування загальнодержавних податків до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих із них;

3) змінами та особливостями бюджетної та фіскальної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів:

- збереження чинних ставок рентної плати на природний газ, нафту та газовий конденсат;

- зарахування 5 відсотків рентної за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природний газ, нафту та газовий конденсат) до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;

- незастосування з 1 січня 2020 року підвищувального коефіцієнту 1,1 до ставки рентної плати за видобуток залізної руди, встановленої на рівні 8 відсотків;

- припинення зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у зв'язку із зарахуванням цих надходжень до дорожнього фонду;

- застосування, до 2023 року включно, індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;

- незастосування індексації ставок, визначених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр, непов'язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також по екологічному податку.

Під час складання видаткової частини проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки в першочерговому порядку має бути врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Під час розрахунку граничних на 2019 рік та індикативних прогнозних на 2021 - 2022 роки показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету необхідно враховувати основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину місцевого бюджету, підвищення розмірів державних соціальних стандартів, прийнятих рішень місцевих рад щодо надання трансфертів та укладених договорів тощо.

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти. Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня 2020 року.

Прожитковий мінімум на 2020 - 2022 роки становитиме:

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

В розрахунку на одну особу:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

2027

2189

2358

- з 1 липня року (гривні)

2118

2288

2464

- з 1 грудня року (гривні)

2189

2358

2530

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

 

 

 

дітей віком до 6 років:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

1779

1921

2069

- з 1 липня року (гривні)

1859

2007

2162

- з 1 грудня року (гривні)

1921

2069

2220

дітей віком від 6 до 18 років:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

2218

2395

2579

- з 1 липня року (гривні)

2318

2503

2695

- з 1 грудня року (гривні)

2395

2579

2767

працездатних осіб:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

2102

2270

2445

- з 1 липня року (гривні)

2197

2372

2555

- з 1 грудня року (гривні)

2270

2445

2623

осіб, які втратили працездатність:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

1638

1769

1905

- з 1 липня року (гривні)

1712

1849

1991

- з 1 грудня року (гривні)

1769

1905

2044

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення:

- у 2020 році: для працездатних осіб - 25 відсотків, для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму;

- у 2021 році: для працездатних осіб - 35 відсотків, для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму;

- у 2022 році: для працездатних осіб - 40 відсотків, для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти:

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Мінімальна заробітна плата:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

4723

5003

5290

- темпи росту (відсоток)

13,2

5,9

5,7

Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 

 

 

- з 1 січня року (гривні)

2102

2270

2445

- темпи росту (відсоток)

9,4

8,0

7,7

Крім того зазначаємо, що:

- відповідно до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу у 2020 - 2022 роках становитиме шість прожиткових мінімумів;

- видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання у 2020 - 2022 роках мають визначатися виходячи з розміру трьох соціальних стипендій;

- при розрахунку обсягу одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 N 1361, та випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" має враховуватися Підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- у 2020 - 2022 роках надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу не передбачається. Видатки на ці цілі здійснюватимуться Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною програмою.

При цьому, Міністерству соціальної політики України передаються видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Протягом 2020 - 2022 років держава продовжуватиме надавати підтримку для реалізації інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку за рахунок державного фонду регіонального розвитку. З цією метою в показниках граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету для Міністерства розвитку громад та територій України враховано відповідні кошти з урахуванням вимог частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України.

Що стосується міжбюджетних трансфертів, зазначаємо таке.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснюватиметься відповідно до положень статей 98 - 100, пункту 242 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

Розрахунки горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозні показники середнього рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки на 1 жителя на 2020 рік для розрахунку горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів на 2020 - 2022 роки надіслано в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Листом Міністерства фінансів України від 03.09.2019 N 04110-09-10/22087 головним розпорядникам коштів державного бюджету доведено граничні показники видатків та надання кредитів з державного бюджету на 2020 - 2022 роки, на підставі яких вони мають подати Міністерству фінансів України бюджетні запити до 09 вересня 2019 року.

З огляду на зазначене, обсяги міжбюджетних трансфертів на 2020 - 2022 роки та їх розподіл між місцевими бюджетами будуть надіслані додатково після отримання бюджетних запитів від головних розпорядників коштів державного бюджету разом з аналітичними даними та розрахунками з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних відносин на 2020 рік, та результатів проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

На сьогодні продовжується процес добровільного об'єднання територіальних громад згідно з Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад". Тому, відповідно до частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів на 2020 рік будуть додатково враховані бюджети тих утворених у 2019 році об'єднаних територіальних громад, які відповідно до пункту 21 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також ті, що визнані Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом. Крім цього, під час здійснення розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, буде враховано приєднання громад до об'єднаних територіальних громад відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

Перелік місцевих бюджетів, які повністю або частково не можуть бути враховані під час здійснення розрахунків міжбюджетних трансфертів (з обґрунтуванням причин не врахування), надіслано в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 49 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України проноз місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки подається до відповідних місцевих рад разом з проєктом рішення про місцевий бюджет на 2020 рік.

Методичні рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 N 130.

Просимо довести цей лист до районних державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, для керівництва в роботі під час складання проєктів їх бюджетів на 2020 рік та прогнозу на 2021 - 2022 роки. Крім того, просимо обласні державні адміністрації сприяти в забезпеченні належної організації бюджетного процесу в новостворених об'єднаних територіальних громадах та за можливості надавати їм необхідну практичну та методичну допомогу.

 

Міністр

О. Маркарова


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації